Sepedi 2000 (NSO00)
21

Metse ya Balefi

211Dihlogo tša malapa a Balefi a ile a tla go moprista Eleasara le go Joshua, morwa wa Nunu, le go dihlogo tša malapa a dikgoro ka moka tša Israele. 2

21:2
Num. 35:1-8
Ba re go bona moo Shilo, nageng ya Kanana: “Morena o laetše Moshe gore le re fe metse ye re ka dulago go yona, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo ya maruo a rena.” 3Ka gona setšhaba sa Israele sa fa Balefi metse ye mengwe le mo ba fudišago gona dinageng tša sona, go ya ka taelo ya Morena.

4Malapa a kgorwana ya Kehate e bile a mathomo a go fiwa metse. Malapa a ditlogolo tša moprista Arone a ile a fiwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Juda le ya Simeone le ya Benjamene. 5Ba ba šetšego ba kgorwana ya Kehate ba ile ba fiwa metse ye lesome nageng ya Efraime le ya Dane le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela.

6Kgorwana ya Gershone e ile ya arolelwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Isakara le ya Asere le ya Naftali le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, se se bego se le ka Bashane.

7Malapa a kgorwana ya Merari a ile a arolelwa metse ye lesome le ye mebedi nageng ya Rubene le ya Gade le ya Sebulone.

8Ka go dira matengwa setšhaba sa Israele se ile sa fa Balefi metse ye le phulo ya yona, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe se setšhaba se swanetšego go se dira.

9Šea maina a metse ya naga ya Juda le ya Simeone yeo e ilego ya fiwa 10ditlogolo tša Arone tše e bego e le tša kgorwana ya Kehate, ditlogolwana tša Lefi. Metse ya bona e bile ya mathomo ya go arolwa. 11Ba ile ba fiwa motse wa Arba – Arba e be e le tatagoAnake – wo bjalo o bitšwago Hebrone, kua nageng ya dithaba ya Juda, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo. 12Le ge go le bjalo, mašemo a motse gotee le metsana ya wona a be a šetše a filwe Kalebe, morwa wa Jefune.

13Ditlogolo tša moprista Arone di ile tša fiwa metse ye e latelago go tlaleletša Hebrone, wo mongwe wa metse ya botšhabelo: Libna, 14Jatire, Eshtemoa, 15Holone, Debire, 16Aine, Juta le Bethe-Shemeshe, gotee le phulo ya yona, e le metse ye senyane ya kgoro ya Juda le ya Simeone. 17Nageng ya Benjamene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Gibeone, Geba, 18Anathote le Alemete, gotee le phulo ya yona. 19Metse ye e ilego ya fiwa baprista, ditlogolo tša Arone, ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, gotee le phulo ya yona.

20Malapa a mangwe a kgorwana ya Balefi ya Kehate a ile a fiwa metse ye mengwe nageng ya Efraime. 21-22Ba ile ba fiwa metse ye mene le phulo ya yona, e lego wa Shekeme kua nageng ya dithaba ya Efraime, wo e bego e le wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le wa Gesere, le wa Kibtsaime, le wa Bethe-Horone. 23Nageng ya Dane ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Elteke, Gibetone, 24Ayalone le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 25Nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela ba ile ba fiwa metse ye mebedi, e lego Taanake le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 26Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a kgorwana ya Kehate ka moka e be e le ye lesome, gotee le phulo ya yona.

27Sehlopha se sengwe sa Balefi, e lego kgorwana ya Gershone, se ile sa fiwa metse ye mebedi nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela, e lego Golane, kua Bashane, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le Ashtarote, le phulo ya yona. 28Nageng ya Isakara ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Kishione, Daberate, 29Jarmute le Ene-Ganime, le phulo ya yona. 30Nageng ya Asere ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Mishale, Abdone, 31Helkate le Rehobo, le phulo ya yona. 32Nageng ya Naftali ba ile ba fiwa metse ye meraro, e lego Kedeshe kua Galilea, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Hamote-Doro le Kartane, le phulo ya yona. 33Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a fapanego a kgorwana ya Gershone ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, le phulo ya yona.

