Sepedi 2000 (NSO00)
11

Joshua o fenya Jabine le bathuši ba gagwe

111Ge Jabine, kgoši ya Hatsore, a ekwa ka go fenya moo ga Baisraele, o ile a romela molaetša go Jobabe, kgoši ya Madone, le go kgoši ya Shimrone le go ya Akshafo, 2le go magoši a nageng ya dithaba ka leboa, le a ka moeding wa Jordane ka borwa bja letsha la Genesarete, le a nagengtlase, le a mebotong ya Doro, lebopong la lewatle. 3A o romela le go Bakanana ba ka moeding wa Jordane, le ba lebopong la lewatle, le go Baamore, le go Bahete, le go Baperise, le go Bajebuse nageng ya dithaba, le go Bahibe bao ba bego ba dula patogeng ya thaba ya Hermone, nageng ya Mitsepa. 4Bona ba tla le bahlabani ba bona ka moka – ya ba madira a banna ba bantši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle. Ba be ba na le dipere tše ntšintši le makoloi a ntwa. 5Magoši a ka moka a kopana mme ba kgobokana, ba hloma mešaša kua letsheng la Meromo gore ba tle ba lwe le Baisraele.

6Morena a re go Joshua: “O se ke wa ba boifa. Ka yona nako ye ka moswane ke tla be ke ba gafetše go Baisraele, gomme ka moka ba tla bolawa. O ripe dipere tša bona mešifa, o tšhume le makoloi a bona a ntwa.” 7Ka gona Joshua le bahlabani ba gagwe ka moka ba ba hlasela ba sa itebetše kua letsheng la Meromo. 8Morena a ba gafela diatleng tša Baisraele; ba ba hlasela mme ba ba rakediša go ya leboa go yo fihla Sidone ye Kgolo le Misrefote-Maime, le go ya bohlabela go yo fihla moeding wa Mitsepa. Ba ba fetša lai gwa se sadišwe le o tee. 9Joshua a ba dira seo Morena a mo laetšego sona: a ripa dipere tša bona mešifa, a tšhuma le makoloi a bona a ntwa.

10Ke moka a boela morago, a thopa motse wa Hatsore mme a bolaya kgoši ya gona. Mehleng yeo Hatsore e be e le ketapele ya mebušo yeo ka moka. 11Ba bolaya bohle fao; gwa se be le sephedi se se šalago, le motse wa tšhungwa.

12Joshua a thopa metse yeo ka moka le dikgoši tša gona, a bolaya bohle, ka moo Moshe, mohlanka wa Morena, a laetšego ka gona. 13Eupša Baisraele ba se ke ba tšhuma le o tee wa metse ye e bego e agilwe godimo ga marope, ntle le Hatsore, yeo Joshua a e tšhumilego. 14Baisraele ba tšea dilo tše bohlokwa ka moka le diruiwa metseng yeo, mme ba ipolokela tšona. Eupša ba bolaya batho bohle, gwa se be le yo a šalago. 15Morena o be a laetše Moshe, mohlanka wa gagwe; Moshe yena a laela Joshua, mme Joshua a phetha ditaelo, a dira tšohle tše Morena a bego a di laetše Moshe.

Naga ye e thopilwego ke Joshua

16Joshua a thopa naga tšeo ka moka – naga ya dithaba, le nagatlase ya ka leboa le ya ka borwa, tikologo ka moka ya Goshene, naga ye e omilego ya ka borwa bja yona, gotee le moedi wa Jordane. 17-18Dinaga tšeo di be di tloga Thabeng ye e se nago Mehlare ye e rotogelago Edomo, di fihla Baale-Gade ka leboa, ka moeding wa Lebanone ka borwa bja thaba ya Hermone. Joshua o lwele le magoši a dinaga tše lebaka le letelele, mme mafelelong a ba thopa ka moka a ba bolaya. 19Ga se gwa ba le motse wo o dirago kwano le Baisraele, ntle le Gibeone, moo go bego go dula Bahibe. Ba metse ye mengwe ka moka ba ile ba fenywa ntweng. 20

11:20
Doit. 7:16
Morena a ba thatafatša dipelo gore ba lwe le Baisraele, gore ba tle ba fedišetšwe sa ruri le gore bohle ba bolawe ntle le kwelobohloko. Se e be e le seo Morena a se laetšego Moshe.

21Mehleng yeo Joshua a tloga a yo fediša morafe wa ditšitširipa wo o bego o bitšwa Baanake wa go dula kua nageng ya dithaba – motseng wa Hebrone, wa Debire, wa Anabe, le nageng ya dithaba yohle ya Juda le ya Israele. Joshua a ba fedišetša sa ruri le metse ya bona. 22Gwa se ke gwa ba le Moanake yo a tlogelwago nageng ya Israele. Fela kua Gasa le Gathe le Ashdode gwa tlogelwa ba se ba kae.

23Joshua a thopa naga ka moka, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe. A e fa Baisraele ya ba lefa la bona, mme a e arola dikarolo, kgoro ye nngwe le ye nngwe ya ba le karolo ya yona.

Ka gona naga ya lala.

