Sepedi 2000 (NSO00)
22

Joshua o bušetša dikgoro tša ka bohlabela nageng ya tšona

221Joshua a kgobokanya batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela. 2

22:2
Num. 32:20-32
Josh. 1:12-15
A re go bona: “Le dirile tšohle tše Moshe, mohlanka wa Morena, a laetšego gore le di dire, gomme le phethile ditaelo tša ka ka moka. 3Ebile nako ye telele ya go fihlela le lehono le sa tlogele Baisraele ba gabolena. Le phethile ditaelo tša Morena Modimo wa lena ka šedi. 4Bjale, Morena Modimo wa lena o khutšišitše Baisraele ba gabolena bjalo ka ge a ba holofeditše. Ka gona, boelang nageng ye e lego ya lena, naga yela ya ka mošola wa Jordane yela Moshe, mohlanka wa Morena, a le filego yona. 5Le hlokomeleng gore le phethe molao wo Moshe a le laetšego wona: le rateng Morena Modimo wa lena, le dire thato ya gagwe, le phethe melao ya gagwe, le mmotegele, mme le mo direle ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka.” 6-8Joshua a ba šegofatša a ba gomišetša gae, a ba a re go bona: “Le boela gae le humile kudu ka diruiwa tše ntšintši, ka silibera, gauta, mphiri, tshipi, le diaparo tše ntši. Le aroleleng Baisraele ba gabolena tše le di thopilego manabeng a lena.” Ke moka ba boela gae.

Moshe o be a file seripa se sengwe sa kgoro ya Manase naga ka bohlabela bja Jordane, kua Bashane, mme Joshua yena a file seripa se sengwe naga ka bodikela gotee le dikgoro tše dingwe.

9Ka gona batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba boela gae. Ba tlogela batho ba bangwe ba Israele kua Shilo, nageng ya Kanana, mme ba thoma leeto la go ya nageng ya Gileade, nageng ya bona yeo ba bego ba e thopile bjalo ka ge Morena a ba laetše ka Moshe.

Aletare ya kua Jordane

10Ge batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba fihla Gelilote ka lehlakoreng la ka bodikela22:10 “ka lehlakoreng la ka bodikela” goba “ka lehlakoreng la ka bohlabela” la Jordane, ba ile ba aga aletare ye kgolo ye motho a e bonago a le kgole go ipata le noka. 11Baisraele ba ile ba kwa go thwe: “Theetšang! Batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba agile aletare kua Gelilote, ka lehlakoreng la ka mošono wa Jordane!” 12Ge setšhaba sa Israele se ekwa taba ye, se ile sa bokana ka moka kua Shilo gore se yo lwa le bona.

13Ke moka sa roma Finease, morwa wa moprista Eleasara, go batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, nageng ya Gileade. 14Baetapele ba lesome ba ya le Finease; kgorong ye nngwe le ye nngwe ya ka bodikela gwa tšwa o tee yo e lego hlogo ya lapa kgorwaneng ya gabo. 15Ba ya nageng ya Gileade go batho ba Rubene le ba Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, 16

22:16
Doit. 12:13,14
mme ba botšiša legatong la setšhaba ka moka sa Morena ba re: “Ke ka lebaka lang le hlanogela Morena Modimo wa Israele ka mokgwa wo? Le reng le kgeloga, le tsogela Morena maatla ka go ikagela aletare ye? 17
22:17
Num. 25:1-9
Gopolang sebe sa rena kua Peore, mola Morena a otla setšhaba sa gagwe ka bolwetši bja leuba! Le bjale sebe seo se sa re kgomaretše. A sebe seo se be se sa lekana? 18A bjale lena le tlile go mo hlanamela? Ge le ka tsogela Morena maatla lehono, ka moswane o tla befelelwa yo mongwe le yo mongwe mo go Baisraele. 19Bjale ge, ge naga ya lena e tšhilafetše, tlaang ka mošono nageng ya Morena mo go lego Tente ya bodulo bja gagwe, le duleng le rena. Fela le se ke la tsogela Morena maatla goba la tsogela rena maatla ka go ikagela aletare ye nngwe ntle le aletare ya Morena Modimo wa rena. 20
22:20
Josh. 7:1-26
Gopolang ka moo Akane, morwa wa Serage, a kilego a gana go phetha taelo ya mabapi le dilo tše di gafetšwego go fedišwa; setšhaba ka moka sa Israele se ile sa otlelwa taba yeo. Ga se ya ba Akane a nnoši yo a ilego a hwa ka lebaka la sebe sa gagwe.”