34Balefi ba ba šetšego, e lego kgorwana ya Merari, ba ile ba fiwa metse ye mene nageng ya Sebulone, e lego Jokneamo, Karta, 35Dimna le Nahalale, le phulo ya yona. 36Nageng ya Rubene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Betsere, Jahatse, 37Kedemote le Mefaate, le phulo ya yona. 38Kgorong ya Gade ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Ramote, kua Gileade, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Mahanaime, 39Heshbone le Jasere, le phulo ya yona. 40Ka gona metse ye e ilego ya fiwa kgorwana ya Merari ka moka e be e le ye lesome le ye mebedi.

41-42Metse ye e ilego ya fiwa Balefi nageng ya setšhaba sa Israele ka moka e be e le ye masome a mane a metšo ye seswai, le phulo go dikologa motse wo mongwe le wo mongwe.

Baisraele ba thopa naga

43Ka fao Morena a neela Baisraele naga yela a bego a enetše borakgolokhukhu ba bona gore o tla ba fa yona. Ge ba e thopile, ba ile ba dula fao go yona. 44Morena a ba khutšiša nageng ka moka, bjalo ka ge a be a enetše borakgolokhukhu ba bona. Ga go le o tee wa manaba a bona yo a ilego a ba kgona, ka gobane manaba ohle a bona Morena o be a a gafetše diatleng tša bona. 45Morena o ile a phethagatša tšohle tše botse tše a di holofeditšego setšhaba sa Israele; gwa se ke gwa šala le se tee.

22

Joshua o bušetša dikgoro tša ka bohlabela nageng ya tšona

221Joshua a kgobokanya batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela. 2

22:2
Num. 32:20-32
Josh. 1:12-15
A re go bona: “Le dirile tšohle tše Moshe, mohlanka wa Morena, a laetšego gore le di dire, gomme le phethile ditaelo tša ka ka moka. 3Ebile nako ye telele ya go fihlela le lehono le sa tlogele Baisraele ba gabolena. Le phethile ditaelo tša Morena Modimo wa lena ka šedi. 4Bjale, Morena Modimo wa lena o khutšišitše Baisraele ba gabolena bjalo ka ge a ba holofeditše. Ka gona, boelang nageng ye e lego ya lena, naga yela ya ka mošola wa Jordane yela Moshe, mohlanka wa Morena, a le filego yona. 5Le hlokomeleng gore le phethe molao wo Moshe a le laetšego wona: le rateng Morena Modimo wa lena, le dire thato ya gagwe, le phethe melao ya gagwe, le mmotegele, mme le mo direle ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka.” 6-8Joshua a ba šegofatša a ba gomišetša gae, a ba a re go bona: “Le boela gae le humile kudu ka diruiwa tše ntšintši, ka silibera, gauta, mphiri, tshipi, le diaparo tše ntši. Le aroleleng Baisraele ba gabolena tše le di thopilego manabeng a lena.” Ke moka ba boela gae.

Moshe o be a file seripa se sengwe sa kgoro ya Manase naga ka bohlabela bja Jordane, kua Bashane, mme Joshua yena a file seripa se sengwe naga ka bodikela gotee le dikgoro tše dingwe.

9Ka gona batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba boela gae. Ba tlogela batho ba bangwe ba Israele kua Shilo, nageng ya Kanana, mme ba thoma leeto la go ya nageng ya Gileade, nageng ya bona yeo ba bego ba e thopile bjalo ka ge Morena a ba laetše ka Moshe.

Aletare ya kua Jordane

10Ge batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba fihla Gelilote ka lehlakoreng la ka bodikela22:10 “ka lehlakoreng la ka bodikela” goba “ka lehlakoreng la ka bohlabela” la Jordane, ba ile ba aga aletare ye kgolo ye motho a e bonago a le kgole go ipata le noka. 11Baisraele ba ile ba kwa go thwe: “Theetšang! Batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba agile aletare kua Gelilote, ka lehlakoreng la ka mošono wa Jordane!” 12Ge setšhaba sa Israele se ekwa taba ye, se ile sa bokana ka moka kua Shilo gore se yo lwa le bona.

