Sepedi 2000 (NSO00)
7

71“Ga ke re sa motho mo lefaseng ke go šekela?

Kgane bophelo bja gagwe ga bo etše bja mothwalwa?

2Bo swana le bja lekgoba le le dumago moriti;

bo bjalo ka bja mothwalwa yo a letetšego mogolo,

3gomme sa ka ke go phelela lefeela dikgwedi ka go latelana ga tšona;

ke beetšwe mašego a tlaišego.

4Ge ke robetše ke fela ke re:

‘Go tla sa neng?’

Eupša bošego e ba bjo botelele,

ke lala ke hlobaela gwa ba gwa sa.

5Mmele wa ka o nyeuma diboko,

letlalo la ka le apere magogo a dišo;

dišo tša ka di a palega di dutle boladu.

6Matšatši a ka a kitima ka lebelo la mmutla, a feta ke itlhobogile.

7“Hle, Modimo, gopola gore bophelo bja ka ke lefeela;

dilo di ka se sa ntokela.

8Bjale o a mpona, fela o ka se sa mpona;

o tla re ge o lebelela,

ya ba ga ke sa le gona.

9Bjalo ka ge leru le re go apoga le ele ruri,

yo a theogetšego bodulabahu le yena o ela ruri.

10Ga a ke a sa boela ka lapeng la gagwe;

o lebalwa ke ba ba bego ba mo tseba.

11Ke ka lebaka le ke sa kgonego go homola,

ke nyakago go bolela ka lebaka la ge ke tlaišegile kudu,

ke balabala ka ge ke tsota.

12“Na o ntišeditšeng?

Kgane ke nna lewatle goba mmamogašwa?7:12 “lewatle goba mmamogašwa” Go ya ka ditumelo tša kgale, lewatle le mmamogašwa di be di swanetše go letwa gore di se šwahle tša senya.

13Ge ke re ke patlama malaong ke a ehuga

gore ke hlatlolwe bohloko bja ka,

14wena o ntšhošetša ka ditoro,

o ntlaletša ka dipono,

15ke be ke bone go kgangwa go le kaone go phala go phela ke tlaišega.

16Go phela go ntenne;

nka se phelele ruri.

Ntlogele, bophelo bja ka ke lefeela.

17

7:17
Pes. 8:4
144:3
“Motho ke eng,

ge o bile o mo tšeela godimo gakaaka,

ge o bile o mo ela hloko?

18O mo lekola mosong wo mongwe le wo mongwe,

wa mo leka motsotso wo mongwe le wo mongwe.

19O reng o sa ntlhokomologe gosenene gore ke dio metša mare?

20Ge eba ke dira sebe,

ke go senyetšang, wena Moletabatho?

O reng o ntebantše?

Ke ka lebaka la eng ke le morwalo wa go go imela?

21Ke eng o sa ntshwarele ge ke tshela molao wa gago,

wa ntloša molato?

Etse kgauswinyana ke tla be ke ikhwetše,

wa nnyaka, ya ba ga ke sa le gona.”