Sepedi 2000 (NSO00)
12

121Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Aowii, gape batho ke bolena.

Mohla le ehwa,

le bohlale e tla be e le gona ge bo hwile.

3Fela le nna ke na le tlhaologanyo bjalo ka lena;

ga le mphete ka selo.

Kgane taba tše ke mang yo a sa di tsebego?

4Etse bjale ke segwa le ke bagwera ba ka;

ba a nkgegea, etšwe ke lokile,

ke se ne bosodi,

nna yo ke bego ke rapela Modimo,

gomme yena a nkwe.

5Lena le iketlilego le a nnyatša,

ke nna wa madimabe;

le e nametša thaba e hlotša.

6Bahlakodi ba dula ba iketlile;

ba go rumola Modimo le bona ba dula ba bolokegile,

bona ba ba bonago nke ba ka mo laola.

7Ge o ka botšiša dikgomo di tla go botša,

dinonyana le tšona di tla go begela;

8wa botšiša digagabi di tla go hlalošetša;

dihlapi le tšona di tla go anegela –

9tšohle di tseba ge di bopilwe ke Morena.

10Bophelo bja diphedi tšohle le bja motho

bo diatleng tša gagwe.

11A ke re motho o senka mantšu ka ditsebe,

mola ka leleme a kwelela dijo?

12“La hlogoputswa le na le bohlale;

gape go phela galelele go tswala kwešišo.

13Modimo yena o na le bohlale le maatla;

o na le keletšo le temogo.

14Ge a hlahlamola,

moagalefsa a ka se be gona;

a tsenya motho kgolegong,

gwa hlokega mohlakodiši.

15Modimo a se neše pula,

gwa wa komelelo;

a thibolla meetse, gwa tla dikgogola.

16“Modimo ke senatla, Mailagofenywa;

moradia le moradiwa ba laolwa ke yena.

17Baeletši o ba amoga bohlale,

gomme balaodi a ba fetole ditlaela.

18O tloša magoši madulong,

a ba dira dibofša.

19O kokobetša baprista,

le dinatla o a di wiša.

20Batho ba ba botilwego o ba thiba molomo,

le bohlogoputswa o ba tlaetša menagano.

21Bakgoma o ba nyatšiša batho,

mme dinatla a di hlokiša maatla.

22O utolla diphiri tša ka maswiswing,

gomme swiswi le lesoleso a le hlabišetša seedi.

23O godiša ditšhaba, a buše a di fediše.

O atiša ditšhaba, a tle a di lahletše.

24Baetapele ba naga o ba tlaetša menagano,

a ba raladiša le mašoka a a se nago ditsela.

25Ba phophola leswiswing mo go sego seetša,

o ba thekesediša bjalo ka ditagwa.”