13Ke moka sa roma Finease, morwa wa moprista Eleasara, go batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, nageng ya Gileade. 14Baetapele ba lesome ba ya le Finease; kgorong ye nngwe le ye nngwe ya ka bodikela gwa tšwa o tee yo e lego hlogo ya lapa kgorwaneng ya gabo. 15Ba ya nageng ya Gileade go batho ba Rubene le ba Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, 16

22:16
Doit. 12:13,14
mme ba botšiša legatong la setšhaba ka moka sa Morena ba re: “Ke ka lebaka lang le hlanogela Morena Modimo wa Israele ka mokgwa wo? Le reng le kgeloga, le tsogela Morena maatla ka go ikagela aletare ye? 17
22:17
Num. 25:1-9
Gopolang sebe sa rena kua Peore, mola Morena a otla setšhaba sa gagwe ka bolwetši bja leuba! Le bjale sebe seo se sa re kgomaretše. A sebe seo se be se sa lekana? 18A bjale lena le tlile go mo hlanamela? Ge le ka tsogela Morena maatla lehono, ka moswane o tla befelelwa yo mongwe le yo mongwe mo go Baisraele. 19Bjale ge, ge naga ya lena e tšhilafetše, tlaang ka mošono nageng ya Morena mo go lego Tente ya bodulo bja gagwe, le duleng le rena. Fela le se ke la tsogela Morena maatla goba la tsogela rena maatla ka go ikagela aletare ye nngwe ntle le aletare ya Morena Modimo wa rena. 20
22:20
Josh. 7:1-26
Gopolang ka moo Akane, morwa wa Serage, a kilego a gana go phetha taelo ya mabapi le dilo tše di gafetšwego go fedišwa; setšhaba ka moka sa Israele se ile sa otlelwa taba yeo. Ga se ya ba Akane a nnoši yo a ilego a hwa ka lebaka la sebe sa gagwe.”

21Batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba araba dihlogo tša malapa a dikgoro tša ka bodikela tša Israele ba re: 22“Modimo wa medimo ke yena Morena! Modimo wa medimo ke yena Morena! O tseba gore ke ka lebaka lang re dirile taba ye, mme re nyaka gore le lena le tsebe. Ge e ka ba re tsogetše Morena maatla mme ga se ra mmotegela, le se ke la re lesa re phela! 23Ge e ka ba re furaletše Morena ra ikagela aletare ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le go tšhumela dikabelo tša bupi le dihlabelo tša kagišano godimo ga yona, gona yena Morena a re otle. 24Se re se dirile ka gobane re be re boifa gore ka moso ditlogolo tša lena di tla re go tša rena: ‘Le amana bjang le Morena, Modimo wa Israele? 25Morena o dirile Jordane mollwane gare ga rena le lena batho ba Rubene le ba Gade. Lena ga le amane le Morena.’ Ka go realo ditlogolo tša lena di ka dira gore ditlogolo tša rena di lese go khunamela Morena. 26Ka gona re agile aletare, e se ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba ya dihlabelo tše dingwe, 27eupša re e agetše gore e be sešupo go batho ba rena le ba lena, le go meloko ya ka moso, sa gore gabotsebotse re tloga re direla Morena ka dihlabelo tša rena tša go tšhungwa ka moka le ka dihlabelo tša kagišano le ka dihlabelo tše dingwe. Seo e be e le go thibela ditlogolo tša lena gore di se ke tša tla tša re ditlogolo tša rena ga di amane le Morena. 28Re ile ra gopola gore ge seo se ka direga, ditlogolo tša rena di tla kgona go re: ‘Bonang! Borakgolokhukhu ba rena ba dirile aletare go no swana le aletare ya Morena. E be se ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba ya dihlabelo tše dingwe, eupša e be e le sešupo go batho ba rena le ba lena.’ 29Ruri, re ka se tsogele Morena maatla goba ra mo furalela lehono ka go aga aletare ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, goba ya dikabelo tša bupi, goba ya dihlabelo tše dingwe. Re ka se age aletare ye nngwe ka ntle le aletare ya Morena Modimo wa rena yeo e emego pele ga Tente ya bodulo bja gagwe.”

30Moprista Finease le baetapele ba setšhaba ba lesome ba ba bego ba na le yena, dihlogo tša malapa a dikgoro tša ka bodikela, ba kwa se batho ba kgoro ya Rubene le ba ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba se bolelago, mme ba kgotsofala. 31Finease, morwa wa moprista Eleasara, a re go bona: “Bjale re a tseba gore Morena o na le rena, ka gobane se le se dirilego e be e se go se mmotegele. Ka gona le phološitše setšhaba sa Israele kotlong ya Morena.”

