Sepedi 2000 (NSO00)
23

Polelo ya Joshua ge a laela setšhaba

231Ka morago ga nako ye telele go tloga moo Morena a khutšiša Baisraele manaba a bona ao a bego a bapile le bona. Ka nako yeo Joshua o be a tšofetše kudu, 2ka gona a kgobokanya Baisraele ka moka, bagolo, baetapele, baahlodi le balaodi ba setšhaba, a re: “Ke tšofetše kudu bjale. 3Le bone tšohle tše Morena Modimo wa lena a di dirilego ditšhaba tše ka moka ka lebaka la lena. Morena Modimo wa lena ke yena a le lwetšego. 4Bonang, ke aroletše dikgoro tša lena naga ya ditšhaba tše di sa šetšego, gotee le ya ditšhaba ka moka tše ke šetšego ke di fedišitše, go tloga nokeng ya Jordane ka bohlabela go fihla Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. 5Morena Modimo wa lena o tla ba raka ge le goroga, mme o tla ba leleka pele ga lena. Le tla thopa naga ya bona, bjalo ka ge Morena Modimo wa lena a le holofeditše. 6Ka gona, le hlokomeleng gore le tloge le phetha tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ya melao ya Moshe mme le se di tlogele le gatee. Le se ke la hlokomologa seripa se sengwenyana sa yona, 7ke moo le ka se kego la tla la nyalelana le ditšhaba tše tša go šala gare ga lena, goba la bitša maina a medimo ya tšona, goba la ena ka ona, goba la direla medimo yeo, goba la e obamela. 8Eupša Morena Modimo wa lena le mo kgomareleng bjalo ka ge le mo kgomaretše go fihla bjale. 9Morena o lelekile ditšhaba tše kgolo tše maatla ge le goroga, gomme ga go yo a kgonnego go le thibela. 10

23:10
Doit. 3:22
32:30
O tee wa lena a ka rakediša banna ba sekete, ka gobane Morena Modimo wa lena o a le lwela, bjalo ka ge a le holofeditše. 11Ka gona, hlokomelang gore le rate Morena Modimo wa lena. 12Ge le ka tsoga le mo furaletše gomme la kgomarelana le mašaledi a ditšhaba tšeo ao a sa lego gare ga lena mme la nyalelana le ona, 13gona le tsebeng ka kgonthe gore Morena Modimo wa lena a ka se sa leleka ditšhaba tšeo ge le goroga. Eupša e tla ba molaba le sefu go lena le kgati mekokotlong ya lena, le meetlwa ka mahlong a lena, go fihlela go se sa šetše motho wa lena mo nageng ye ye botse ye Morena Modimo wa lena a le filego yona.

14“Bjale nako ya ka ya go hwa e fihlile. Yo mongwe le yo mongwe o tseba ka pelong ya gagwe le moyeng wa gagwe gore Morena Modimo wa lena o le file dilo tše botse ka moka tše a le holofeditšego tšona. Se sengwe le se sengwe se a le holofeditšego sona se phethegile; ga go le kholofetšo e tee ye e sego ya phethega. 15Eupša bjalo ka ge Morena Modimo wa lena a phethile tšohle tše botse tše a le holofeditšego tšona, tše mpe tše a itšego o tla le dira tšona le tšona o tla di phetha go fihlela a le fediša nageng ye ye botse ye a le filego yona. 16Ge le ka se botegele kgwerano ye Morena Modimo wa lena a le laetšego gore le e botegele, mme la obamela medimo ye mengwe la e direla, gona o tla le tukela bogale a le otla, mme la fedišwa ka bjako nageng ye botse ye a le filego yona.”