Sepedi 2000 (NSO00)
10

Baamore ba a fenywa

101Adoni-Tsedeke, kgoši ya Jerusalema, o ile a kwa gore Joshua o thopile motse wa Ai, a o thubaganya, a ba a bolaya kgoši ya gona le batho ba gona gotee le diphoofolo, ka mo a dirilego Jeriko le kgoši ya gona. A kwa le gore batho ba Gibeone ba dirile khutšo le Baisraele, le gore ba dula gare ga bona. 2Batho ba Jerusalema ba ile ba tšhoga kudu, ka gobane motse wa Gibeone e be e le wo mogolo go lekana le metse ye e bego e na le magoši; o be o feta Ai, gomme banna ba wona e le bagale. 3Ka gona Adoni-Tsedeke a romela molaetša go Kgoši Hohamo wa Hebrone, le go Kgoši Piramo wa Jarmute, le go Kgoši Jafia wa Lakishe, le go Kgoši Debire wa Eglone, a re: 4“Tlang le nthušeng go hlasela motse wa Gibeone, ka gobane batho ba gona ba dirile khutšo le Joshua le Baisraele.” 5Magoši a a mahlano a Baamore, kgoši ya Jerusalema le ya Hebrone le ya Jarmute le ya Lakishe le ya Eglone, ba bokana gotee le madira a bona, ba dikanetša Gibeone mme ba e hlasela.

6Banna ba Gibeone ba romela molaetša go Joshua mešašeng kua Gilgale ba re: “Se re tlogele, rena, bahlanka ba gago! Tlaa ka pela o tle o re thuše! Re phološe! Magoši ka moka a Baamore a nageng ya dithaba a kopane gomme a re hlasetše!”

7Ka gona Joshua le madira a gagwe ka moka, gotee le bagale ka moka, ba tloga Gilgale. 8Morena a re go Joshua: “O se ke wa ba boifa. Ke šetše ke ba gafetše diatleng tša gago. Ga go le o tee wa bona yo a tlago go ema pele.” 9Bošego ka moka Joshua le madira a gagwe ba sepela go tloga Gilgale go yo fihla Gibeone, gomme a hlasela Baamore ba sa itebetše. 10Morena a ba dira gore ba tlalelwe ge ba bona madira a Israele. Baisraele ba ba fenya fenyang kua Gibeone, mme ba ba rakediša go ba theoša sefata sa thaba kua Bethe-Horone, ba lwa nabo go ya borwa go ba go yo fihla Aseka le Makeda. 11Ge Baamore ba tšhaba Baisraele ba theoga ka sefata, Morena a dira gore sefako se sekotokoto se ba nele tseleng ka moka go ya Aseka. Sefako sa bolaya batho ba bantši go feta bao ba bolailwego ke Baisraele.

12Ka letšatši leo Morena a gafetšego Baamore diatleng tša Baisraele, Joshua o ile a kgopela Morena thušo. Mo pele ga Baisraele a re:

“Letšatši, ema felo gotee ka godimo ga Gibeone;

ngwedi, ema ka godimo ga moedi wa Ayalone.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Letšatši la ema felo gotee, le kgwedi ya se ke ya šutha go fihlela setšhaba se fentše manaba a sona. Taba ye e ngwadilwe mo Pukung ya Moloki. Letšatši la ema felo gotee gare ga leratadima, gomme la diega go dikela ya ba nke ke letšatši ka moka. 14Go be go se gwa ka gwa ba le letšatši la go swana le leo, mme ka morago ga se gwa ka gwa ba le letšatši la go swana le lona, moo Morena a amogetšego kgopelo ya motho. Morena o be a hlabanela Baisraele.

15Ka morago ga fao Joshua le madira a gagwe ba boela mešašeng kua Gilgale.

Joshua o thopa dikgoši tše tlhano tša Baamore

16Dikgoši tšela tše tlhano tšona di be di tšhabile gomme di utamile ka leweng kua Makeda. 17Joshua a botšwa gore dikgoši tšela tše tlhano di hweditšwe di utamile ka leweng. 18Yena a re: “Kgokološetšang matlapa a magolo moo molomong wa lewa. Le beeng baleti moo, 19fela lena le se ke la dula gona. Le hlomareng manaba gomme le ba hlasele ka morago; le se ke la ba lesa ba boela metseng ya bona! Morena Modimo wa lena o ba gafetše diatleng tša lena.” 20Joshua le bahlabani ba Baisraele ba ba bolaya ka bontši, le ge ba bangwe ba bona ba ile ba kgona go tšhabela ka metseng ya bona ye e ageleditšwego ka merako gomme ba se bolawe. 21Ke moka bahlabani bohle ba Joshua ba gomela go yena ba bolokegile mešašeng kua Makeda.

