Sepedi 2000 (NSO00)
12

121Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Aowii, gape batho ke bolena.

Mohla le ehwa,

le bohlale e tla be e le gona ge bo hwile.

3Fela le nna ke na le tlhaologanyo bjalo ka lena;

ga le mphete ka selo.

Kgane taba tše ke mang yo a sa di tsebego?

4Etse bjale ke segwa le ke bagwera ba ka;

ba a nkgegea, etšwe ke lokile,

ke se ne bosodi,

nna yo ke bego ke rapela Modimo,

gomme yena a nkwe.

5Lena le iketlilego le a nnyatša,

ke nna wa madimabe;

le e nametša thaba e hlotša.

6Bahlakodi ba dula ba iketlile;

ba go rumola Modimo le bona ba dula ba bolokegile,

bona ba ba bonago nke ba ka mo laola.

7Ge o ka botšiša dikgomo di tla go botša,

dinonyana le tšona di tla go begela;

8wa botšiša digagabi di tla go hlalošetša;

dihlapi le tšona di tla go anegela –

9tšohle di tseba ge di bopilwe ke Morena.

10Bophelo bja diphedi tšohle le bja motho

bo diatleng tša gagwe.

11A ke re motho o senka mantšu ka ditsebe,

mola ka leleme a kwelela dijo?

12“La hlogoputswa le na le bohlale;

gape go phela galelele go tswala kwešišo.

13Modimo yena o na le bohlale le maatla;

o na le keletšo le temogo.

14Ge a hlahlamola,

moagalefsa a ka se be gona;

a tsenya motho kgolegong,

gwa hlokega mohlakodiši.

15Modimo a se neše pula,

gwa wa komelelo;

a thibolla meetse, gwa tla dikgogola.

16“Modimo ke senatla, Mailagofenywa;

moradia le moradiwa ba laolwa ke yena.

17Baeletši o ba amoga bohlale,

gomme balaodi a ba fetole ditlaela.

18O tloša magoši madulong,

a ba dira dibofša.

19O kokobetša baprista,

le dinatla o a di wiša.

20Batho ba ba botilwego o ba thiba molomo,

le bohlogoputswa o ba tlaetša menagano.

21Bakgoma o ba nyatšiša batho,

mme dinatla a di hlokiša maatla.

22O utolla diphiri tša ka maswiswing,

gomme swiswi le lesoleso a le hlabišetša seedi.

23O godiša ditšhaba, a buše a di fediše.

O atiša ditšhaba, a tle a di lahletše.

24Baetapele ba naga o ba tlaetša menagano,

a ba raladiša le mašoka a a se nago ditsela.

25Ba phophola leswiswing mo go sego seetša,

o ba thekesediša bjalo ka ditagwa.”

13

131“Tšohle tše ke šetše ke ile ka di bona ka a ka mahlo,

ka di kwa ka tša ka ditsebe, ka di kwešiša.

2Tše le di tsebago le nna ke a di tseba.

Ga le mphale ka selo.

3Yo ke ratago go bolela naye ke Ramaatlaohle.

Ke nyaka go ngangišana le yena Modimo ka taba ye ya ka.

4Lena le bipa go se tsebe selo ga lena ka maaka.

Le etša dingaka tše di sa kgonego go alafa.

5Etse ge le ka ikhomolela motho a ka no re le hlalefile.

6“Nke le ntheeletše ge ke ala taba ya ka,

le ele hloko se ke se bolelago.

7Na le re le bolelela Modimo ka go bolela tše kgopo?

Kgane le re maaka a lena a tla mo hola?

8Kgane le leka go mo emelela ka go mo rerelela tshekong?

9Na ge Modimo a ka le sekiša le ka loka?

Kgane le gopola gore le ka fora Modimo,

go etša ge le fora batho?

10O tla le kgalema gabohloko,

ge eba le kgetholla ka sephiring.

11Na bogoši bja gagwe bo ka se le tšhoše?

Go tšhabega ga gagwe gona a go ka se le boifiše?

12Maele a lena ke matlakala fela;

boitšhireletšo bja lena bo nyaoga bjalo ka letsopa.

13Bjale homolang, go bolele nna,

gomme se se ntlhagelago se ntlhagele.

14“Ke ikemišeditše13:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke ikemišeditše” Seheberu se re “Ke reng ke ikemišeditše”. go tshela ka tswati,

ka ipea kotsing ya lehu.

15Le ge Modimo a mpolaya ke tla no mmota;13:15 “Le ge Modimo ... mmota” goba “Ke itlhobogile, Modimo a ka no mpolaya”.

boitshwaro bja ka ke tla bo emela mo go yena.

