Sepedi 2000 (NSO00)
32

Polelo ya Elihu

(Jobo 32:1 – 37:24)

321Ka ge Jobo a be a sa ipone molato, banna bao ba bararo ba ile ba lesa go fetolana naye. 2Eupša Elihu, morwa wa Barakele wa ga Buse, wa kgorwana ya Ramo, o ile a galefela Jobo ka ge Jobo a ipona yo a lokilego, a bona yo a sego a loka e le Modimo. 3A galefela le bagwera bale ba gagwe ba bararo ka ge ba paletšwe ke go fetolana naye, ya ba mo nkego Modimo ke yena a nago le phošo.32:3 “ya ba ... phošo” Diphetolelo tše dingwe di re “ba bile ba se ba mo tšwa”. 4Ka ge Elihu e be e le yena yo monyenyane go bona, o ile a letela gore bohle ba fetše go bolela. 5Ge a bona gore banna bao ba bararo ga ba kgone go ngangišana le Jobo, a galefa, 6gomme a thoma go bolela a re:

“Nna ke yo monyenyane,

lena le ba bagolo,

ka gona ke be ke inyatša ke bile ke šia go le botša tše ke di naganago.

7Ke ikgadile ka re a go bolele lena ba bagolo,

lena diputswa le tšweletše bohlale bja lena.

8Gape se se kgontšhago motho go kwešiša,

ke moya wo Ramaatlaohle a mo tsentšego wona.

9Bohlale ga se bja batšofadi fela;

ga se bakgalabje fela ba go kwešiša go loka.

10Ke ka lebaka leo ke rego ntheeletšeng,

le nna ke le botše se ke se naganago.

11“Ke be ke le theeleditše ke sa le felele pelo, ke le hlwaetše tsebe mola le ngangišana,

le akanya se le nyakago go se bolela.

12Ke be ke le theeleditše gabotse,

fela go hlokegile wa go phala Jobo ka dipolelo;

le paletšwe ke go mo ganetša.

13Ka fao le se re lena bohlale le bo hweditše,

la re Jobo o tla kgonwa ke Modimo,

a ka se kgonwe ke motho.

14Nnaena Jobo ga sešo a bolela a ntebantšhitše,

gomme nna nka se mo fetole bjalo ka lena.

15“Šeba ba gakanegile,

ga ba kgone go mo fetola;

ga ba na mantšu.

16Bjale na nka napa ka dio itulela ge bona ba homotše,

ge ba ikemetše ba se ne polelo?

17Le nna a ke lahlele la bošiwana,

ke bolele se ke se naganago.

18Tše nka le botšago tšona ke tše dintši;

ke ikwa ke hlohleletšega go bolela.

19Ka teng ga ka nke go bela beine ye e sa tšogo hlotlwa,

ye e palešago makuka a mafsa.

20A ke bolele ke kgebiše pelo;

a ke ahlame ke fetole.

21Nka se emelele motho,

nka se gegee motho.

22Go gegea ga ke go kgone,

gomme le ge nkabe nka gegea,

Mmopi wa ka a ka akgofa a ntloša tšatšing.”