Sepedi 2000 (NSO00)
19

Naga ye e aroletšwego ba Simeone

191Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Simeone e bile ya bobedi ya go arolwa. Naga ya bona e be e tsena ka gare ga naga ye e aroletšwego ba kgoro ya Juda. 2

19:2-8
1 Dikr. 4:28-33
E be e akaretša Beresheba, Sheba, Molada, 3Hatsare-Shuale, Baala, Etseme, 4Eltolade, Betule, Horma, 5Tsikelage, Bethe-Markabote, Hatsare-Susime, 6Bethe-Lebaote le Sharuhene, e le metse ye lesome le ye meraro, gotee le metsana ya yona.

7Ye mengwe metse e be e le Aine, Rimone, Etere le Ashane, e le metse ye mene, gotee le metsana ya yona. 8Metsana ye e be e akaretša metsana ka moka ye e bego e dikologile metse ye go yo fihla Baalate-Bere, goba Ramate, ka borwa. Yeo e be e le naga ye dikgorwana tša kgoro ya Simeone di ilego tša e fiwa. 9Ka ge karolo ye e ilego ya ba ya ba Juda e be e le ye kgolo go feta ka moo go bego go nyakega ka gona, seripa sa naga ya yona se ile sa fiwa ba kgoro ya Simeone.

Naga ye e aroletšwego ba Sebulone

10Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya ba Sebulone e bile ya boraro ya go arolwa. Naga ye ba ilego ba e fiwa e be e fihla Saride. 11Go tloga moo mollwane o be o eya bodikela go yo fihla Marala, o kgotla Dabeshete le nokana ye e lego ka bohlabela bja Jokneamo. 12Ka thoko yela ya Saride o be o eya bohlabela go fihla mollwaneng wa Kislote-Taboro, gomme go tloga moo o eya Daberate, mme o rotogela Jafia. 13Go tloga moo o be o leba bohlabela, wa fihla Gathe-Hefere le Ete-Katsine, o phamogela go ya Nea, o fetela Rimone. 14Ka leboa mollwane o be o phamogela go ya Hanatone, mme o felela kua moeding wa Jiftage-Ele. 15O be o akaretša Katate, Nahalale, Shimrone, Jidala le Betlelehema, e le metse ye masome a mabedi gotee le metsana ya yona. 16Metse ye le metsana ya yona e be e le nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Sebulone di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Isakara

17Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Isakara e bile ya bone ya go arolwa. 18Naga ya gona e be e akaretša Jesriele, Kesulote, Shuneme, 19Hafaraime, Shione, Anahara, 20Rabite, Kishione, Ebetse, 21Remete, Ene-Ganime, Ene-Hada le Bethe-Patsetse. 22Mollwane o be o kgotla Taboro, Shahatsaime le Bethe-Shemeshe, o felela kua Jordane. O be o akaretša metse ye lesome le ye e selelago gotee le metsana ya yona. 23Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Isakara di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Asere

24Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Asere e bile ya bohlano ya go arolwa. 25Naga ya gona e be e akaretša Helkate, Hali, Betene, 26Alameleke, Amade le Mishale. Ka bodikela e be e kgotla Karmele le Shihore-Libnate. 27Ge mollwane o tepogela bohlabela o be o eya Bethe-Dagone, o kgotla Sebulone le moedi wa Jiftahele o eya leboa Bethe-Emeke le Neiele. O be o tšwela pele o eya Kabulu, 28Abdone, Rehobo, Homone le Kana, go yo fihla Sidone ye Kgolo. 29Ke moo mollwane o bego o tepogela Rama, o fihla motseng wo o ageleditšwego ka morako wa Tirose; ke gona o bego o tepogela Hosa, mme o felela kua Lewatleng la Mediteraniene. O be o akaretša Mahalebe, Akesibe, 30Uma, Afeke le Rehobo, e le metse ye masome a mabedi le ye mebedi, gotee le metsana ya yona. 31Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Asere di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Naftali

32Naga ye e ilego ya arolelwa dikgorwana tša kgoro ya Naftali e bile ya boselela ya go arolwa. 33Mollwane wa yona o be o tloga Helefe, o eya mohlareng wa moeike kua Tsaananime, go tloga Adami-Neke le Jabneele go yo fihla Lakume, mme o felela kua Jordane. 34Moo mollwane o be o tepogela bodikela go ya Asnote-Tabore; go tloga moo o eya Hukoko, o kgotla Sebulone ka borwa, Asere ka bodikela, le Jordane19:34 Phetolelo ye nngwe e re “Jordane” Seheberu se re “Juda kua Jordane”. ka bohlabela. 35Metse ye e bego e ageleditšwe ka merako e be e le Tsidime, Tsere, Hamate, Rakate, Genesarete, 36Adama, Rama, Hatsore, 37Kedeshe, Edrei, Ene-Hatsore, 38Jirone, Migdale-Ele, Horeme, Bethe-Anate le Bethe-Shemeshe, e le metse ye lesome le metšo ye senyane, gotee le metsana ya yona. 39Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye e filwego dikgorwana tša kgoro ya Naftali.

