Sepedi 2000 (NSO00)
22

Poledišano ya boraro

(Jobo 22:1 – 27:23)

221Gwa fetola Elifase wa go tšwa Temane a re:

2

22:2-3
Jobo 35:6-8
“Na motho wa nama a ka hola Modimo ka eng?

Ešita le yo bohlalehlale,

ke eng se a ka mo holago ka sona?

3Kgane ge o dira tše di lokilego o hola Ramaatlaohle?

Ge o phela ntle le bosodi gona go tla mo thušang?

4Kgane Modimo a ka go sola ka ge o mmoifa, a go iša tshekong?

5Aowa, ke ka lebaka la bokgopo bjo o bo dirilego;

ke ka gobane o dirile dibe tše dintši.

6O šaeditše ka ge o rile ge o adima magageno dilo,

wa nyaka peeletšo ya tšona;

wa ba tšeela diaparo,

wa ba tlogela ba itlhobotše.

7Ga se wa fa ba ba lapilego meetse a go nwa;

o timile le ba ba swerwego ke tlala dijo.

8Ka go fadiša maatla o iphile naga,

wa bea mogwerago go yona.

9O bušeditše bahlologadi gae ba kadietša diatla,

wa ba wa hula le ditšhiwana.

10Ke ka lebaka leo o wetšwego ke madimabe,

wa aparelwa ke poifo ka bjako,

11wa ba mo leswiswing, wa se bone selo;

wa tšewa ke lefula.

12“Ga ke re Modimo o dula godimo magodimong?

Bona gore dinaledi di godimodimo bjang.

13Eupša wena o re: ‘Modimo o tsebang?

A ka ahlola batho bjang a širilwe ke leswiswi le lesoleso?

14O širilwe ke marumaso ge a le gare a sepela mollwaneng mokgahlo ga leratadima le lefase.’

15“Na o nyaka go ganelela bophelong bjola bja kgale bja go phelwa ke bakgopo?

16Gape bona ba ile ba gogolwa ke lefula nako ya bona e sešo ya fihla.

17Ke bona ba go re go Modimo: ‘Re tlogele.

O ka re dirang, wena Ramaatlaohle?’

18Etšwe e le yena a tladitšego magae a bona mahumo.

Fela dikgopolo tša bona nna ga ke kwane natšo.

19Baloki ge ba bona bakgopo ba otlwa ba a kgahlega,

le ba ba se nago molato ba a ba sega.

20Ba re: ‘Manaba a rena a fedišeditšwe sa ruri,

gomme tše a bego a na le tšona di llwe ke mollo.’

21“Bjale ge, boelana le Modimo,

o kwane naye,

ke mo o tlago buša wa iketla.

22Amogela thuto yeo a go fago yona;

o lote mantšu a gagwe ka pelong ya gago.

23Ge o ka boela go Ramaatlaohle,

o tla go bušetša sekeng.22:23 “o tla go bušetša sekeng” Diphetolelo tše dingwe di re “ka boikokobetšo”.

Ge o ka fediša bobe bjo bo dirwago ka ga gago,

24ge o ka lahla gauta ye o nago le yona,

wa lahla le ye e tšwago Ofire,

wa e lahlela lekgwareng ka nokaneng,

25Ramaatlaohle e tla ba yena gauta le silibera ya gago ye bohlokwa.

26Ke mo a tlago go thabiša, yena Ramaatlaohle,

wa lebana le Modimo o sa itshetshengwe.

27Ge o mo rapela o tla go kwa,

wena o tla kgona go phetha dikeno tša gago.

28Ge o ikemišeditše go dira selo,

o tla se kgona;

tsela ya gago e tla bonegelwa ke seetša.

29Ge Modimo a kokobetša bakgopo,

wena o tla re22:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge Modimo ... o tla re” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke ka lebaka la boikgantšho bja bona;

baikokobetši bona o a ba phološa.

30Modimo o tla hlakodiša yo a se nago molato,

gomme wena o tla go hlakodiša ge o dira tše di lokilego.”22:30 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.