21Batho ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba araba dihlogo tša malapa a dikgoro tša ka bodikela tša Israele ba re: 22“Modimo wa medimo ke yena Morena! Modimo wa medimo ke yena Morena! O tseba gore ke ka lebaka lang re dirile taba ye, mme re nyaka gore le lena le tsebe. Ge e ka ba re tsogetše Morena maatla mme ga se ra mmotegela, le se ke la re lesa re phela! 23Ge e ka ba re furaletše Morena ra ikagela aletare ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le go tšhumela dikabelo tša bupi le dihlabelo tša kagišano godimo ga yona, gona yena Morena a re otle. 24Se re se dirile ka gobane re be re boifa gore ka moso ditlogolo tša lena di tla re go tša rena: ‘Le amana bjang le Morena, Modimo wa Israele? 25Morena o dirile Jordane mollwane gare ga rena le lena batho ba Rubene le ba Gade. Lena ga le amane le Morena.’ Ka go realo ditlogolo tša lena di ka dira gore ditlogolo tša rena di lese go khunamela Morena. 26Ka gona re agile aletare, e se ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba ya dihlabelo tše dingwe, 27eupša re e agetše gore e be sešupo go batho ba rena le ba lena, le go meloko ya ka moso, sa gore gabotsebotse re tloga re direla Morena ka dihlabelo tša rena tša go tšhungwa ka moka le ka dihlabelo tša kagišano le ka dihlabelo tše dingwe. Seo e be e le go thibela ditlogolo tša lena gore di se ke tša tla tša re ditlogolo tša rena ga di amane le Morena. 28Re ile ra gopola gore ge seo se ka direga, ditlogolo tša rena di tla kgona go re: ‘Bonang! Borakgolokhukhu ba rena ba dirile aletare go no swana le aletare ya Morena. E be se ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba ya dihlabelo tše dingwe, eupša e be e le sešupo go batho ba rena le ba lena.’ 29Ruri, re ka se tsogele Morena maatla goba ra mo furalela lehono ka go aga aletare ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, goba ya dikabelo tša bupi, goba ya dihlabelo tše dingwe. Re ka se age aletare ye nngwe ka ntle le aletare ya Morena Modimo wa rena yeo e emego pele ga Tente ya bodulo bja gagwe.”

30Moprista Finease le baetapele ba setšhaba ba lesome ba ba bego ba na le yena, dihlogo tša malapa a dikgoro tša ka bodikela, ba kwa se batho ba kgoro ya Rubene le ba ya Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela ba se bolelago, mme ba kgotsofala. 31Finease, morwa wa moprista Eleasara, a re go bona: “Bjale re a tseba gore Morena o na le rena, ka gobane se le se dirilego e be e se go se mmotegele. Ka gona le phološitše setšhaba sa Israele kotlong ya Morena.”

32Ke gona Finease le baetapele bale ba tlogilego go batho ba Rubene le ba Gade nageng ya Gileade, ba gomela Kanana, go setšhaba sa Israele, gomme ba ba begela taba yeo. 33Baisraele ba kgotsofala, gomme ba reta Morena. Ba ile ba se sa bolela ka go yo lwa le bona le go ripitla naga ye batho ba Rubene le ba Gade ba bego ba dutše go yona.

34Batho ba Rubene le ba Gade ba ile ba re: “Aletare ye ke bohlatse go rena ka moka gore Morena ke Modimo.” Ka fao ba e rea leina la “Bohlatse”.