12

Magoši ao a fentšwego ke Moshe

121

12:1-5
Num. 21:21-35
Setšhaba sa Israele se be se šetše se thopile naga ya ka bohlabela bja Jordane mme se dutše go yona, go tloga nokaneng ya Arnone go akaretša moedi wa Jordane go ya leboa go yo fihla thabeng ya Hermone. Ba ile ba fenya dikgoši tše pedi; 2yo mongwe e be e le Sihone, kgoši ya Baamore, yo a bego a buša Heshbone. Mmušo wa gagwe o be o tloga Aroere, ka thoko ga moedi wa nokana ya Arnone, le motseng wo o lego12:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “motseng wo o lego” Seheberu ga se na mantšu a. Lebelela Josh. 13:16 le Doit. 2:36. gare ga moedi, go akaretša seripagare sa naga ya Gileade go yo fihla nokaneng ya Jaboko, mollwaneng wa Amone; 3le ka bohlabela bja moedi wa Jordane, go tloga letsheng la Genesarete go ya borwa go fihla Bethe-Jeshimote, ka bohlabela bja Lewatle le le Hwilego, le go fetela patogeng ya thaba ya Pisga.

4Ba ile ba fenya le Kgoši Ogo wa Bashane, yo e bego e le yo mongwe wa ba mafelelo wa Barafa; o be a buša kua motseng wa Ashtarote le wa Edrei. 5Mmušo wa gagwe o be o akaretša thaba ya Hermone, le motse wa Salka, le naga ka moka ya Bashane go yo fihla mollwaneng wa Bageshure le Bamaaka le seripa sa Gileade, go yo fihla nageng ya Kgoši Sihone wa Heshbone.

6

12:6
Num. 32:33
Doit. 3:12
Dikgoši tše pedi tše di ile tša fenywa ke Moshe le setšhaba sa Israele. Moshe, mohlanka wa Morena, a tšea naga ya bona a e fa kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa sa kgoro ya Manase.

Magoši ao a fentšwego ke Joshua

7Joshua le setšhaba sa Israele ba ile ba fenya dikgoši ka moka tša nageng ye e lego ka bodikela bja Jordane, go tloga Baale-Gade moeding wa Lebanone go yo fihla ka borwa Thabeng ye e se nago Mehlare ye e rotogelago Edomo. Joshua a arola naga ye go ya ka dikgoro tša bona, gomme a ba fela yona sa ruri. 8Seripa se se be se akaretša naga ya dithaba, le nagatlase, le moedi wa Jordane, le metheoga ya dithaba, le naga ye e omilego ya ka borwa. Naga ye e be e kile ya ba ya Bahete, ya Baamore, ya Bakanana, ya Baperise, ya Bahibe, le ya Bajebuse. 9Setšhaba sa Israele se ile sa fenya magoši a metse ye: Jeriko, Ai, kgauswi le Bethele, 10Jerusalema, Hebrone, 11Jarmute, Lakishe, 12Eglone, Gesere, 13Debire, Gedere, 14Horma, Arade, 15Libna, Adulamo, 16Makeda, Bethele, 17Tapuage, Hefere, 18Afeke, Sharone, 19Madone, Hatsore, 20Shimrone-Merone, Akshafo, 21Taanake, Megido, 22Kedeshe, Jokneamo, kua Karmele, 23Doro, kua lebopong la lewatle, Goime, kua Galilea,12:23 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Galilea” Seheberu se re “Gilgale”. 24le Tirtsa. Ka moka ke magoši a masome a mararo le o tee.

13

Naga ye e sa swanetšego go thopša

131Joshua bjale o be a tšofetše kudu. Morena a re go yena: “O tšofetše kudu, eupša go sa na le naga ye kgolo ye e swanetšego go thopša: 2naga ka moka ya Filistia le Geshure, 3gotee le naga ka moka ya Baaba go ya borwa. Naga ya go tloga moetšaneng wa Shihore, mollwaneng wa Egepeta, go ya leboa go yo fihla mollwaneng wa Ekrone e be e tšewa gore ke ya Bakanana; babuši ba Bafilista ba be ba dula Gasa, Ashdode, Ashkelone, Gathe le Ekrone. 4Go sa na le naga ya Bakanana ka moka, le Meara ye e lego ya Basidone, go fihla Afeke, mollwaneng wa Baamore; 5naga ya Bagebale; naga ka moka ya Lebanone go ya bohlabela, go tloga Baale-Gade patogeng ya thaba ya Hermone, go ya sefateng sa Hamate. 6

13:6
Num. 33:54
Naga ye e akaretša naga ka moka ya Basidone, ba ba dulago nageng ya dithaba ya gare ga dithaba tša Lebanone le Misrefote-Maime. Nna ke tla leleka ditšhaba tše ka moka ge setšhaba sa Israele se goroga. O swanetše go arolela Baisraele naga ye, ka mo ke go laetšego ka gona. 7Bjale ge, arolela dikgoro tše dingwe tše senyane le seripa sela se sengwe sa kgoro ya Manase, gore e be lefa la bona.”

