Sepedi 2000 (NSO00)
20

201Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Ke fišegela go go fetola;

ke ka lebaka le ke felago pelo.

3Gape ge o realo o a nthoga,

fela go go fetola go ka se mpalele.

4“Kgane ga o tsebe gore go tloga kgale,

mola motho a bewa lefaseng,

5ga go yo kgopo yo a kilego a iketla go ya kae,

le gore lethabo la mohlokamodimo ke la lebakanyana fela?

6Le ge a ka akalala go fihla leratadimeng,

a kgoma maru ka hlogo,

7o tla ba a senyega bjalo ka mantle a gagwe.

Ba ba bego ba mo tseba ba tla botšiša gore na o nyameletše kae.

8O tla timelela bjalo ka toro,

gomme a se sa bonwa ke motho.

O tla nyamelela bjalo ka pono ya bošego.

9Ba ba bego ba mmona ba ka se sa mmona,

le ba lapa la gagwe ba ka se sa mmona.

10Bana ba gagwe ba tla kgopela go badiidi,

gomme yena o tla lefa lehumo le a le hweditšego ka boradia.20:10 Temana ye e ka fetolwa le ka mokgwa wo “Bana ba gagwe ba tla swanela go bušetša badiidi lehumo le a le hweditšego ka go ba radia.”

11Maatla ale a gagwe a bosogana a tla ya naye lebitleng.

12“Bobe bo be bo mo tsefela ka ganong,

a bo latswa ka leleme;

13a bile a bo khupa ka molomo,

a bo moma le ka legano.

14Eupša ka mpeng bo a mo fetogela,

bja mo dira tša bohloko bja noga.

15Yo kgopo o tla hlatša tša manoni tše a di meditšego;

ke Modimo yo a tlago mo hlatšiša tšona.

16Se yo kgopo a se meditšego se swana le bohloko bja peetla,

se tla mmolaya bjalo ka ge nke o lomilwe ke noga.

17A ka se sa ipshina ka makhura a mohlware,20:17 Mohlomongwe go swanetše go balwa “makhura a mohlware” Seheberu ga se kwagale gabotse.

goba ka todi le makgahla.

18O tla swanela go bušetša tše a iphilego tšona,

gomme a ka se kgone go ikhola ka tšona,

a ka se ipshine ka lehumo le a le hweditšego ka kgwebo,

19ka gobane o be a gatelela bahloki,

a se na taba le bona,

a bile a ipha dintlo tše di agilwego ke ba bangwe.

20Ka ge e be e le ramegabaru,

mahumo a gagwe a ka se mo hlakodiše.

21Ge a eja o be a sa šadiše,

ka lebaka leo katlego e tla mo felela.

22E tla re a ntše a na le tšohle tše a di nyakago,

a hlagelwa ke mathata,

a welwa ke madimabe a mehutahuta.

23E tla re a sa ja, Modimo a mo otla a mo galefetše.

Kgalefo yeo e tla ba nke ke dijo tše a mo soletšego tšona.

24O tla re ke tšhabela sebetša sa tshipi,

a hlabja ka mosebe wa mphiri,

25wa mo phuleletša santlhoko,

ntlhana ya wona ya go phadima ya tšwelela mokokotlong wa gagwe,

gomme a welwa ke poifo ye kgolo.

26Leswiswi le leso ke se a se beetšwego;

o tla tšhungwa ke mollo wo o sego wa gotšwa ke motho,

wa feleletša tšohle tša ka mokutwaneng wa gagwe.

27Legodimo le tla utolla bokgopo bja gagwe,

gomme lefase la hlatsela ka go mo tšwa.

28Ntlo ya gagwe e tla gogolwa ke lefula ge tšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

29“Se ke se Modimo a se abelago yo kgopo,

ke lona lefa le a mo fago lona.”