Sepedi 2000 (NSO00)
14

141“Motho, motswalwakemosadi,

matšatši a gagwe ga a nene,

le gona a tletše matshwenyego.

2O gola bjalo ka leloba, a ba a pona;

o feta ka lebelo bjalo ka moriti,

ya ba o ile.

3Yo mobjalo o mmea leihlo,

wa mo tliša tshekong pele ga gago.

4Ke mang yo a ka ntšhago botse bobeng?

Ga a gona.

5O beetše motho matšatši a go phela;

ke wena o mmaletšego dikgwedi,

wa ba wa mmeela mellwane ye a ka se kgonego go e tshela.

6Bjale ge, mo hlokomologe,

o se mo emeletše;

mo lese a phele bophelo bja gagwe go fihlela bofelong,

go etša mothwalwa yo a šomelago mogolo wa letšatši.

7“Mohlare le ge o remilwe,

go ka holofelwa gore o tla phela gape wa hloga.

8Le ge medu ya wona e ka tšofala,

le thito ya wona ya hwela ka mobung,

9ge o ekwa monola o a hloga,

wa hloga le makala bjalo ka semela se sefsa.

10Motho yena ge a ehwa,

ga a sa ne maatla.

O re go hwa, a be kae?

11“Bjalo ka ge letsha le epšha,

le noka e a fokotšega, ya ba ya gopa.

12Le motho ge a hwile ga a sa tsoga.

Bahu ba tla no dula ba hwile ge leratadima le sa le gona.

13“Nke nkabe o mphihla kua bodulabahu,

o nkhutiša go fihlela kgalefo ya gago e okobala,

o mpeela nako ya go tlo nkgopola!

14Ge nkabe motho a re go hwa a tle a tsoge gape,

ke mo ke bego ke tla kgotlelela bophelo bjo bja ka bja matshwenyego,

ka ba ka tla ka imollwa go bjona.

15O be o tla tla wa mpitša, nna ka go araba;

o be o tla duma go mpona, nna, sebopiwa sa gago.

16Kganthe gonabjale o beile mesepelo ya ka yohle leihlo;

o be o tla lesa go latišiša dibe tša ka;

17o be o tla ntshwarela dikarogo tša ka,

wa di lebala;

o be o tla khupetša bokgopo bja ka.

18“Bjalo ka ge thaba e re go kgerega e pšhatlagane,

mme matlapa a tloge madulong a ona,

19bjalo ka ge meetse a kgobola maswika,

le pula ya matlorotloro e gogola mobu,

le wena ke ka mo o fedišago lehutšo la motho ka gona.

20O fenya motho ya ba moka,

ya ba ge a ile.

Ge a ehwa o mo senya sefahlego,

wa mo raka.

21Bana ba gagwe ba rwešwa diala yena a sa tsebe;

le go gobošwa ba gobošwa a sa lemoge.

22Bohloko o kwa bja mmele wa gagwe;

o lla ge bohloko bo ama yena fela.”