Sepedi 2000 (NSO00)
41

411“Yo a ka rego o a e hlasela o tla palelwa;

go no e bona fela go mo nola moko.

2Ge e rumotšwe e a gakala;

bjale nnaena ke mang yo a ka lwago le nna?41:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjale ... nna?” Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ke mang yo a ka lwago le yona?”

3Ke mang moehlasedi, mošayakgobalo?

Lefaseng ka moka ga a gona.

4“A ke go botše ka ga ditho tša yona le ka ga maatla a yona a magolo,

le ka ga mmele wa yona wo o tiilego.

5Ke mang yo a ka e hlobolago dikgapetla,

goba a phuleletša letlalo la yona le lekoto?41:5 “letlalo la yona le lekoto” Seheberu se re “ditomo”.

6Ke mang yo a ka e ahlamišago mehlagare ye e metšego meno a go tšhoša?

7Mokokotlo wa41:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Mokokotlo wa” Seheberu se re “Boikgantšho bja”. yona ke molokoloko wa dikotse tša go swaragana, tša go tia boka leswika.

8Di swaragane tsiritsiri mo moya o ka se tšwego mokgahlo ga tšona.

9Di kgohlagane,

gomme ga di amologane.

10Ge Lebiathane e ethimola go benya seetša;

mahlo a yona a hwibitše boka mahwibi.

11Ka molomong wa yona go tšwa dikgabo,

go thanya le dihlase tša mollo.

12Ka dinkong tša yona go thunya muši boka mollong wa dihlaka wo go apeilwego pitša ka wona.

13Mohemo wa yona o tšhuma hlaga,

ka molomong wa yona go tšwa kgabo.

14E na le molala wo maatla;

e tšhoša ba ba gahlanago nayo.

15Digoba tša yona di momagane,

di thatafetše, ke dipotongwane.

16Pelo ya yona e tiile bjalo ka leswika,

ke ye thata go swana le lwala.

17Ge e tsoga go boifa le dinatla,

di katakata di tšhogile.

18Ge o e hlaba ka tšhoša ga o e dire selo,

le ge e le lerumo,

goba mosebe, goba letsolo.

19Go yona tshipi e kobega bjalo ka lehlokwa,

mphiri e o sema kotana ye e bodilego.

20Mosebe ga o kgone go e tšhabiša;

maswika a seragamabje go yona ke ditete.

21Go yona dithoka e dio ba mahlaka;

ge e fošwa ka matsolo e a itshegela.

22Magapi a mpa ya yona a etša dinkgetlwana tša mangeta;

e rapalala lerageng bjalo ka selei.

23E fehla phamphamadiba ya e etša pitša ge e bela;

e biloša lewatle la ba bjalo ka setlolo se se apeilwego.

24Mo e fetilego gona e šadiša mohlala wa go phadima,

ya fetoša phamphamadiba lephilo le lešweu.

25Lefaseng ga go selo sa go swana nayo;

ke sebopiwa se se hlokago poifo.

26E nyatša phoofolo tšohle le tša go ikgogomoša;

ke yona kgoši ya diphoofolo tšohle tša go ikgantšha tša nageng.”