Sepedi 2000 (NSO00)
1

Jona ga a phethe taelo ya Morena

11

1:1
2 Dikg. 14:25
Ka letšatši le lengwe Morena o kile a bolela le Jona, morwa wa Amithai, 2a re: “Itokiše, o ye Ninibe, motseng wola wo mogolo, mme o kgaleme batho ba wona; ke tseba ka moo e lego ba babe ka gona.” 3Eupša Jona yena a itokišetša go ya Tarshishe1:3 “Tarshishe” Ke lefelo leo mohlomongwe le bego le le lebopong la naga ya Spania. go tšhabela Morena. A ya Jafo, moo a ilego a hwetša leselawatle leo le bego le šetše le itokišeditše go ya Tarshishe. A napa a lefela leeto mme a namela le basepediši ba leselawatle leo go leba Tarshishe, moo a bego a tla ba kgole le Morena. 4Eupša Morena a tsoša ledimo le maatla lewatleng. E be e le le maatla mo leselawatle le ilego la ba la nyaka go robega. 5Basepediši ba lona ba tšhoga mme ba goa ba nyaka thušo, yo mongwe le yo mongwe a llela go modimo wa gagwe. Ka morago ga moo ba lahlela merwalo ya leselawatle ka lewatleng gore ba pheme kotsi. Jona yena o be a theogetše ka garegare ga leselawatle a patlame fao a ile ka boroko.

6Molaolaleselawatle a mo hwetša fao gomme a re go yena: “O reng o robetše? Tsoga o rapele modimo wa gago gore a re thuše. Mohlomongwe a ka re kwela bohloko a re phološa.”

7Basepediši ba leselawatle ba botšana ba re: “A re temeng re bone gore ke mang yo a re hloletšego kotsi ye.” Ba tema gomme gwa swarwa Jona. 8Ka fao ba re go yena: “Bjale ge, re botše: A ke wena o re hloletšego kotsi ye? O dira eng fa? O tšwa nageng efe? O mohlobo mang?”

9Jona a ba fetola a re: “Ke nna Moheberu, ke khunamela Morena, Modimo wa legodimo, yo a hlodilego lefase le lewatle.” 10A iša pele a ba botša gore o tseleng, o tšhaba yena Morena yoo.

Basepediši ba leselawatle ba tšhoga kudu mme ba re go yena: “Joo, o dirile taba ye e šiišago!” 11Ledimo la gakala go iša pele; ka fao basepediši ba leselawatle ba re go yena: “Re go dire eng gore re homotše ledimo le?”

12Jona a ba fetola a re: “Ntahleleng ka mo lewatleng, gomme ledimo le tla okobala. Ke a tseba gore phošo ke ya ka ge le wetše ledimong le lešoro le.”

13Le ge go le bjalo, basepediši ba leselawatle ba leka go bušetša leselawatle lebopong ka maatla a bona ka moka. Fela ledimo la gakalela pele mme ba šitwa ke go fihla fao. 14Ka gona ba llela go Morena ba re: “Hle, Morena, re a go rapela, o se ke wa re lesa re ehwa, ka ge re bolaya motho yo! Wena, Morena, ke wena o dirago tše ka moka; ke mediro ya gago.” 15Ke moka ba kuka Jona ba mo lahlela ka lewatleng, gomme ka bjako lewatle la okobala. 16Taba ye ya dira gore basepediši ba leselawatle ba boife Morena ka moo ba ilego ba ba ba mo direla sehlabelo, ba tshephiša le go mo direla tše dingwe.

17

1:17
Mat. 12:40
Morena a dira gore Jona a metšwe ke hlapi ye kgolo, mme a ba ka gare ga yona matšatši a mararo le mašego a ona.