Go ile gwa se sa ba le motho yo a bolelago ka go lwa le Baisraele.

22Ke moka Joshua a re: “Bulang mojako wa lewa mme le ntšheng magoši ao a mahlano le a tlišeng go nna.” 23Ka gona lewa la bulwa, gomme ba ntšha kgoši ya Jerusalema le ya Hebrone le ya Jarmute le ya Lakishe le ya Eglone 24mme ba di iša go Joshua. Ke moo Joshua a bokanyeditšego banna ka moka ba Israele go yena, mme a laela balaodi ba ba bego ba ile le yena gore ba tle ba gate dikgoši tšela melala ka dinao. Ba tla ba ba gata melala. 25Ke gona Joshua a itšego go balaodi ba gagwe: “Le se ke la boifa goba la nolega moko. Le beng le sebete, le tie, ka gobane Morena o tlile go dira manaba a lena ka moka ka mokgwa wo.” 26Ke moka Joshua a bolaya magoši ale mme a a lekeletša dikoteng tše tlhano, moo ditopo tša bona di bilego fao go fihlela mathapama. 27Ge letšatši le dikela, Joshua a laela gore ditopo tša bona di kgokollwe mme di lahlelwe ka leweng lela ba bego ba utamile ka go lona. Matlapa a magolo a bewa molomong wa lewa, mme a sa le moo le lehono.

Joshua o tšwela pele le go thopa naga ya Baamore

28Joshua a hlasela motse wa Makeda mme a o thopa le kgoši ya gona ka letšatši leo. A bolaya batho ka moka motseng; gwa se be le yo a šalago. A dira kgoši ya Makeda se a se dirilego kgoši ya Jeriko.

29Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Makeda ba ya motseng wa Libna, gomme ba o hlasela. 30Motse woo le kgoši ya wona le wona Morena a o gafela diatleng tša Baisraele. Ba se ke ba šadiša motho, eupša ba bolaya yo mongwe le yo mongwe go wona. Ba dira kgoši ya ntshe se ba se dirilego kgoši ya Jeriko.

31Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Libna ba ya motseng wa Lakishe, ba o dikanetša mme ba o hlasela. 32Morena a gafela Lakishe diatleng tša Baisraele ka letšatši la bobedi la ntwa. Ka wona mokgwa woo ba dirilego kua Libna ba ile ba se ke ba šadiša motho, eupša ba bolaya yo mongwe le yo mongwe motseng. 33Kgoši Horamo wa Gesere a tla go thuša ba Lakishe, eupša Joshua a mo fenya gotee le madira a gagwe, mme a se šadiše motho wa bona a phela.

34Go tloga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Lakishe ba ya motseng wa Eglone, ba o dikanetša mme ba o hlasela. 35Ba o thopa ka lona letšatši leo, gomme ba bolaya bohle fao, ba o dira se ba se dirilego Lakishe.

36Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Eglone ba namela dithaba ba ya motseng wa Hebrone, ba o hlasela 37mme ba o thopa. Ba bolaya kgoši le bohle motseng woo, gotee le metseng ya kgauswi. Joshua a thubaganya motse, a bolaya le bohle motseng, ka wona mokgwa wola a dirilego Eglone. Gwa se be le o tee go wona yo a šalago.

38Ke moo Joshua le madira a gagwe ba ilego motseng wa Debire, ba o hlasela. 39Ba o thopa gotee le kgoši ya gona le metse ka moka ya kgauswi. Ba bolaya bohle fao. Joshua a dira Debire le kgoši ya gona se a se dirilego Hebrone le Libna le magoši a gona.

40Ka mokgwa wo mobjalo a fenya badudi ba dinaga tšohle, e lego ba naga ya dithaba, ba naga ye e omilego ya ka borwa, ba nagatlase, le ba metheogeng ya dithaba, le magoši a bona. O ile a se ke a šadiša motho; yo mongwe le yo mongwe a bolawa. Se e be e le seo Morena Modimo wa Israele a se laetšego. 41Dintwa tša Joshua di ile tša mo tloša Kadeshe-Barnea ka borwa tša mo iša Gasa kgauswi le lebopo la lewatle, le tikologong ka moka ya Goshene, tša ba tša mo iša leboa go fihla Gibeone. 42Joshua o ile a fenya magoši a ka moka le dinaga tša bona ka lesolo le tee, ka gobane Morena Modimo wa Israele o be a lwela Baisraele. 43Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba boela mešašeng kua Gilgale.

