Sepedi 2000 (NSO00)
9

91Jobo a fetola Bildade a re:

2

9:2
Jobo 4:17
“Ee, ke a tseba gore go bjalo.

Eupša motho wa nama a ka se seke taba le Modimo.

3Ge a ka re o tšea kgang le yena,

a ka se fetole le e tee ya dipotšišo

tša gagwe tše sekete.

4Modimo ke Rabohlale yo maatla;

ke mang yo a ka mo ngangišago?

5O šuthiša dithaba a se a di laletša,

a di phethola a befetšwe.

6O šikinya lefase a le tloša madulong,

gomme dikokwane tša lona tša tekateka.

7O thibela letšatši go hlaba;

ke yena Mmipadinaledi.

8O phurulotše leratadima a nnoši,

a gatakela maphoto a lewatle,9:8 “a gatakela maphoto a lewatle” Seheberu ga se kwagale gabotse.

9

9:9
Jobo 38:31
Amose 5:8
yena Mmopi wa boThutlwa le boKgogamašego

le boSelemela le tše dingwe dinaledi tša ka borwa.

10Ke yena Modiri wa dikgolo tše di sa kwešišegego

le mehlolo ye e sa balegego.

11“Ge a feta pele ga ka, ga ke mmone;

ge a tabola, le gona ga ke lemoge.

12O ubula motho selo,

a ka thibelwa ke mang?

A ka botšišwa ke mang a re: ‘O dirang?’

13Modimo ge a befetšwe o befetšwe;

o rapaladitše bathuši ba mmamogašwa Rahaba.9:13 “Rahaba” Ke nogakgolo ya lewatle ye e emetšego tlhakantswiki le bobe.

14Bjale nna ke mang,

nkago fetolana le yena?

Mantšu a go mo kgona nka a hlaola bjang?

15Le ge ke se na molato bjale,

nka se fetolane le yena;

sa ka ke go kgopela yena, moahlodi wa ka,9:15 “Moahlodi wa ka” Diphetolelo tše dingwe di re “Mmegi wa ka”.

gore a nkgaugele.

16Le ge nkabe nka mo iša tshekong mme a ya,

ga ke kgolwe gore a ka ntheeletša,

17yena yo a nthoboketšago ka madimo,9:17 “yena ... madimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena yo a nthobokeletšago lefeela”.

a nkokeletšago dintho go se na lebaka.

18Ga a mphe le sebaka sa go buša moya,

o mphediša gabohloko.

19Ge e le go ya ka maatla,

yo maatla ke yena.

Ge e le go išwa tshekong,

a ka9:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a ka” Seheberu se re “nka”. išwa ke mang?

20Le ge ke se na molato bjale,

dipolelo tša ka eka di a ntšwa;

le ge ke se na bosodi bjale,

yena o ntshema wa molato.

21Nna ga ke na bosodi,

fela ga ke sa na taba;

ke tennwe ke go phela.

22Go swana fela.

Ke ka lebaka leo ke rego moloki le yo kgopo o ba fediša go swana.

23Ge mohlokamolato a welwa ke kotsi,

Modimo o sega moitlhobogi yoo.

24Ge mmušo wa naga o thopilwe ke bakgopo,

Modimo o foufatša baahlodi ba yona.

Ntle le yena ke ge e ka ba mang?

25“Matšatši a ka a feta ka lebelo

la go feta la mokitimi;

a ntšhabela ke se na boiketlo.

26A kitima ka lebelo la maselawatle a mahlakanoka,

a etša ntšhu ge e kgoulogela nama.

27Ge ke re ke itebatša ditlaišego tša ka ka go ediša sefahlego le go phuthologa,

28e ba gona ke tšhošwago ke mahloko a ka ohle,

gobane ke tseba ge wena Modimo o mpona molato.

29Bjale ge eba ke tlilo bonwa molato,

ke sa itshwenyetšang?

30Le ge nka hlapa ka lepate,

ka ikgohla diatla ka mogohlo,

31wena o tla ntahlela ka gare ga ditšhila,

ka šišingwa le ke dikobo tša ka.

32Ge nkabe Modimo e le motho,

nkabe ke fetolana naye,

ra sekišwa mmogo.

33Eupša ga go yo a ka re lamolago,

ga go yo a ka re ahlolago ka babedi,

34gore a lese go nkotla,

le go boifega ga gagwe go se ntšhoše.

35Le ge go le bjalo, ke bolela ke sa boife,

gobane ga ke ka mo ke gopolelwago ka gona.”