Naga ye e aroletšwego ba Dane

40Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Dane e bile ya bošupa ya go arolwa. 41Naga ya yona e be e akaretša Tsora, Eshtaolo, Ire-Shemeshe, 42Shaalbine, Jitla, 43Elone, Timna, Ekrone, 44Elteke, Gibetone, Baalate, 45Jehude, Bene-Berake, Gate-Rimone, 46Me-Jarkone le Rakone, gotee le naga ye e dikologilego Jopa. 47

19:47
Baahl. 18:27-29
Ge batho ba Dane ba lahlegetšwe ke naga ya bona, ba ile ba ya motseng wa Lesheme mme ba o hlasela. Ba o thopa, ba bolaya batho ba gona, mme ya ba wa bona. Ba dula go wona, mme ba fetoša leina la Lesheme ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane. 48Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Dane di e filwego.

Karolo ya mafelelo ya naga

49Ge setšhaba sa Israele se feditše go arola naga, se ile sa fa Joshua, morwa wa Nunu, seripa sa naga. 50Bjalo ka ge Morena a laetše, ba ile ba mo fa motse wo a o kgopetšego, e lego Timnate-Serage, nageng ya dithaba ya Efraime. O ile a tsošološa motse woo mme a dula go wona.

51Moprista Eleasara le Joshua, morwa wa Nunu, le mantona a dikgorwana tša dikgoro tša Israele ba ile ba aba dikarolo tšeo tša naga ka go dira matengwa19:51; 21:8 “go dira matengwa” Lebelela Josh. 14:2. ba di botšišetša Morena kua Shilo, mojakong wa Tente ya bodulo bja gagwe. Ka tsela ye ba fetša go arola naga.

20

Metse ya botšhabelo

201

20:1-9
Num. 35:6-32
Doit. 4:41-43
19:1-13
Morena o ile a laela Joshua 2gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Kgethang metse ya botšhabelo ye ke laetšego Moshe gore a le botše ka yona. 3Motho yo a bolailego yo mongwe ka phošo, a ka tšhabela go yona mme a phonyokga motho yo a nyakago go lefeletša mohu yoo. 4A ka tšhabela go wo mongwe wa metse yeo, a ya kgorong ya motse mme a hlathollela baetapele seo se diregilego. Ka morago ga moo ba mo amogele a tsene motseng, mme ba mo fe moo a kago dula gona. 5Ge motho yo a nyakago go lefeletša mohu a ka mo latiša go fihla fao, batho ba motse woo ba se ke ba mo gafela yena. Ba mo šireletše ka gobane o bolaile Moisraele wa gabo ka phošo, e se ka lebaka la gore o be a mo hloile. 6O swanetše go dula moo motseng go fihlela ge a sekišitšwe phatlalatša, le go fihlela ge yo e lego Moprista yo Mogolo ka nako yeo a hwile. Ke gona mmolai yoo a kago boela lapeng la gagwe motseng wa gabo woo a tšhabilego go wona.”

7Ka gona, ka bodikela bja Jordane ba hlaola Kedeshe kua Galilea, nageng ya dithaba ya Naftali; Shekeme kua nageng ya dithaba ya Efraime, le Kiriate-Arba, ke go re Hebrone, kua nageng ya dithaba ya Juda. 8Ka mošola wa Jordane, ka bohlabela bja Jeriko, ba ile ba kgetha Betsere molaleng wa lešoka nageng ya Rubene; ba kgetha Ramote kua Gileade, ka nageng ya Gade, le Golane kua Bashane, ka nageng ya Manase. 9Ye e be e le metse ya botšhabelo ye e kgethetšwego setšhaba ka moka sa Israele le bafaladi ba ba dulago gare ga bona. Yo a bolailego motho ka phošo o be a ka tšhabela go yona gore a se ke a bolawa ke motho yo a nyakago go lefeletša mohu; o be a ka se bolawe ntle le go sekišwa phatlalatša.

21

Metse ya Balefi

211Dihlogo tša malapa a Balefi a ile a tla go moprista Eleasara le go Joshua, morwa wa Nunu, le go dihlogo tša malapa a dikgoro ka moka tša Israele. 2

21:2
Num. 35:1-8
Ba re go bona moo Shilo, nageng ya Kanana: “Morena o laetše Moshe gore le re fe metse ye re ka dulago go yona, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo ya maruo a rena.” 3Ka gona setšhaba sa Israele sa fa Balefi metse ye mengwe le mo ba fudišago gona dinageng tša sona, go ya ka taelo ya Morena.

4Malapa a kgorwana ya Kehate e bile a mathomo a go fiwa metse. Malapa a ditlogolo tša moprista Arone a ile a fiwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Juda le ya Simeone le ya Benjamene. 5Ba ba šetšego ba kgorwana ya Kehate ba ile ba fiwa metse ye lesome nageng ya Efraime le ya Dane le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela.