11

Joshua o fenya Jabine le bathuši ba gagwe

111Ge Jabine, kgoši ya Hatsore, a ekwa ka go fenya moo ga Baisraele, o ile a romela molaetša go Jobabe, kgoši ya Madone, le go kgoši ya Shimrone le go ya Akshafo, 2le go magoši a nageng ya dithaba ka leboa, le a ka moeding wa Jordane ka borwa bja letsha la Genesarete, le a nagengtlase, le a mebotong ya Doro, lebopong la lewatle. 3A o romela le go Bakanana ba ka moeding wa Jordane, le ba lebopong la lewatle, le go Baamore, le go Bahete, le go Baperise, le go Bajebuse nageng ya dithaba, le go Bahibe bao ba bego ba dula patogeng ya thaba ya Hermone, nageng ya Mitsepa. 4Bona ba tla le bahlabani ba bona ka moka – ya ba madira a banna ba bantši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle. Ba be ba na le dipere tše ntšintši le makoloi a ntwa. 5Magoši a ka moka a kopana mme ba kgobokana, ba hloma mešaša kua letsheng la Meromo gore ba tle ba lwe le Baisraele.

6Morena a re go Joshua: “O se ke wa ba boifa. Ka yona nako ye ka moswane ke tla be ke ba gafetše go Baisraele, gomme ka moka ba tla bolawa. O ripe dipere tša bona mešifa, o tšhume le makoloi a bona a ntwa.” 7Ka gona Joshua le bahlabani ba gagwe ka moka ba ba hlasela ba sa itebetše kua letsheng la Meromo. 8Morena a ba gafela diatleng tša Baisraele; ba ba hlasela mme ba ba rakediša go ya leboa go yo fihla Sidone ye Kgolo le Misrefote-Maime, le go ya bohlabela go yo fihla moeding wa Mitsepa. Ba ba fetša lai gwa se sadišwe le o tee. 9Joshua a ba dira seo Morena a mo laetšego sona: a ripa dipere tša bona mešifa, a tšhuma le makoloi a bona a ntwa.

10Ke moka a boela morago, a thopa motse wa Hatsore mme a bolaya kgoši ya gona. Mehleng yeo Hatsore e be e le ketapele ya mebušo yeo ka moka. 11Ba bolaya bohle fao; gwa se be le sephedi se se šalago, le motse wa tšhungwa.

12Joshua a thopa metse yeo ka moka le dikgoši tša gona, a bolaya bohle, ka moo Moshe, mohlanka wa Morena, a laetšego ka gona. 13Eupša Baisraele ba se ke ba tšhuma le o tee wa metse ye e bego e agilwe godimo ga marope, ntle le Hatsore, yeo Joshua a e tšhumilego. 14Baisraele ba tšea dilo tše bohlokwa ka moka le diruiwa metseng yeo, mme ba ipolokela tšona. Eupša ba bolaya batho bohle, gwa se be le yo a šalago. 15Morena o be a laetše Moshe, mohlanka wa gagwe; Moshe yena a laela Joshua, mme Joshua a phetha ditaelo, a dira tšohle tše Morena a bego a di laetše Moshe.

Naga ye e thopilwego ke Joshua

16Joshua a thopa naga tšeo ka moka – naga ya dithaba, le nagatlase ya ka leboa le ya ka borwa, tikologo ka moka ya Goshene, naga ye e omilego ya ka borwa bja yona, gotee le moedi wa Jordane. 17-18Dinaga tšeo di be di tloga Thabeng ye e se nago Mehlare ye e rotogelago Edomo, di fihla Baale-Gade ka leboa, ka moeding wa Lebanone ka borwa bja thaba ya Hermone. Joshua o lwele le magoši a dinaga tše lebaka le letelele, mme mafelelong a ba thopa ka moka a ba bolaya. 19Ga se gwa ba le motse wo o dirago kwano le Baisraele, ntle le Gibeone, moo go bego go dula Bahibe. Ba metse ye mengwe ka moka ba ile ba fenywa ntweng. 20

11:20
Doit. 7:16
Morena a ba thatafatša dipelo gore ba lwe le Baisraele, gore ba tle ba fedišetšwe sa ruri le gore bohle ba bolawe ntle le kwelobohloko. Se e be e le seo Morena a se laetšego Moshe.