16Seo ke se se tlago mphološa,

gobane yo kgopo a ka se lebane le yena.

17Theeletšang gabotse tše ke le botšago tšona,

gomme tlhalošo ya ka le e ele hloko.

18Ke itokišeditše go bega taba ya ka,

gobane ke tseba ge ke tla hwetšwa ke se ne molato.

19“Ke mang yo a nyakago go sekišana le nna?

Ge eba o gona, ke tla homola, ka ikhwela.

20Modimo, ke taba tše pedi tše ke kgopelago gore o se ntire tšona;

ke mo nka se lekego go go khutela.

21Tšona ke gore o lese go nkotla,

le gona o se sa ntšhoša.

22“Mpee molato,

mme ke tla iphetolela;

goba a go bolele nna,

mme wena o mphetole.

23Melato ya ka le dibe tša ka ke tše kae?

Mpotše diphošo le dibe tše ke di dirilego.

24“O reng o nkgerula?

Ke eng o ntshema lenaba?

25Kgane o nyaka go ntšhoša?

Nna ke dio ba letlakala la go tšewa ke phefo.

Na o nyaka go ntlhomara ke le serite sa go omelela?

26“O mphara ka melato ye boima,

o nkotlela dibe tša bofseng bja ka,

27

13:27
Jobo 33:11
o mpataganya maoto ka dikota,

o diša tšohle tše ke di dirago,

o lekola le mesepelo ya ka.

28Ka gona, ke senyega bjalo ka kota ye e bodilego,

ke etša seaparo se se llwego ke tšhwele.”

14

141“Motho, motswalwakemosadi,

matšatši a gagwe ga a nene,

le gona a tletše matshwenyego.

2O gola bjalo ka leloba, a ba a pona;

o feta ka lebelo bjalo ka moriti,

ya ba o ile.

3Yo mobjalo o mmea leihlo,

wa mo tliša tshekong pele ga gago.

4Ke mang yo a ka ntšhago botse bobeng?

Ga a gona.

5O beetše motho matšatši a go phela;

ke wena o mmaletšego dikgwedi,

wa ba wa mmeela mellwane ye a ka se kgonego go e tshela.

6Bjale ge, mo hlokomologe,

o se mo emeletše;

mo lese a phele bophelo bja gagwe go fihlela bofelong,

go etša mothwalwa yo a šomelago mogolo wa letšatši.

7“Mohlare le ge o remilwe,

go ka holofelwa gore o tla phela gape wa hloga.

8Le ge medu ya wona e ka tšofala,

le thito ya wona ya hwela ka mobung,

9ge o ekwa monola o a hloga,

wa hloga le makala bjalo ka semela se sefsa.

10Motho yena ge a ehwa,

ga a sa ne maatla.

O re go hwa, a be kae?

11“Bjalo ka ge letsha le epšha,

le noka e a fokotšega, ya ba ya gopa.

12Le motho ge a hwile ga a sa tsoga.

Bahu ba tla no dula ba hwile ge leratadima le sa le gona.

13“Nke nkabe o mphihla kua bodulabahu,

o nkhutiša go fihlela kgalefo ya gago e okobala,

o mpeela nako ya go tlo nkgopola!

14Ge nkabe motho a re go hwa a tle a tsoge gape,

ke mo ke bego ke tla kgotlelela bophelo bjo bja ka bja matshwenyego,

ka ba ka tla ka imollwa go bjona.

15O be o tla tla wa mpitša, nna ka go araba;

o be o tla duma go mpona, nna, sebopiwa sa gago.

16Kganthe gonabjale o beile mesepelo ya ka yohle leihlo;

o be o tla lesa go latišiša dibe tša ka;

17o be o tla ntshwarela dikarogo tša ka,

wa di lebala;

o be o tla khupetša bokgopo bja ka.

18“Bjalo ka ge thaba e re go kgerega e pšhatlagane,

mme matlapa a tloge madulong a ona,

19bjalo ka ge meetse a kgobola maswika,

le pula ya matlorotloro e gogola mobu,

le wena ke ka mo o fedišago lehutšo la motho ka gona.

20O fenya motho ya ba moka,

ya ba ge a ile.

Ge a ehwa o mo senya sefahlego,

wa mo raka.

21Bana ba gagwe ba rwešwa diala yena a sa tsebe;

le go gobošwa ba gobošwa a sa lemoge.

22Bohloko o kwa bja mmele wa gagwe;

o lla ge bohloko bo ama yena fela.”