Go arolwa ga naga ya ka bohlabela bja Jordane

8

13:8
Num. 32:33
Doit. 3:12
Kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa se sengwe sa kgoro ya Manase di be di šetše di hweditše naga ye Moshe, mohlanka wa Morena, a ilego a di fa yona; naga ye e be e le ka lehlakoreng la ka bohlabela la noka ya Jordane. 9Naga ya bona e be e fihla kua Aroere, ka thoko ga moedi wa nokana ya Arnone, le motseng wa gare ga moedi, mme e akaretša molala ka moka go tloga Medeba go fihla Dibone. 10E be e fihla mollwaneng wa Amone, gomme e akaretša metse ka moka ye e bego e bušwa ke Kgoši Sihone wa Baamore, yo a bego a buša a le Heshbone. 11E be e akaretša Gileade, le dilete ka moka tša Geshure le Maaka, le thaba ya Hermone ka moka, le Bashane ka moka go yo fihla Salka. 12E be e akaretša mmušo wa Ogo, yo a bego a kile a buša a le Ashtarote le Edrei. Ogo e be e le wa mafelelo wa Barafa. Moshe o be a fentše ditšhaba tše, mme a di lelekile nageng. 13Le ge go le bjalo, Baisraele ba ile ba se ke ba leleka batho ba Geshure le ba Maaka; ba sa dula gare ga Baisraele le lehono.

14

13:14
Doit. 18:1
Moshe o be a se a fa kgoro ya Lefi naga. Bjalo ka ge Morena a ile a botša Moshe, ba be ba tlile go amogela karolo ye e lego ya bona ya dihlabelo le dikabelo tše di bego di tlile go tšhumelwa Morena Modimo wa Israele aletareng.

Naga ye e ilego ya arolelwa Rubene

15Moshe o be a file dikgorwana tša kgoro ya Rubene seripa sa naga. 16Naga ya bona e be e fihla Aroere, ka thoko ga moedi wa nokana ya Arnone, le motseng wa gare ga moedi, gomme e akaretša molala ka moka go fihla Medeba. 17E be e akaretša Heshbone le metse ka moka ya moo molaleng: Dibone, Bamothe-Baale, Bethe-Baale-Meone, 18Jahatse, Kedemote, Mefaate, 19Kiriathaime, Sibma, Tserete-Shahare thabeng ye e lego molaleng, 20Bethe-Peore, metheoga ya thaba ya Pisga, le Bethe-Jeshimote. 21E be e akaretša metse ka moka ya molaleng, le mmušo ka moka wa Kgoši Sihone wa Baamore, yo a bego a kile a buša a le Heshbone. Moshe o ile a mo fenya, a fenya le babuši ba Midiane: Ebi, Rekeme, Tsure, Hure le Reba. Ka moka ga bona e be e le dintona tša Kgoši Sihone. 22Gare ga bao setšhaba sa Israele se ba bolailego go be go le sedupe sela, Bileamo, morwa wa Beore. 23Jordane e be e le mollwane wa ka bodikela wa kgoro ya Rubene. Yeo e be e le metse le metsana ye e ilego ya fiwa dikgorwana tša kgoro ya Rubene.

Naga ye e ilego ya arolelwa Gade

24Moshe o be a file le dikgorwana tša kgoro ya Gade seripa sa naga. 25Naga ya bona e be e akaretša Jasere le metse ka moka ya Gileade, le seripa sa naga ya Amone go yo fihla Aroere, ye e lego ka bohlabela bja Raba; 26naga ya bona e be e tloga Heshbone e fihla Ramate-Mitsepa le Betonime, e tloga Mahanaime e fihla mollwaneng wa Lo-Dabare. 27Ka moeding wa Jordane e be e akaretša Bethe-Haramo, Bethe-Nimra, Sukote le Safone, ke go re naga ye e šetšego ya mmušo wa Kgoši Sihone wa Heshbone. Mollwane wa bona wa ka bodikela e be e le noka ya Jordane go ya leboa go yo fihla letsheng la Genesarete. 28Ye e be e le metse le metsana ye e bego e filwe dikgorwana tša kgoro ya Gade.

Naga ye e ilego ya arolelwa seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela

29Moshe o be a file dikgorwana tša seripa sa kgoro ya Manase karolo ya naga. 30Naga ya bona e be e fihla Mahanaime gomme e akaretša Bashane ka moka – mmušo wohle wa Ogo, kgoši ya Bashane, gotee le metse ye masome a a selelago, e lego metse ka moka ya Jaire kua Bashane. 31E be e akaretša seripagare sa Gileade, e akaretša le Ashtarote le Edrei, le metse ya mmušo wa Ogo kua Bashane. Yona e ile ya fiwa seripagare sa dikgorwana tše di tšwilego go Makire, morwa wa Manase.

32Ke ka moo Moshe a arotšego naga ya ka bohlabela bja Jeriko le Jordane ka gona kua melaleng ya Moaba. 33

13:33
Num. 18:20
Doit. 18:2
Eupša Moshe o ile a se ke a arolela ba kgoro ya Lefi naga. Morena o ile a ba botša gore ya bona karolo ke seripa sa dihlabelo le dikabelo tše di fiwago yena Morena Modimo wa Israele.