Sepedi 2000 (NSO00)
40

401Morena a fetola Jobo ka go mmotšiša a re:

2“Na wena, morumolani, o nyaka go ngangišana le Ramaatlaohle?

Ge o sola Modimo, fetola!”

3Ke moka Jobo a fetola Morena a re:

4“Morena, ke nna yo monyenyane kudu –

ke ge nka iphetolela ka reng?

Ke a ikhomolela ke re tuu.

5Ke šetše ke boletše le go feta ka mo ke bego ke swanetše.”

6Ke mo Morena a fetotšego Jobo gape a le ledimong a re:

7“Bjale ge, ke tla go botšiša dipotšišo,

gomme wena o ngatetše senna,

o nthute.

8Na o sa leka go bontšha gore ga se ka loka,

ke na le phošo,

mme yo a lokilego ke wena?

9A o lekana le nna ka maatla,

goba o ka dira modumo ka lentšu le le swanago le la ka?

10Gona dula le seriti le setumo seo sa gago;

o tšhepe ka bogoši le letago la gago.

11Lebelela baikgogomoši bohle,

o ba tukele bogale,

gomme o ba kokobetše.

12Ee, ba lebelele, gomme o ba iše fase;

gatakela bakgopo mo ba lego gona.

13Ka moka o ba epele mobung;

o ba tswalelele bodulabahu.

14Ke mo le nna ke tlago go reta,

ka dumela gore o fentše ka bowena.

15“Bona Behemote;40:15 “Behemote” Ba bangwe ba gopola gore ke kubu, bangwe ba gopola gore ke ntatauwane.

e hlodilwe ke nna go etša wena.

E fula bjang bjalo ka kgomo.

16Lethekeng ke mo go letšego maatla a yona;

digobeng tša mpa ga se maatla,

ga se maatla!

17Mosela ke ntepepe boka mosedere,

ditšhika tša dirope di logagane.

18Marapo a yona nke mapara a mphiri,

manotlo nke mapara a tshipi.

19“Ke yona ya semaka diphoofolong tša ka tšohle;

e fenywa fela ke Mmopi wa yona.40:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e fenywa ... yona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

20Dijo e di hwetša dithabeng

moo go ralokago phoofolo tšohle tša naga.

21E patlama ka fase ga mesibihla,

ya khuta le ka gare ga mahlakanoka mehlakeng.

22E iphihla meriting ya mesibihla;

e bobama mepopolireng ya noka.

23Ga e tšhabe noka ge e šutša;

ga e tšhoge le ge Jordane e e hlatšetša ka molomong.

24Ke mang yo a ka lebanago nayo a e swara,

goba a e phulela segalanko?

25

40:25
Pes. 74:14
104:26
Jes. 27:1
“Na Lebiathane40:25 “Lebiathane” Lebelela Jobo 3:8. o ka e goga ka kobi ya dihlapi,

goba wa e kgoka leleme ka thapo?

26A o ka e tsenya segalanko,

goba wa e phuleletša mohlagare ka kobi?

27Na e ka go kgopela leboelela gore o e šokele,

goba ya ithapeletša go wena?

28Kgane o ka lakana le yona,

wa e dira lekgoba la gago go ya go ile?

29Na o ka e raloša bjalo ka nonyana,

wa e kgokela banenyana ba gago?

30Na barekiši ba ka e bapatša goba ba e arolela babapatši?

31Kgane o ka e hlaba mmele wohle ka matsolo,

goba wa e phuleletša hlogo ka tšhoša?

32Nke o e kgome,

o ka se sa boeletša;

ntwa ya gona o ka se tsoge o e lebetše.”