Sepedi 2000 (NSO00)
2

Joshua o roma dihlodi Jeriko

21

2:1
Bah. 11:31
Jak. 2:25
Joshua a roma dihlodi tše pedi ka sephiring go tloga mešašeng kua Megohlong a re di yo hlola naga, gagologolo motse wa Jeriko. Ge ba fihla gona, ba ile ba ya ngwakong wa segwebakathobalo seo leina la sona e bego e le Rahaba gore ba robale moo. 2Kgoši ya Jeriko ya kwa gore Baisraele ba bangwe ba tlile bošego bjoo go tlo hlola naga. 3Ka gona a roma batseta go Rahaba gore ba mmotše ba re: “Banna bao ba lego ngwakong wa gago ba tlile go hlola naga ka moka. Ba ntšhe!”

4-6Mosadi yoo a ba fetola a re: “Ke therešo, banna ba bangwe ba ile ba tla ngwakong wa ka, fela ga se ka ka ka tseba gore ba tšwa kae. Ba sepetše ge letšatši le dikela, ge kgoro ya motse e tswalelwa. Ga se ka ba botšiša gore ba ya kae, fela ge le ka ba šala morago ntle le go diega, le ka ba swara tseleng.” Rahaba o be a nameditše dihlodi tšela ka godimo ga tlhaka ya ntlo, gomme a di utile ka fase ga mahlaka a leokodi ao a bego a a beile fao. 7Batseta bale ba kgoši ba tšwa motseng, mme kgoro ya tswalelwa. Ba nyaka dihlodi tšela tša Baisraele go ba go yo fihla moo tsela e tshelago Jordane.

8Pele ga ge dihlodi tšela di robala, Rahaba a namelela tlhakeng 9gomme a re go tšona: “Ke a tseba gore Morena o le file naga ye. Re a boifa. Yo mongwe le yo mongwe nageng ye o le tšhogile. 10

2:10
Eks. 14:21
Num. 21:21-35
Re kwele ka moo Morena a ilego a omiša Lewatle la Mahlaka ge le fihla gona le etšwa Egepeta. Re kwele ka moo le bolailego Sihone le Ogo, dikgoši tše pedi tša Baamore, ka bohlabela bja Jordane. 11Ge re ekwa taba tšeo re ile ra boifa; yo mongwe le yo mongwe o nolegile moko ka lebaka la lena. Morena Modimo wa lena ke Modimo kua godimo legodimong le mo fase lefaseng. 12Bjale enang ka Morena gore le tla dira lapa la ka ka botho bjalo ka ge ke le dirile ka botho, mme le mphe sešupo se se kgodišago 13gore le tla phološa tate le mme le dikgaetšedi le bomogolwake le banabešo le malapa a bona ka moka. Le se ke la re lesa re bolawa!”

14Banna bao ba re go yena: “A Modimo a re bolaye ge re ka se le phološe! Ge o ka se bolele se re bego re se dira, re go holofetša gore re tla go swara setho ge Morena a re neela naga ye.”

15Rahaba o be a dula ngwakong wo o kgohlaganego le morako wo o dikaneditšego motse, ka gona a fološetša banna bao ka ntle ka lefasetere ka thapo. 16A re: “Le yeng kua nageng ya dithaba gore banna bale ba le hlomerego ba se ke ba le hwetša. Le utameng moo matšatši a mararo go fihlela ba boa. Ka morago ga fao gona le ka ikela mo le yago gona.”

17Banna bao ba re go yena: “Re ka se tshele keno ye o re enišitšego yona. 18Sese se o swanetšego go se dira: Ge re šwahlela naga ye ya geno, o tlemelele thapo ye ye khubedu lefasetereng le o re fološitšego ka lona. O kgobokanye tatago le mmago le dikgaetšedi le bohle ba lapa la tatago ka mo ngwakong wa gago. 19Ge yo mongwe a ka tšwa ka mo ngwakong mme a bolawa, molato e tla ba wa gagwe, gomme re ka se bonwe molato tabeng yeo; eupša ge yo mongwe yo a lego ka mo ngwakong le wena a ka kwešwa bohloko, yeo e tla ba phošo ya rena. 20Fela ge o ka botša yo mongwe se re bego re se dira mo, gona re ka se tlemege go phetha keno ye o re enišitšego yona.” 21Rahaba a dumela gomme a ba lesa ba sepela. Ge ba sepetše a tlemelela thapo yela ye khubedu lefasetereng.

22Dihlodi tšeo tša ya nageng ya dithaba mme tša utama gona. Banna bale ba bego ba ba hlomere ba ile ba ba nyaka nageng ka moka matšatši a mararo, fela ba se ke ba ba hwetša; ka fao ba ipoelela Jeriko. 23Ke moo dihlodi tšela tše pedi di theogilego moo nageng ya dithaba, tša tshela noka, mme tša gomela go Joshua. Tša mmotša tšohle tše di ba hlagetšego 24tša re: “Re na le therešo ya gore Morena o re file naga yela ka moka. Le gona batho ba gona ka moka ba a re tšhoga.”