Sepedi 2000 (NSO00)
19

Naga ye e aroletšwego ba Simeone

191Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Simeone e bile ya bobedi ya go arolwa. Naga ya bona e be e tsena ka gare ga naga ye e aroletšwego ba kgoro ya Juda. 2

19:2-8
1 Dikr. 4:28-33
E be e akaretša Beresheba, Sheba, Molada, 3Hatsare-Shuale, Baala, Etseme, 4Eltolade, Betule, Horma, 5Tsikelage, Bethe-Markabote, Hatsare-Susime, 6Bethe-Lebaote le Sharuhene, e le metse ye lesome le ye meraro, gotee le metsana ya yona.

7Ye mengwe metse e be e le Aine, Rimone, Etere le Ashane, e le metse ye mene, gotee le metsana ya yona. 8Metsana ye e be e akaretša metsana ka moka ye e bego e dikologile metse ye go yo fihla Baalate-Bere, goba Ramate, ka borwa. Yeo e be e le naga ye dikgorwana tša kgoro ya Simeone di ilego tša e fiwa. 9Ka ge karolo ye e ilego ya ba ya ba Juda e be e le ye kgolo go feta ka moo go bego go nyakega ka gona, seripa sa naga ya yona se ile sa fiwa ba kgoro ya Simeone.

Naga ye e aroletšwego ba Sebulone

10Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya ba Sebulone e bile ya boraro ya go arolwa. Naga ye ba ilego ba e fiwa e be e fihla Saride. 11Go tloga moo mollwane o be o eya bodikela go yo fihla Marala, o kgotla Dabeshete le nokana ye e lego ka bohlabela bja Jokneamo. 12Ka thoko yela ya Saride o be o eya bohlabela go fihla mollwaneng wa Kislote-Taboro, gomme go tloga moo o eya Daberate, mme o rotogela Jafia. 13Go tloga moo o be o leba bohlabela, wa fihla Gathe-Hefere le Ete-Katsine, o phamogela go ya Nea, o fetela Rimone. 14Ka leboa mollwane o be o phamogela go ya Hanatone, mme o felela kua moeding wa Jiftage-Ele. 15O be o akaretša Katate, Nahalale, Shimrone, Jidala le Betlelehema, e le metse ye masome a mabedi gotee le metsana ya yona. 16Metse ye le metsana ya yona e be e le nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Sebulone di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Isakara

17Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Isakara e bile ya bone ya go arolwa. 18Naga ya gona e be e akaretša Jesriele, Kesulote, Shuneme, 19Hafaraime, Shione, Anahara, 20Rabite, Kishione, Ebetse, 21Remete, Ene-Ganime, Ene-Hada le Bethe-Patsetse. 22Mollwane o be o kgotla Taboro, Shahatsaime le Bethe-Shemeshe, o felela kua Jordane. O be o akaretša metse ye lesome le ye e selelago gotee le metsana ya yona. 23Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Isakara di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Asere

24Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Asere e bile ya bohlano ya go arolwa. 25Naga ya gona e be e akaretša Helkate, Hali, Betene, 26Alameleke, Amade le Mishale. Ka bodikela e be e kgotla Karmele le Shihore-Libnate. 27Ge mollwane o tepogela bohlabela o be o eya Bethe-Dagone, o kgotla Sebulone le moedi wa Jiftahele o eya leboa Bethe-Emeke le Neiele. O be o tšwela pele o eya Kabulu, 28Abdone, Rehobo, Homone le Kana, go yo fihla Sidone ye Kgolo. 29Ke moo mollwane o bego o tepogela Rama, o fihla motseng wo o ageleditšwego ka morako wa Tirose; ke gona o bego o tepogela Hosa, mme o felela kua Lewatleng la Mediteraniene. O be o akaretša Mahalebe, Akesibe, 30Uma, Afeke le Rehobo, e le metse ye masome a mabedi le ye mebedi, gotee le metsana ya yona. 31Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Asere di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Naftali

32Naga ye e ilego ya arolelwa dikgorwana tša kgoro ya Naftali e bile ya boselela ya go arolwa. 33Mollwane wa yona o be o tloga Helefe, o eya mohlareng wa moeike kua Tsaananime, go tloga Adami-Neke le Jabneele go yo fihla Lakume, mme o felela kua Jordane. 34Moo mollwane o be o tepogela bodikela go ya Asnote-Tabore; go tloga moo o eya Hukoko, o kgotla Sebulone ka borwa, Asere ka bodikela, le Jordane19:34 Phetolelo ye nngwe e re “Jordane” Seheberu se re “Juda kua Jordane”. ka bohlabela. 35Metse ye e bego e ageleditšwe ka merako e be e le Tsidime, Tsere, Hamate, Rakate, Genesarete, 36Adama, Rama, Hatsore, 37Kedeshe, Edrei, Ene-Hatsore, 38Jirone, Migdale-Ele, Horeme, Bethe-Anate le Bethe-Shemeshe, e le metse ye lesome le metšo ye senyane, gotee le metsana ya yona. 39Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye e filwego dikgorwana tša kgoro ya Naftali.

Naga ye e aroletšwego ba Dane

40Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Dane e bile ya bošupa ya go arolwa. 41Naga ya yona e be e akaretša Tsora, Eshtaolo, Ire-Shemeshe, 42Shaalbine, Jitla, 43Elone, Timna, Ekrone, 44Elteke, Gibetone, Baalate, 45Jehude, Bene-Berake, Gate-Rimone, 46Me-Jarkone le Rakone, gotee le naga ye e dikologilego Jopa. 47

19:47
Baahl. 18:27-29
Ge batho ba Dane ba lahlegetšwe ke naga ya bona, ba ile ba ya motseng wa Lesheme mme ba o hlasela. Ba o thopa, ba bolaya batho ba gona, mme ya ba wa bona. Ba dula go wona, mme ba fetoša leina la Lesheme ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane. 48Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Dane di e filwego.

Karolo ya mafelelo ya naga

49Ge setšhaba sa Israele se feditše go arola naga, se ile sa fa Joshua, morwa wa Nunu, seripa sa naga. 50Bjalo ka ge Morena a laetše, ba ile ba mo fa motse wo a o kgopetšego, e lego Timnate-Serage, nageng ya dithaba ya Efraime. O ile a tsošološa motse woo mme a dula go wona.

51Moprista Eleasara le Joshua, morwa wa Nunu, le mantona a dikgorwana tša dikgoro tša Israele ba ile ba aba dikarolo tšeo tša naga ka go dira matengwa19:51; 21:8 “go dira matengwa” Lebelela Josh. 14:2. ba di botšišetša Morena kua Shilo, mojakong wa Tente ya bodulo bja gagwe. Ka tsela ye ba fetša go arola naga.