Sepedi 2000 (NSO00)
2

Sathane o leka Jobo gape

21E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle gape pele ga Morena, Sathane le yena a buša a tla le tšona. 2Morena a mmotšiša a re: “Na o tšwa kae?”

Sathane a mo fetola a re: “Ke be ke itshepelela le lefase, ke eya kua le kua.”

3Morena a mmotšiša a re: “Afa o bone Jobo, mohlanka wa ka? Lefaseng ka moka ga go motho yo a swanago le yena, wa go se be bosodi, wa go loka, wa go mpoifa, le wa go se dire tše mpe. Wena o ile wa ntlhohleletša gore ke mo tlišetše masetlapelo go se na le lebaka, le ge go le bjalo Jobo o sa kgotleletše boloking bja gagwe.”

4Ke moo Sathane a mo fetotšego a re: “Moleko woo e be e le molekwana – motho a ka lahla tšohle tše a nago le tšona ge a šetše a rapeletša go phela. 5Fela ge o ka mo kweša bohloko mmeleng, gona o tla go rogaka mahlong!”

6Ke ge Morena a re go Sathane: “Go lokile ge, o diatleng tša gago, fela o se ke wa mmolaya.”

7Ke moka Sathane a tloga moo pele ga Morena, a yo ntšha Jobo dišo tše šoro, go tloga ka monwana wa leoto go fihla ka hlogo. 8Jobo a tloga a yo dula sethobolong, a tšea lengetana a ingwaya ka lona. 9Mosadi wa gagwe a mmotšiša a re: “Na o sa fela o kgotleletše boloking bja gago? Rogaka Modimo o ikhwele!”

10Jobo a mo fetola a re: “O bolela bjalo ka mosadi wa setlaela! Na re ka amogela dilo tše dibotse go Modimo, tše mpe tšona ra di gana?” Le ge Jobo a be a ekwa bohloko, o ile a se ke a dira sebe ka go bolela gampe ka Modimo.

Bagwera ba Jobo ba a mo etela

11Ge bagwera ba Jobo ba bararo ba ekwa masetlapelo a gagwe ka moka, ba ile ba kwana go tloga magaeng a bona go yo mo kwela bohloko le go mo homotša. Bona e be e le Elifase wa go tšwa Temane, le Bildade wa go tšwa Shuage, le Tsofare wa go tšwa Naama. 12Ya re ba sa le kgole ba bona Jobo, fela ba se mo tsebe. Ge ba seno mo tseba, ba thoma go lla ba golola, ba gagola diaparo tša bona, gomme ba gašetša mobu godimo wa ba tšhela dihlogo. 13Ke moka ba dula fase gona moo le yena matšatši a a šupago le mašego a ona, ba sa bolele selo, ka gore ba be ba bona gore o kwa bohloko kudu.