Sepedi 2000 (NSO00)
28

Go retwa bohlale

28128:1-28 Seheberu ga se laetše gore mo kgaolong ye go bolela mang.“Go na le moo go epšago silibera;

go na le mafelo moo go hlwekišwago gauta.

2Tshipi e epša mobung,

mphiri wona o hwetšwa ka go tološa borale.

3Batho ba bonega leswiswi.

Ba putuka matlapa ka maswiswing a masomaso, ka fase ga lefase.

4Ba epa mekoti ya meepo kgole le mo go dulago batho,

ba lebalwa le ke bafeti ba tsela.

Ke moo ba šomago gona kgole le batho,

ba šikinyega ba lekeletše ka dithapo.

5Godimo ga lefase go mela tša go lewa,

eupša ka fase ga lona go a biloga,

go swana le ka gare ga mollo.

6Maswika a lefase a swere magakabje a botala bja leratadima,

a swere le dithorwana tša gauta.

7Tsela ya go ya meepong ga e tsebje le ke ntšhu,

le pekwa ga se ya ka ya e bona.

8Ga go sebata se se kilego sa gata moo,

goba tau ye e kilego ya sepela gona.

9“Batho ba epa maswika a bothatathata,

ba phekgola le dithaba ka medu.

10Ge ba le gare ba phula tsela maswikeng,

ba hwetša magakabje a mehutahuta.

11Mo go rothago meetse ba a go thiba,28:11 Mohlomongwe go swanetše go balwa “thiba” Seheberu se re “thuša”.

gomme se se utegilego ba se tliša nyanyeng.

12Eupša bohlale bo hwetšwa kae?

Tlhaologanyo yona e humanega kae?

13“Ga go tsebje ke motho wa nama;

ga bo hwetšwe lefaseng mo go dulago batho.

14Lewatle le re:

‘Bohlale ga bo na le nna;’

le phamphamadiba e re:

‘Ka gare ga ka bohlale ga bo gona.’

15Ga bo rekwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, goba ka silibera.

16Le gauta ye e tšwago Ofire e ka se lekantšhwe le bjona,

ešita le magakabje a bohlokwahlokwa.

17Bo phala gauta le galase ka mohola,

ebile bo ka se rekwe le ka moruswi wa gauta ye e hlwekišitšwego.

18Bohlale bo phala pheta ya thaga,

le legakadima le perela.

19Bo phala legakabje la Etopia ka mohola;

le gauta ye e sego ya tswakwa e ka se lekantšhwe nabjo.

20“Bjale bohlale bo tšwa kae, ge?

Tlhaologanyo yona e humanega kae?

21Ga go sephedi se se kago bona bohlale,

ešita le yona nonyana e ka se bo bone.

22Felo ga tahlego le lehu di re:

‘Rena re di kwa fela ka mabarebare.’

23“Ke Modimo a nnoši yo a tsebago tsela ya go ya go bohlale,

yo a tsebago mo bo hwetšwago gona,

24ka gore yena o bona mellwane ya lefase,

o bona tšohle tša ka fase ga leratadima.

25Mola Modimo a efa phefo maatla,

a beela le lewatle magomo;

26mola a beela pula melao ya go na,

a phulela legadima tsela,

27ke gona a hlodilego bohlale,

a bo lebelela, a bo sekaseka.

28

28:28
Pes. 111:10
Diema 1:7
9:10
“A botša batho a re:

‘Go boifa Morena ke bjona bohlale;

go tlogela bobe ke yona tlhaologanyo.’ ”