Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Tše Morena a di boditšego Joele, morwa wa Petuele, šedi:

Batho ba llišwa ke ge ba lobišitšwe dibjalo

2Theeletšang, lena bagolo ba setšhaba;

hlwayang tsebe, lena badudi bohle ba naga.

Na tiragalo ya mohuta wo e kile ya hlaga mehleng ya lena goba mehleng ya botatagolena?

3Le e anegele bana ba lena;

le bona ba e anegele bana ba bona,

mme bao le bona ba e anegele ba bona bana.

4Dimelana tša go šadišwa ke mogokong di lewa ke bojane;

tša go šadišwa ke bojane di lewa ke segongwane;

tša go šadišwa ke segongwane di lewa ke maphatakalala.

5Tsogang, le lleng, matagwa tenang!

Gololang, lena bomagampelabeine,

ka ge beine ye mpsha le ka se sa e latswa.

6

1:6
Kut. 9:8
Naga ya gaborena e hlasetšwe ke tšie,

tšie ye maatla, ye e sa balwego,

ya meno a nkego a tau,

ya mehlagare o ka rego ya taugadi.

7E hlobotše merara ya rena,

ya rothotha le mego ya rena.

E e humolotše matswamati ya a lahlela fase,

dikala tša šala di šweufetše.

8Gololang, le etše monyadiwa yo a iletšego monyadi wa gagwe.

9Ka ge go se sa išwa kabelo ya bupi goba ya dino ka Tempeleng,

baprista, bahlanka ba Morena, ba a lla.

10Mašemo a hloboletše,

naga e kwa bohloko ka ge e lobile mabele;

diterebe di šwabile,

le mehlware e ponne.

11Felang maatla, lena balemi;

gololang, lena bahlokomedi ba merara,

gobane le mabele le garase le dibjalo tše dingwe di lobile.

12Merara e omeletše, le mego e ponne;

megarenate le mepalema le meapola le mehlare yohle ya naga e omeletše.

Lethabo lela la batho le ile.

13Lena baprista, aparang tša go ilela, le lleng!

Gololang, lena le hlankelago Morena aletareng!

Etlang, le lale le apere tša go ilela,

lena bahlankedi ba Modimo wa ka,

gobane ga go sa na kabelo ya bupi goba ya dino

ya go neelwa ka Tempeleng ya Modimo wa lena.

14Beang letšatši la go ikona dijo,

le rapeng pitšo!

Kgoboketšang bagolo ba setšhaba le badudi bohle ba naga

ka Tempeleng ya Morena Modimo wa lena, le mo lleleng.

15

1:15
Jes. 13:6
Joo, letšatši la go tla ga Morena le batametše,

lona letšatši le Ramaatlaohle a tlago lobiša naga ka lona!

16Re loba dibjalo re lebeletše.

Ka Tempeleng ya Modimo wa rena ga go sa na lethabo le tlhalalo.

17Peu e boletše ka fase ga makwate,

matlolo ga a ne selo,

le dišego di hlagatšwa ke go hloka mabele.

18Diruiwa di bokoledišwa ke tlala le lenyora;

mehlape ya dikgomo e gerema le naga ka go hloka mafulo;

mehlape ya dihuswane le yona e a hlaka.

19Morena, ke llela wena,

ka ge mafulo le dihlare lešokeng di swele mo nkego di tšhumilwe ke mollo.

20Le diphoofolo tša lešoka di llela wena,

gobane dinokana di pšhele.