Sepedi 2000 (NSO00)
34

341Elihu a tšwela pele a re:

2“Ekwang se ke se bolelago,

lena dihlalefi,

ntlhwaeleng tsebe, lena ditsebi.

3

34:3
Jobo 12:11
Mantšu a senkwa ka tsebe,

bjalo ka ge dijo di kwelelwa ka leleme.

4A re ikgetheleng se se lokilego,

re tsebeng se e lego tshwanelo.

5Gobane Jobo o re:

‘Nna ga ke ne molato,

Modimo ke yena a ntlhokišago toka.

6Ke dirwa wa maaka,

kganthe ke nepile,

ke gobaditšwe wa go se alafege,

etšwe ke se ka dira sebe.’

7“Kgane o gona motho wa go etša Jobo,

wa go gegea bangwe sesolo bjalo ka ge a enwa meetse,

8wa go šika le badiratšempe,

wa go sepela le bakgopo?

9O re ga go hole motho selo go leka go kgahla Modimo.

10“Ntheeletšeng, lena banna ba go kwešiša!

Modimo a ka se dire se sekgopo,

Ramaatlaohle a ka se dire phošo.

11

34:11
Pes. 62:12
O otlela batho tše ba di dirilego,

o ba swara ka mo go ba swanelago.

12Ruri, Modimo ga a dire phošo,

Ramaatlaohle ga a kgopamiše toka.

13Kgane ke mang yo a mmeilego Mohlokomedi wa lefase?

Ke mang yo a mmeilego Mmuši wa lefase lohle?

14Ge Modimo a ka amoga batho moya wa gagwe,

a o bušetša go yena mong,

15bohle ba ka hwa ka bjako,

ba boela mobung.

16“Ge o na le kwešišo, o ntheeletše;

se ke go botšago sona o se hlwaele tsebe.

17Kgane mohloi wa toka e ka ba mmuši?

Na Moloki, yena Ramaatla,

wena o ka mmona molato,

18yena yo a ka rego go kgoši: ‘Lefeelana towe!’

goba a re go bakgomana: ‘Bakgopo ke lena!’

19yena yo a sa rerelego bahlomphegi,

a sa bebego bahumi go feta badiidi,

ka ge bohle ba hlodilwe ke yena?

20Ba hwa ka bjako, bošegogare.

Bahlomphegi bao ba re go hwa batimelele;

gape Modimo o tloša mogateledi gabonolo.

21O lebelela mesepelo ya motho,

o mmala magato.

22Ga go leswiswi le leso mo badiratšempe ba ka khutago gona.

23Modimo ga a beele motho nako34:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “nako” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya go tlo mo ahlola kgorong.

24O pšhatlaganya boramaatla ntle le go nyakišiša,

a bea ba bangwe legatong la bona.

25Ka ge a tseba tše ba di dirago,

o a ba wiša mme a ba pšhatlaganya bošego.

26O ba otlela bokgopo bja bona batho ka moka ba lebeletše,

27ka ge ba kgelogile,

ba se na taba le ditaelo tša gagwe.

28Ba dirile gore bahloki ba llele Modimo,

gomme yena a kwa ge bahlaki bao ba mo llela.

29-30“Fela ge Modimo a ka se dire selo,

ke mang yo a ka mo solago?

Ge a ka iphihla,

o tla bonwa ke mang?34:29-30 “Ge ... mang?” goba “Ge a ka iphihla, o tla bonwa ke mang – sona o tla bonwa ke setšhaba goba ke motho o tee?”

O bea mohlokamodimo mmuši wa setšhaba ka moka,

ya ba moreo go sona.34:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “O bea ... sona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

31“Ge motho a ka botša Modimo a re:

‘Ke lahleditšwe, nka se sa dira sebe;

32nthute se ke sa se tsebego;

ge eba ke dirile sebe,

nka se sa boeletša’ –

33na wena o bona nke Modimo o swanetše go otla

motho yo mobjalo?

Ka ge e le wena o ganago

se se dirwago ke Modimo,

ke wena o swanetšego go kgetha,

e sego nna.

Bolela se Modimo a swanetšego go se dira.

34“Fela ba ba kwešišago le ba bohlale ba ba nkwago ba tla re:

35‘Jobo o boledišwa ke go se tsebe,

polelo tša gagwe ga di re selo.’

36A Jobo a lekwe gasehlogo,

ka gobane o fetola bjalo ka yo kgopo.

37Sebe sa gagwe o se oketša ka go gwaba;

o nganga ka mokgwa wo pele ga rena,

a duletše go roga Modimo.”