21Mehleng yeo Joshua a tloga a yo fediša morafe wa ditšitširipa wo o bego o bitšwa Baanake wa go dula kua nageng ya dithaba – motseng wa Hebrone, wa Debire, wa Anabe, le nageng ya dithaba yohle ya Juda le ya Israele. Joshua a ba fedišetša sa ruri le metse ya bona. 22Gwa se ke gwa ba le Moanake yo a tlogelwago nageng ya Israele. Fela kua Gasa le Gathe le Ashdode gwa tlogelwa ba se ba kae.

23Joshua a thopa naga ka moka, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe. A e fa Baisraele ya ba lefa la bona, mme a e arola dikarolo, kgoro ye nngwe le ye nngwe ya ba le karolo ya yona.

Ka gona naga ya lala.

12

Magoši ao a fentšwego ke Moshe

121

12:1-5
Num. 21:21-35
Setšhaba sa Israele se be se šetše se thopile naga ya ka bohlabela bja Jordane mme se dutše go yona, go tloga nokaneng ya Arnone go akaretša moedi wa Jordane go ya leboa go yo fihla thabeng ya Hermone. Ba ile ba fenya dikgoši tše pedi; 2yo mongwe e be e le Sihone, kgoši ya Baamore, yo a bego a buša Heshbone. Mmušo wa gagwe o be o tloga Aroere, ka thoko ga moedi wa nokana ya Arnone, le motseng wo o lego12:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “motseng wo o lego” Seheberu ga se na mantšu a. Lebelela Josh. 13:16 le Doit. 2:36. gare ga moedi, go akaretša seripagare sa naga ya Gileade go yo fihla nokaneng ya Jaboko, mollwaneng wa Amone; 3le ka bohlabela bja moedi wa Jordane, go tloga letsheng la Genesarete go ya borwa go fihla Bethe-Jeshimote, ka bohlabela bja Lewatle le le Hwilego, le go fetela patogeng ya thaba ya Pisga.

4Ba ile ba fenya le Kgoši Ogo wa Bashane, yo e bego e le yo mongwe wa ba mafelelo wa Barafa; o be a buša kua motseng wa Ashtarote le wa Edrei. 5Mmušo wa gagwe o be o akaretša thaba ya Hermone, le motse wa Salka, le naga ka moka ya Bashane go yo fihla mollwaneng wa Bageshure le Bamaaka le seripa sa Gileade, go yo fihla nageng ya Kgoši Sihone wa Heshbone.

6

12:6
Num. 32:33
Doit. 3:12
Dikgoši tše pedi tše di ile tša fenywa ke Moshe le setšhaba sa Israele. Moshe, mohlanka wa Morena, a tšea naga ya bona a e fa kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa sa kgoro ya Manase.

Magoši ao a fentšwego ke Joshua

7Joshua le setšhaba sa Israele ba ile ba fenya dikgoši ka moka tša nageng ye e lego ka bodikela bja Jordane, go tloga Baale-Gade moeding wa Lebanone go yo fihla ka borwa Thabeng ye e se nago Mehlare ye e rotogelago Edomo. Joshua a arola naga ye go ya ka dikgoro tša bona, gomme a ba fela yona sa ruri. 8Seripa se se be se akaretša naga ya dithaba, le nagatlase, le moedi wa Jordane, le metheoga ya dithaba, le naga ye e omilego ya ka borwa. Naga ye e be e kile ya ba ya Bahete, ya Baamore, ya Bakanana, ya Baperise, ya Bahibe, le ya Bajebuse. 9Setšhaba sa Israele se ile sa fenya magoši a metse ye: Jeriko, Ai, kgauswi le Bethele, 10Jerusalema, Hebrone, 11Jarmute, Lakishe, 12Eglone, Gesere, 13Debire, Gedere, 14Horma, Arade, 15Libna, Adulamo, 16Makeda, Bethele, 17Tapuage, Hefere, 18Afeke, Sharone, 19Madone, Hatsore, 20Shimrone-Merone, Akshafo, 21Taanake, Megido, 22Kedeshe, Jokneamo, kua Karmele, 23Doro, kua lebopong la lewatle, Goime, kua Galilea,12:23 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Galilea” Seheberu se re “Gilgale”. 24le Tirtsa. Ka moka ke magoši a masome a mararo le o tee.