Sepedi 2000 (NSO00)
17

Seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela

171Seripa sa naga se ile sa arolelwa dikgorwana tše di tšwilego go morwa wa Josefa wa mathomo. Makire, yo e bego e le yena morwa wa mathomo wa Manase, e bile tatagoGileade, gomme e be e le mogale ntweng, ka gona naga ya Gileade le ya Bashane di ile tša arolelwa yena. 2Tše dingwe dikgorwana tša Manase tše di ilego tša fiwa naga šedi: Abiesere, Heleke, Asriele, Shekeme, Hefere le Shemida. Ke tše di reetšwego barwa ba Manase, morwa wa Josefa, bao e bego e le dihlogo tša malapa. 3Tselofohade, morwa wa Hefere, Hefere morwa wa Gileade, Gileade morwa wa Makire, Makire morwa wa Manase, o ile a se ke a ba le barwa, a ba le barwedi fela. Maina a bona e be e le Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa. 4

17:4
Num. 27:1-7
Bona ba ile ba ya go moprista Eleasara le go Joshua, morwa wa Nunu, le go baetapele ba re: “Morena o laetše Moshe go re fa karolo ya naga, go swana le meloko ya borena ya banna.” Ka gona, bjalo ka ge Morena a laetše, ba ile ba fiwa karolo ya naga go swana le bomorwarragotatagobona. 5Ke ka moo Manase a ilego a fiwa dikarolo tše lesome, go sa balwe Gileade le Bashane ka bohlabela bja Jordane, 6ka ge ditlogolo tša gagwe tša basadi gotee le barwa ba gagwe ba ile ba arolelwa naga. Naga ya Gileade e ile ya arolelwa ditlogolo tša Manase tše di šetšego.

7Naga ya Manase e be e tloga Asere e fihla Mikemetate, ka bohlabela bja Shekeme. Go tloga moo mollwane o be o eya borwa go akaretša batho ba Ene-Tapuage. 8Naga ya Tapuage e be e le ya Manase, eupša motse wa Tapuage, wo o lego mollwaneng, e le wa ditlogolo tša Efraime. 9Mollwane o be o theogela nokaneng ya Kana. Metse ye e bego e le ka borwa bja nokana ye e be e le ya ba Efraime, le ge e be e le ka nageng ya Bamanase. Mollwane wa Bamanase o be o tšwela pele ka lehlakoreng la ka leboa la nokana, mme o felela Lewatleng la Mediteraniene. 10Baefraime ba be ba le ka thoko ya borwa, mme Bamanase ba le ka thoko ya leboa, Lewatle la Mediteraniene e le mollwane wa bona wa ka bodikela. Baasere ba be ba le ka thoko ya leboabodikela, mme Baisakara ba le ka thoko ya leboabohlabela. 11Ka gare ga naga ya Isakara le ya Asere Bamanase ba be ba filwe motse wa Bethe-Sheane le wa Jibleamo, gotee le metsana ye e bego e e dikologile, le Doro, Endoro, Taanake, Megido, le metsana ye e bego e e dikologile. 12

17:12-13
Baahl. 1:27-28
Fela kgoro ya Manase ga se ya ka ya kgona go leleka batho bao ba bego ba dula metseng yeo, ka gona Bakanana ba ile ba ikgethela go dula moo. 13Le ge Baisraele ba eba le maatla go feta pele, ga se ba ka ba raka Bakanana ka moka, eupša ba ile ba ba gapeletša go ba šomela.

Baefraime le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela ba kgopela go okeletšwa naga

14Ditlogolo tša Josefa di ile tša re go Joshua: “Ke ka lebaka lang o re file fela karolo e tee ya naga? Re setšhaba se sentši, ka gobane Morena o re šegofaditše.”

15Joshua a ba fetola a re: “Ge eba le le setšhaba se sentši gomme naga ya dithaba ya Efraime e sa le lekane, gona eyang sethokgweng le ikgoreleng lefelo nageng ya Baperise le Barafa.”

16Bona ba mo fetola ba re: “Naga ye ya dithaba ga se ye kgolo mo e ka re lekanago, fela Bakanana ba kua melaleng ba na le makoloi a ntwa a tshipi, le bale ba kua Bethe-Sheane le metsaneng ye e e dikologilego, le ba kua molaleng wa Jesriele le bona ba nao.”

17Joshua a re go ba kgoro ya Efraime le go ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela: “Le tloga le le ba bantši, gomme le na le maatla kudu. Le tla fiwa karolo ye nngwe. 18Naga ya dithaba e tla ba ya lena. Le ge e le sethokgwa le e kgore mme selete sohle e tla ba sa lena. Ge e le Bakanana bona le ba leleke, le ge ba ka hlwa ba na le makoloi a ntwa a tshipi, mme ba na le maatla.”