Sepedi 2000 (NSO00)
35

351Elihu a tšwela pele a re:

2“Na o bona nke ga o foše, Jobo,

ge o re o lokile pele ga Modimo,

3ge o botšiša Modimo o re:

‘Na go nkholang,

ke tla boelwa ke eng ge ke sa dire sebe?’

4Nna ke tlile go go fetola,

wena le bagwera ba gago.

5“Lebelela leratadima,

o bone gore maru a phagame bjang ka godimo ga gago!

6

35:6-8
Jobo 22:2-3
Ge o dira sebe,

na o se senyetša Modimo?

Kgane ge o tshela molao leboelela,

seo se a mo ama?

7Ge o dira sa go loka,

gona o mo holang?

Ke eng se sebotse se o mo direlago sona?

8Gape bokgopo bja gago bo senyetša fela mothokawena,

le go loka ga gago go hola yena fela.

9“Batho ge ba tlaišwa kudu ba a lla;

ba llela go hlakodišwa go mogateledi yo maatla.

10Ga go be le yo a botšišago a re:

‘Modimo, Mmopi wa rena, o kae,

yena wa go re kgothatša ge re le mathateng,

11yo a re filego bohlale bja go feta bja diphoofolo tša naga,

bja go feta bja dinonyana tše di fofago?’

12Ke ka fao e rego ge ba llela Modimo a se ba fetole,

ka ge e le batho ba babe ba go ikgantšha.

13Gape Modimo ga a theeletše sello sa sehlodimare,

Ramaatlaohle ga a šetše sello se sebjalo.

14“Bjale wena a ka go theeletša bjang o re ga o mmone,

o re taba ya gago e mo go yena,

mme wena o emetše yena fela,

15goba ge o re Modimo ga a otle motho a galefile,

ga a na taba ge motho a mo tsogela maatla?

16Etse go balabala go ka se go hole ka selo, Jobo;

o fafatla bjalo o se na se o se tsebago.”