32Ke gona Finease le baetapele bale ba tlogilego go batho ba Rubene le ba Gade nageng ya Gileade, ba gomela Kanana, go setšhaba sa Israele, gomme ba ba begela taba yeo. 33Baisraele ba kgotsofala, gomme ba reta Morena. Ba ile ba se sa bolela ka go yo lwa le bona le go ripitla naga ye batho ba Rubene le ba Gade ba bego ba dutše go yona.

34Batho ba Rubene le ba Gade ba ile ba re: “Aletare ye ke bohlatse go rena ka moka gore Morena ke Modimo.” Ka fao ba e rea leina la “Bohlatse”.

23

Polelo ya Joshua ge a laela setšhaba

231Ka morago ga nako ye telele go tloga moo Morena a khutšiša Baisraele manaba a bona ao a bego a bapile le bona. Ka nako yeo Joshua o be a tšofetše kudu, 2ka gona a kgobokanya Baisraele ka moka, bagolo, baetapele, baahlodi le balaodi ba setšhaba, a re: “Ke tšofetše kudu bjale. 3Le bone tšohle tše Morena Modimo wa lena a di dirilego ditšhaba tše ka moka ka lebaka la lena. Morena Modimo wa lena ke yena a le lwetšego. 4Bonang, ke aroletše dikgoro tša lena naga ya ditšhaba tše di sa šetšego, gotee le ya ditšhaba ka moka tše ke šetšego ke di fedišitše, go tloga nokeng ya Jordane ka bohlabela go fihla Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. 5Morena Modimo wa lena o tla ba raka ge le goroga, mme o tla ba leleka pele ga lena. Le tla thopa naga ya bona, bjalo ka ge Morena Modimo wa lena a le holofeditše. 6Ka gona, le hlokomeleng gore le tloge le phetha tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ya melao ya Moshe mme le se di tlogele le gatee. Le se ke la hlokomologa seripa se sengwenyana sa yona, 7ke moo le ka se kego la tla la nyalelana le ditšhaba tše tša go šala gare ga lena, goba la bitša maina a medimo ya tšona, goba la ena ka ona, goba la direla medimo yeo, goba la e obamela. 8Eupša Morena Modimo wa lena le mo kgomareleng bjalo ka ge le mo kgomaretše go fihla bjale. 9Morena o lelekile ditšhaba tše kgolo tše maatla ge le goroga, gomme ga go yo a kgonnego go le thibela. 10

23:10
Doit. 3:22
32:30
O tee wa lena a ka rakediša banna ba sekete, ka gobane Morena Modimo wa lena o a le lwela, bjalo ka ge a le holofeditše. 11Ka gona, hlokomelang gore le rate Morena Modimo wa lena. 12Ge le ka tsoga le mo furaletše gomme la kgomarelana le mašaledi a ditšhaba tšeo ao a sa lego gare ga lena mme la nyalelana le ona, 13gona le tsebeng ka kgonthe gore Morena Modimo wa lena a ka se sa leleka ditšhaba tšeo ge le goroga. Eupša e tla ba molaba le sefu go lena le kgati mekokotlong ya lena, le meetlwa ka mahlong a lena, go fihlela go se sa šetše motho wa lena mo nageng ye ye botse ye Morena Modimo wa lena a le filego yona.

14“Bjale nako ya ka ya go hwa e fihlile. Yo mongwe le yo mongwe o tseba ka pelong ya gagwe le moyeng wa gagwe gore Morena Modimo wa lena o le file dilo tše botse ka moka tše a le holofeditšego tšona. Se sengwe le se sengwe se a le holofeditšego sona se phethegile; ga go le kholofetšo e tee ye e sego ya phethega. 15Eupša bjalo ka ge Morena Modimo wa lena a phethile tšohle tše botse tše a le holofeditšego tšona, tše mpe tše a itšego o tla le dira tšona le tšona o tla di phetha go fihlela a le fediša nageng ye ye botse ye a le filego yona. 16Ge le ka se botegele kgwerano ye Morena Modimo wa lena a le laetšego gore le e botegele, mme la obamela medimo ye mengwe la e direla, gona o tla le tukela bogale a le otla, mme la fedišwa ka bjako nageng ye botse ye a le filego yona.”