Sepedi 2000 (NSO00)
37

371“E a ntšhoša,

mme pelo ya ka e thebatheba ka maatla.

2Ekwang mokidimetšo wa lentšu la Modimo;

theeletšang mopopodumo wa molomo wa gagwe!

3O o kwagatša gohle leratadimeng,

legadima la gagwe le gadima gohle lefaseng,

4gwa latela modumo wo o kidimetšago,

Modimo a popoduma ka lentšu la bogoši,

legadima lona le le gare le pekenya.

5Ge Modimo a popoduma,

go direga dimakatšo;

o dira dikgolo tše re sa di kwešišego.

6O laela lehlwa gore le we lefaseng,

le dipula tša matlorotloro gore di ne.

7O kgaotša mediro ya batho,

gore bohle ba lemoge ya gagwe.

8Diphoofolo di ya ka dirobeng tša tšona,

tša iphihla gona ka moo matšabeng a tšona.

9Ledimo le hlaga le etšwa ka borwa,

botšididi bja tlišwa ke diphefo tša ka leboa.

10Modimo a hema,

o kgahliša meetse,

ona a fetoga ya ba leswika.

11O hupiša maru meetse,

legadima la gagwe la phatlala marung.

12Ke yena Mmilošamaru,

maru, maphethataelo tša gagwe gohle lefaseng.

13O a šomiša go otla batho,

goba go neša pula lefaseng,

goba go bontšha lerato la gagwe.

14“Iketle, Jobo, o theeletše;

o ele dimakatšo tša Modimo hloko.

15Kgane o tseba ka mo Modimo a laolago maru,

goba ka mo a gadimišago legadima la go tšwa go ona?

16Na o tseba mophaphamalo wa maru,

wona mohlolo wa bothakgathakga bja Modimo?

17Wena o kgomarelwago ke diaparo ka sethitho

ge phefo ya ka borwa e tšhuma naga,

18na o ka ala leratadima bjalo ka Modimo,

lona le thatafetšego boka seipone sa tshipi?

19Re botše se re ka se botšago Modimo, ge;

re ka se phegišane naye re sa tsebe taba.

20Na se ke se bolelago ke sa go begelwa Modimo?

Kgane Modimo o swanetše go begelwa ge motho a bolela?37:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Kgane ... bolela?” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Go na le nako ye seedi se timelelago ka marung;

ka morago go tle phefo ya go tšea maru.

22Ka leboa go bonala seetša sa mmala wa gauta;

Modimo o aparetšwe ke letago le le gakgamatšago.

23Ramaatlaohle ga re kgone go mmatamela.

Ke yo maatla kudu,

o re phala bohle ka go loka,

ga a sekamiše toka.

24Ke ka lebaka leo batho ba mo hlomphago,

botsebanyane bona o a ba hlokomologa.”