Sepedi 2000 (NSO00)
19

Jobo o fetola bagwera ba gagwe

191Ge Jobo le bagwera ba gagwe ba bararo ba šetše ba boledišane nako ye telele, Jobo a ba fetola a re:

2“Le tla lesa neng go nkweša bohloko le go ntlhaba ka mantšu?

3Nako le nako le dula le nthoga,

ga le ne dihlong tša go bolela le nna gampe.

4Le ge eba ka nnete ke dirile phošo,

seo ga se taba ya lena.

5Etse le gopola gore le a mphala,

ebile le bona matshwenyego a ka e le bohlatse bja gore ke dirile sebe.

6Bjale ge, tsebang gore ke Modimo yo a mphošeditšego,

ke yena a nkweditšego molabeng.

7Le ge ke hlaba mokgoši,

ga ke thušwe ke motho;

le ge ke goelela ke llela toka,

ga go na yo a nkwago.

8Modimo o nthibetše tsela ka morako gore ke se fete,

tsela tša ka di aparetšwe ke leswiswi.

9O nkamogile lehumo lohle,

gomme a fediša setumo sa ka.

10O nthobarobile gohle gore ke felelele.

O tumola kholofelo ya ka boka mohlare.

11Modimo o ntukela bogale,

o mpala le manaba a gagwe.

12O romela madira a gagwe go tlo ntlhasela,

ba bopa dintotoma gore ba ntlhasele,

ba hloma mešaša ba a ntikanetša.

13“Modimo o dirile gore batho ba gešo ba ntahle;

ke nna mošele go ba ba bego ba ntseba;

14meloko yešo e ntahlile,

bagwera ba ka ba ntebetše.

15Bale ba bego ba falaletše go nna le badiredi ba ka ba basetsana ba mpona ke le mošele,

ba ntshema motšwantle.

16Ge ke bitša mohlanka ga a arabe,

le ge ke mo rapela gore a ntlhankele.

17Mosadi wa ka o nkgelwa ke moya wa ka,

le lefetla la ka le nkgela banabešo.

18Bana ba banyenyane le bona ba a nnyatša,

gomme ge ke leka go emelela,

ba a nkwera.

19Bagwera ba ka ba bagolo ba a ntšhišingwa;

bale ke bego ke ba rata ba mphuraletše.

20Bolwetši bja ka bo nkotišitše kudu,

go phologa ga ka e bile ka mahlatse.19:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go phologa ... mahlatse” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Ntšhokeleng, ntšhokeleng hle, bagwera!

Modimo o nkotlile o šoro.

22Le reng le ntlhomere bjalo ka Modimo?

Kgane ga se la ikgotsofatša ka go nkweša bohloko?

23“Nke nkabe mantšu a ka a ngwalwa ka pukung,

24goba a tlokwa letlapeng ka tshipi,

a tlatšwa ka morodi gore e be a go dulela sa ruri.

25Fela ke a tseba gore mafelelong Modimo o tla nkemelela ge a ahlola lefase.

26Le ka morago ga ge letlalo la ka le llwe ke bolwetši,

ke tla bona Modimo ke sa phela.

27Ke tla iponela yena ka mahlo a ka, gomme yena e ka se be mošele.

Ke mo hlolosetše ka pelo ya ka ka moka.

28“Ge le ka re: ‘A re mo hlomareng,

re mmoneng molato masetlapelong a a gagwe,’

gona le tsebeng gore tšhoša e le emetše.

29Gobane ge Modimo a galefetše modiradibe,

o mmolaya ka tšhoša.

Ka fao tsebang gore moahlodi o gona.”