Sepedi 2000 (NSO00)
27

271Jobo a tšwela pele le go ala taba ya gagwe a re:

2“Ke ikana ka Modimo yo a phelago,

yo a ntlhokišago toka,

yena Ramaatlaohle yo a ntsotišago,

3ke re ge ke sa buša moya,

ge yena Modimo a sa mphediša,

4ganong ga ka go ka se tšwe bobe,

le leleme la ka le ka se bolele maaka.

5Nka se tsoge ke rile lena le a rereša;

ke tla ba ka hwa ke re ga ke ne molato.

6“Ke tla dula ke ntše ke re ke lokile,

nka se lese go realo;

gape ga ke itshetshengwe.

7“Nke nkabe lenaba la ka le otlwa bjalo ka bakgopo;

nke nkabe sera sa ka se otlwa bjalo ka batho ba babe.

8Na lehutšo la mohlokamodimo ke eng,

ge Modimo a mo amoga bophelo,

a mo lesa a ehwa?

9Na ge a tlelwa ke mathata Modimo a ka kwa sello sa gagwe?

10Nkabe e sa le a thabela Ramaatlaohle,

a rapela yena Modimo a sa kgaotše.

11“Nke ke le rute bogolo bja maatla a Modimo,

ke se le fihlele tšeo yena Ramaatlaohle a ikemišeditšego tšona.

12Fela a ke lese, ka ge le iponetše ka bolena.

Bjale le reng le bolela ditšiebadimo tše?

1327:13-23 Diphetolelo tše dingwe di re ditemana 13-23 di boletšwe ke Tsofare. “Se ke se Modimo a se abelago bakgopo;

ke lona lefa le diganka le le fiwago ke Ramaatlaohle.

14Le ge ba na le bana ba bantši,

bana bao ba tlilo bolawa ntweng;

le ditlogolo tša bona di tla hloka dijo.

15Ba ba šetšego ba tla bolawa ke leuba,

gomme bahlologadi ba bona ba ka se ba ilele.

16Bakgopo le ge ba ka ba le silibera ye ntšintši le mekgobokgobo ya diaparo,

17di tla aparwa ke molokitsoko,

silibera e tla tšewa ke yo a se nago molato.

18Dintlo tše di agwago ke bakgopo di swana le bobi bja segoko;27:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “bobi bja segoko” Seheberu se re “tšhwele” goba “sehlaga sa nonyana”.

di bjalo ka mošašana wa moleti wa mašemo.

19Bakgopo ba robala e le bahumi,

e be la mafelelo;

ge ba tsoga lehumo la bona le tla be le nyameletše.

20“Tše di šiišago di ba wela boka lefula,

gomme bošego ba tšewa ke ledimo.

21Phefo ya bohlabela e ba ubula ka gae,

ya ba fefeula, mme ya ba ge ba ile.

22E ba tšubotla e sa ba šokele,

bona ba leka go tšhaba parapara.

23Yona e ba opela diatla ge e ba hlothola magaeng a bona.”