Sepedi 2000 (NSO00)
21

Metse ya Balefi

211Dihlogo tša malapa a Balefi a ile a tla go moprista Eleasara le go Joshua, morwa wa Nunu, le go dihlogo tša malapa a dikgoro ka moka tša Israele. 2

21:2
Num. 35:1-8
Ba re go bona moo Shilo, nageng ya Kanana: “Morena o laetše Moshe gore le re fe metse ye re ka dulago go yona, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo ya maruo a rena.” 3Ka gona setšhaba sa Israele sa fa Balefi metse ye mengwe le mo ba fudišago gona dinageng tša sona, go ya ka taelo ya Morena.

4Malapa a kgorwana ya Kehate e bile a mathomo a go fiwa metse. Malapa a ditlogolo tša moprista Arone a ile a fiwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Juda le ya Simeone le ya Benjamene. 5Ba ba šetšego ba kgorwana ya Kehate ba ile ba fiwa metse ye lesome nageng ya Efraime le ya Dane le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela.

6Kgorwana ya Gershone e ile ya arolelwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Isakara le ya Asere le ya Naftali le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, se se bego se le ka Bashane.

7Malapa a kgorwana ya Merari a ile a arolelwa metse ye lesome le ye mebedi nageng ya Rubene le ya Gade le ya Sebulone.

8Ka go dira matengwa setšhaba sa Israele se ile sa fa Balefi metse ye le phulo ya yona, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe se setšhaba se swanetšego go se dira.

9Šea maina a metse ya naga ya Juda le ya Simeone yeo e ilego ya fiwa 10ditlogolo tša Arone tše e bego e le tša kgorwana ya Kehate, ditlogolwana tša Lefi. Metse ya bona e bile ya mathomo ya go arolwa. 11Ba ile ba fiwa motse wa Arba – Arba e be e le tatagoAnake – wo bjalo o bitšwago Hebrone, kua nageng ya dithaba ya Juda, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo. 12Le ge go le bjalo, mašemo a motse gotee le metsana ya wona a be a šetše a filwe Kalebe, morwa wa Jefune.

13Ditlogolo tša moprista Arone di ile tša fiwa metse ye e latelago go tlaleletša Hebrone, wo mongwe wa metse ya botšhabelo: Libna, 14Jatire, Eshtemoa, 15Holone, Debire, 16Aine, Juta le Bethe-Shemeshe, gotee le phulo ya yona, e le metse ye senyane ya kgoro ya Juda le ya Simeone. 17Nageng ya Benjamene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Gibeone, Geba, 18Anathote le Alemete, gotee le phulo ya yona. 19Metse ye e ilego ya fiwa baprista, ditlogolo tša Arone, ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, gotee le phulo ya yona.

20Malapa a mangwe a kgorwana ya Balefi ya Kehate a ile a fiwa metse ye mengwe nageng ya Efraime. 21-22Ba ile ba fiwa metse ye mene le phulo ya yona, e lego wa Shekeme kua nageng ya dithaba ya Efraime, wo e bego e le wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le wa Gesere, le wa Kibtsaime, le wa Bethe-Horone. 23Nageng ya Dane ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Elteke, Gibetone, 24Ayalone le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 25Nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela ba ile ba fiwa metse ye mebedi, e lego Taanake le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 26Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a kgorwana ya Kehate ka moka e be e le ye lesome, gotee le phulo ya yona.

27Sehlopha se sengwe sa Balefi, e lego kgorwana ya Gershone, se ile sa fiwa metse ye mebedi nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela, e lego Golane, kua Bashane, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le Ashtarote, le phulo ya yona. 28Nageng ya Isakara ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Kishione, Daberate, 29Jarmute le Ene-Ganime, le phulo ya yona. 30Nageng ya Asere ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Mishale, Abdone, 31Helkate le Rehobo, le phulo ya yona. 32Nageng ya Naftali ba ile ba fiwa metse ye meraro, e lego Kedeshe kua Galilea, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Hamote-Doro le Kartane, le phulo ya yona. 33Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a fapanego a kgorwana ya Gershone ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, le phulo ya yona.

34Balefi ba ba šetšego, e lego kgorwana ya Merari, ba ile ba fiwa metse ye mene nageng ya Sebulone, e lego Jokneamo, Karta, 35Dimna le Nahalale, le phulo ya yona. 36Nageng ya Rubene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Betsere, Jahatse, 37Kedemote le Mefaate, le phulo ya yona. 38Kgorong ya Gade ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Ramote, kua Gileade, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Mahanaime, 39Heshbone le Jasere, le phulo ya yona. 40Ka gona metse ye e ilego ya fiwa kgorwana ya Merari ka moka e be e le ye lesome le ye mebedi.

41-42Metse ye e ilego ya fiwa Balefi nageng ya setšhaba sa Israele ka moka e be e le ye masome a mane a metšo ye seswai, le phulo go dikologa motse wo mongwe le wo mongwe.

Baisraele ba thopa naga

43Ka fao Morena a neela Baisraele naga yela a bego a enetše borakgolokhukhu ba bona gore o tla ba fa yona. Ge ba e thopile, ba ile ba dula fao go yona. 44Morena a ba khutšiša nageng ka moka, bjalo ka ge a be a enetše borakgolokhukhu ba bona. Ga go le o tee wa manaba a bona yo a ilego a ba kgona, ka gobane manaba ohle a bona Morena o be a a gafetše diatleng tša bona. 45Morena o ile a phethagatša tšohle tše botse tše a di holofeditšego setšhaba sa Israele; gwa se ke gwa šala le se tee.