Sepedi 2000 (NSO00)
4

Poledišano ya mathomo

(Jobo 4:1 – 14:22)

41Ke mo Elifase wa go tšwa Temane a fetotšego Jobo a re:

2“Kgane o ka selekega ge nka boledišana le wena?

Fela ga ke sa kgona go homola.

3O be o ruta batho ba bantši,

o tiiša ba ba nolegilego moko.

4Ba ba lego mathateng o be o ba kgothatša;

ba ba lapilego o ba lapološa.

5Bjale ge mathata a wela wena,

o felelwa ke tshepo, o a gakanega.

6Ga ke re go boifa Modimo wa gago ke sona se o se botilego,

le go hloka bosodi ga gago ke sona se o se tshepilego?

7Nke o gopodišiše mo:

Na o gona mohlokabosodi goba moloki yo a kilego a fedišwa?

8Nna se ke se tsebago ke gore bomolemabobe

ba go bjala le mathata ba buna tšona tšeo.

9Bona bao Modimo o ba bolaya a befetšwe,

a ba fediša a ba galefetše.

10Bakgopo bao ba a bopa,

ba rora boka ditau;

eupša Modimo o homotša tawana tšeo, o di kgola meno.

11Ba hwa bjalo ka tau tše di hlokago sa go ja, bana ba bona ba gašagana.

12“Nkile ka sebelwa taba ka tsebeng.

13

4:13
Jobo 33:15
Ya ntlhoba boroko bjalo ka segateledi,

mola batho ba robetše bja matlogadibešong.

14Ka thothomela ka letšhogo,

mmele wohle wa ka wa roromela.

15Phefšana ye tshesane ya mphorola sefahlego;

ka kgaoga letswalo,

moriri wa ba wa tširoga.

16Ka bona selotsoko se eme pele ga ka,

fela ke sa se hlathe.

Ge go rile tuu, ka kwa lentšu le re:

17‘Kgane motho wa nama e ka ba moloki pele ga Modimo,

goba a hloka bosodi pele ga Mmopi wa gagwe?

18Gape le batseta ba gagwe ba legodimong

yena ga a ba tshepe;

ee, le mo go barongwa o hwetša ba bosodi.

19Bjale a ka napa a tshepa

ba ba dulago ka dintlong tša mobu,

dibopiwa tša letsopa,

bona ba ba pitleletšegago bjalo ka tšhwele?

20Motho le mo hlabela a phela,

la dikela a hwile.

O timelela sa ruri go se yo a lemogago.

21O loba tšohle tše a nago le tšona,

a hwe a se na bohlale.’ ”