6Kgorwana ya Gershone e ile ya arolelwa metse ye lesome le ye meraro nageng ya Isakara le ya Asere le ya Naftali le ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela, se se bego se le ka Bashane.

7Malapa a kgorwana ya Merari a ile a arolelwa metse ye lesome le ye mebedi nageng ya Rubene le ya Gade le ya Sebulone.

8Ka go dira matengwa setšhaba sa Israele se ile sa fa Balefi metse ye le phulo ya yona, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe se setšhaba se swanetšego go se dira.

9Šea maina a metse ya naga ya Juda le ya Simeone yeo e ilego ya fiwa 10ditlogolo tša Arone tše e bego e le tša kgorwana ya Kehate, ditlogolwana tša Lefi. Metse ya bona e bile ya mathomo ya go arolwa. 11Ba ile ba fiwa motse wa Arba – Arba e be e le tatagoAnake – wo bjalo o bitšwago Hebrone, kua nageng ya dithaba ya Juda, gotee le naga ye e e dikologilego ya phulo. 12Le ge go le bjalo, mašemo a motse gotee le metsana ya wona a be a šetše a filwe Kalebe, morwa wa Jefune.

13Ditlogolo tša moprista Arone di ile tša fiwa metse ye e latelago go tlaleletša Hebrone, wo mongwe wa metse ya botšhabelo: Libna, 14Jatire, Eshtemoa, 15Holone, Debire, 16Aine, Juta le Bethe-Shemeshe, gotee le phulo ya yona, e le metse ye senyane ya kgoro ya Juda le ya Simeone. 17Nageng ya Benjamene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Gibeone, Geba, 18Anathote le Alemete, gotee le phulo ya yona. 19Metse ye e ilego ya fiwa baprista, ditlogolo tša Arone, ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, gotee le phulo ya yona.

20Malapa a mangwe a kgorwana ya Balefi ya Kehate a ile a fiwa metse ye mengwe nageng ya Efraime. 21-22Ba ile ba fiwa metse ye mene le phulo ya yona, e lego wa Shekeme kua nageng ya dithaba ya Efraime, wo e bego e le wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le wa Gesere, le wa Kibtsaime, le wa Bethe-Horone. 23Nageng ya Dane ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Elteke, Gibetone, 24Ayalone le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 25Nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela ba ile ba fiwa metse ye mebedi, e lego Taanake le Gate-Rimone, le phulo ya yona. 26Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a kgorwana ya Kehate ka moka e be e le ye lesome, gotee le phulo ya yona.

27Sehlopha se sengwe sa Balefi, e lego kgorwana ya Gershone, se ile sa fiwa metse ye mebedi nageng ya seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela, e lego Golane, kua Bashane, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, le Ashtarote, le phulo ya yona. 28Nageng ya Isakara ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Kishione, Daberate, 29Jarmute le Ene-Ganime, le phulo ya yona. 30Nageng ya Asere ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Mishale, Abdone, 31Helkate le Rehobo, le phulo ya yona. 32Nageng ya Naftali ba ile ba fiwa metse ye meraro, e lego Kedeshe kua Galilea, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Hamote-Doro le Kartane, le phulo ya yona. 33Metse ye e ilego ya fiwa malapa a a fapanego a kgorwana ya Gershone ka moka e be e le ye lesome le ye meraro, le phulo ya yona.

34Balefi ba ba šetšego, e lego kgorwana ya Merari, ba ile ba fiwa metse ye mene nageng ya Sebulone, e lego Jokneamo, Karta, 35Dimna le Nahalale, le phulo ya yona. 36Nageng ya Rubene ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Betsere, Jahatse, 37Kedemote le Mefaate, le phulo ya yona. 38Kgorong ya Gade ba ile ba fiwa metse ye mene, e lego Ramote, kua Gileade, wo mongwe wa metse ya botšhabelo, Mahanaime, 39Heshbone le Jasere, le phulo ya yona. 40Ka gona metse ye e ilego ya fiwa kgorwana ya Merari ka moka e be e le ye lesome le ye mebedi.

41-42Metse ye e ilego ya fiwa Balefi nageng ya setšhaba sa Israele ka moka e be e le ye masome a mane a metšo ye seswai, le phulo go dikologa motse wo mongwe le wo mongwe.

Baisraele ba thopa naga

43Ka fao Morena a neela Baisraele naga yela a bego a enetše borakgolokhukhu ba bona gore o tla ba fa yona. Ge ba e thopile, ba ile ba dula fao go yona. 44Morena a ba khutšiša nageng ka moka, bjalo ka ge a be a enetše borakgolokhukhu ba bona. Ga go le o tee wa manaba a bona yo a ilego a ba kgona, ka gobane manaba ohle a bona Morena o be a a gafetše diatleng tša bona. 45Morena o ile a phethagatša tšohle tše botse tše a di holofeditšego setšhaba sa Israele; gwa se ke gwa šala le se tee.