Sepedi 2000 (NSO00)
1

Jona ga a phethe taelo ya Morena

11

1:1
2 Dikg. 14:25
Ka letšatši le lengwe Morena o kile a bolela le Jona, morwa wa Amithai, 2a re: “Itokiše, o ye Ninibe, motseng wola wo mogolo, mme o kgaleme batho ba wona; ke tseba ka moo e lego ba babe ka gona.” 3Eupša Jona yena a itokišetša go ya Tarshishe1:3 “Tarshishe” Ke lefelo leo mohlomongwe le bego le le lebopong la naga ya Spania. go tšhabela Morena. A ya Jafo, moo a ilego a hwetša leselawatle leo le bego le šetše le itokišeditše go ya Tarshishe. A napa a lefela leeto mme a namela le basepediši ba leselawatle leo go leba Tarshishe, moo a bego a tla ba kgole le Morena. 4Eupša Morena a tsoša ledimo le maatla lewatleng. E be e le le maatla mo leselawatle le ilego la ba la nyaka go robega. 5Basepediši ba lona ba tšhoga mme ba goa ba nyaka thušo, yo mongwe le yo mongwe a llela go modimo wa gagwe. Ka morago ga moo ba lahlela merwalo ya leselawatle ka lewatleng gore ba pheme kotsi. Jona yena o be a theogetše ka garegare ga leselawatle a patlame fao a ile ka boroko.

6Molaolaleselawatle a mo hwetša fao gomme a re go yena: “O reng o robetše? Tsoga o rapele modimo wa gago gore a re thuše. Mohlomongwe a ka re kwela bohloko a re phološa.”

7Basepediši ba leselawatle ba botšana ba re: “A re temeng re bone gore ke mang yo a re hloletšego kotsi ye.” Ba tema gomme gwa swarwa Jona. 8Ka fao ba re go yena: “Bjale ge, re botše: A ke wena o re hloletšego kotsi ye? O dira eng fa? O tšwa nageng efe? O mohlobo mang?”

9Jona a ba fetola a re: “Ke nna Moheberu, ke khunamela Morena, Modimo wa legodimo, yo a hlodilego lefase le lewatle.” 10A iša pele a ba botša gore o tseleng, o tšhaba yena Morena yoo.

Basepediši ba leselawatle ba tšhoga kudu mme ba re go yena: “Joo, o dirile taba ye e šiišago!” 11Ledimo la gakala go iša pele; ka fao basepediši ba leselawatle ba re go yena: “Re go dire eng gore re homotše ledimo le?”

12Jona a ba fetola a re: “Ntahleleng ka mo lewatleng, gomme ledimo le tla okobala. Ke a tseba gore phošo ke ya ka ge le wetše ledimong le lešoro le.”

13Le ge go le bjalo, basepediši ba leselawatle ba leka go bušetša leselawatle lebopong ka maatla a bona ka moka. Fela ledimo la gakalela pele mme ba šitwa ke go fihla fao. 14Ka gona ba llela go Morena ba re: “Hle, Morena, re a go rapela, o se ke wa re lesa re ehwa, ka ge re bolaya motho yo! Wena, Morena, ke wena o dirago tše ka moka; ke mediro ya gago.” 15Ke moka ba kuka Jona ba mo lahlela ka lewatleng, gomme ka bjako lewatle la okobala. 16Taba ye ya dira gore basepediši ba leselawatle ba boife Morena ka moo ba ilego ba ba ba mo direla sehlabelo, ba tshephiša le go mo direla tše dingwe.

17

1:17
Mat. 12:40
Morena a dira gore Jona a metšwe ke hlapi ye kgolo, mme a ba ka gare ga yona matšatši a mararo le mašego a ona.

2

Thapelo ya Jona

21Ke moo Jona a rapetšego Morena Modimo wa gagwe a le ka teng ga hlapi a re:

2“Ge ke le tlalelong, Morena,

ke go biditše,

mme wa nkaraba.

Ke lletše go wena ke le fasefase bodulabahu,2:2 “bodulabahu” Go be go dumelwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga lefase.

mme wa nkwa.

3O be o ntahletše fasefase maleng a lewatle,

mme ka dikanetšwa ke meetse,

ka ribegetšwa ke maphoto a gago.

4Ka ba ka gopola gore ke raketšwe sa ruri pele ga sefahlego sa gago,

mme nka se tsoge ke bone

Tempele ya gago ye kgethwa gape.

5Meetse a nkhupetša a mpeta;

lewatle la mpipetša,

mme malele a ntata hlogo.

6Ke be ke theogetše fasefase medung ya dithaba,

nageng yeo ke ilego ka tswalelelwa sa ruri ka gare ka mapheko.2:6 “nageng yeo ... mapheko” Mo go bolelwa bodulabahu. Lebelela Jona 2:2.

Eupša wena, Morena, Modimo wa ka,

o nntšhitše moo fasefase ke sa phela.

7Ge ke ekwa gore moya wa ka o nyaka go tšwa nameng,

ka go gopola, Morena,

ka go rapela,

mme wa nkwa o le ka Tempeleng ya gago ye kgethwa.

8Bao ba khunamelago medimo ya diswantšho ya lefeela

ba tlogetše go go botegela.

9Eupša nna ke tla go opelela ditumišo;

ke tla go direla sehlabelo,

mme ka phetha seo ke go tshephišitšego sona.

Tlhakodišo e tšwa go Morena.”

10Ya ba gona Morena a laelago hlapi yela gore e hlatše Jona lebopong, mme ya mo hlatša.

3

Jona o phetha taelo ya Morena

31Morena a bolela le Jona gape 2a re: “Itokiše o ye Ninibe, motseng wola wo mogolo, mme o tsebiše batho ba gona molaetša woo ke go filego wona.”

3Ka gona Jona a phetha taelo ya Morena a ya Ninibe, motseng wola wo mogolo, wo o bego o tšea motho matšatši a mararo go o putla. 4

3:4,5
Mat. 12:41
Luk. 11:32
Jona a tsena motseng, mme ka morago ga ge a thethile le wona letšatši ka moka a thoma go goelela a re: “Ka morago ga matšatši a masome a mane Ninibe e tla thubja!”

5Batho ba Ninibe ba kgolwa molaetša wa Modimo. Ka fao ba bega gore yo mongwe le yo mongwe a ikone dijo, mme batho ka moka, banyatšegi le bahlomphegi, ba apare diaparo tša go ilela go laetša gore ba sokologile.

6Ge kgoši ya Ninibe e di kwa, ya emelela setulong sa yona sa bogoši, ya apola seaparo sa yona, ya apara diaparo tša go ilela, mme ya yo dula moloreng. 7Ya re gohle motseng wa Ninibe go begwe go thwe: “Ye ke taelo ye e tšwago go kgoši le bakgomana ba gagwe. Go se ke gwa ba le motho goba seruiwa se se jago selo – batho le dikgomo le dihuswane di se ke tša ja selo, goba tša nwa meetse. 8Batho bohle le diruiwa ba apare diaparo tša go ilela. Yo mongwe le yo mongwe a rapele Modimo a tiišitše mme a lese dilo tše mpe le diphošo tšeo a di dirago. 9Mohlomongwe Modimo a ka buša pelo a se sa re galefela mme ra se ke ra hwa.”

10Modimo a bona seo ba se dirilego, gore ba tlogetše tše mpe tše ba bego ba di dira. Ka fao a buša pelo a se ke a ba otla, le ge a be a itše o tla ba otla.