Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Dipolelo tša mohuta wo ke di kwele gantši;

ka moka ga lena ga le bahomotši ba selo.

3Na ditšiebadimo tše le di bolelago ga di fele?

Gona wena o hlohlwa ke eng go mphetola?

4Ge nkabe le le nna, le nna

nkabe ke bolela tše le di bolelago;

nkabe ke le patla ka dipolelo,

ke šikinya hlogo, ke le gegea.

5Nkabe ke le tiiša ka dikeletšo,

ka le bea pelo ka tše ke di bolelago.

6“Eupša le ge ke bolela,

bohloko bja ka ga bo ntlogele;

go homola le gona ga go bo okobatše.

7Ruri, wena Modimo,

bjale o mpheditše maatla;

o šwalalantše bešo.

8O ntšhošobantšhitše,

gomme bathong seo ke bohlatse bja go ntšwa ga gago.

Go gwamelwa ga ka batho ba go bona e le sešupo sa gore ke na le molato.

9Modimo o nkgagola a galefile;

o ntomantšhetša meno ka lehloyo;

lenaba la ka le a nkgerula.

10Batho ba nkahlameletše go nkwametša,

ba ntshetla sefahlego ba mpokanetše.

11Modimo o nkgafetše bathong ba babe;

o ntahletše diatleng tša bakgopo.

12Ke be ke phela ke iketlile,

eupša Modimo a ntshwara ka molala,

a nkgohlonya, a nthobaroba.

O ntebantšha ka mesebe,

13a ntlhasela ka yona,

ya mpharola dipshio a sa ntšhokele,

le santlhoko sa ka sa tšhologela fase.

14O ntlhasela bjalo ka mohlabani,

a nkgobatša a sa fetše.

15“Ke apara diaparo tša go ilela tše ke ithoketšego tšona;

ke rapalala fase ke nolegile moko.

16Mahlo a ka a hwibiditšwe ke sello,

mme a tatilwe ke thiti,

17etšwe ke se ne molato wa borumolani,

mme Modimo ke mo rapela ke tiišitše.

18“Wena, lefase, se ute bošula bjo ke fošeditšwego ka bjona!

Ge ke llela toka o se dumele ke homotšwa!

19

16:19
Jobo 19:25
Le gonabjale ke na le hlatse legodimong;

yena Moemedi wa ka o kua godimo.

20Bagwera ba ka ba a nkodutla,

gomme ke llela Modimo ka meokgo,

21ka ge ke nyaka yo a ka mphophothelago go yena,

bjalo ka motho ge a phophothela yo mongwe.

22Gobane ga ke sa šaletšwe ke mengwaga ye mekae pele ke swara tsela ya boelaruri.