Sepedi 2000 (NSO00)
11

111Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Na sefafatlane se ga se arabiwe?

Kgane moratharathi ke yena moloki?

3Na o gopola gore ditšiebadimo tša gago

di ka no homolelwa?

Kgane o bona nke o ka kodutla Modimo,

wa se ganetšwe ke motho?

4Etse o ipotša gore se o se bolelago ke nnete,

le gore mahlong a Modimo ga o na bosodi.

5Nke nkabe Modimo a go fetola,

a phegišana le wena!

6Nke nkabe a go botša diphiri tša bohlale,

gobane bohlale bja Modimo ke bjo bo makatšago.11:6 “gobane ... makatšago” Diphetolelo tše dingwe di re “bohlale bo kwešišwa ka mekgwa ye e fapanego”.

Ke mo o bego o tla lemoga gore Modimo o go otla gosenene go feta ka mo go go swanelago.

7“Kgane o ka kwešiša diphiri tša Modimo,

wa kwešiša bohlale bja Ramaatlaohle ka botlalo?

8Bo phagame go feta magodimo –

kgane wena o ka bo fihlelela?

Bo iša go feta bodulabahu –

na o ka bo fihlelela?

9Bo nabile go feta lefase,

ebile bo ikadile go feta lewatle.

10Ge Modimo a ka tla a go swara a go iša tshekong,

ke mang yo a ka mo thibelago?

11Baikaketši Modimo o a ba tseba;

o lebelediša mediro ya bona ye mebe.

12Setlaela se ka se kgone go hlalefa,

bjalo ka ge pitsi le yona

e ka se tswalwe e le motho.11:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka ge ... motho” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13“Ge o ka sokologela go Modimo,

wa otlolla matsogo a gago wa mo rapela;

14ge o ka tlogela go dira dibe,

wa se dumelele bobe ka lapeng la gago,

15ke mo o tlago ba o hloka bosodi,

wa kgona go lebanya mahlo le batho,

wa ba le maatla, wa se boife.

16O tla nama wa lebala mahloko a gago,

wa a gopola e le fela lefula le le fetilego.

17Bophelo bja gago bo tla taga

go feta letšatši la mosegare wa sekgalela;

manyami a gago a tla go tlogela

go etša leswiswi ge le tlogela masa.

18O ka se sa boifa selo,

gobane o tla be o na le tše o di holofetšego;

Modimo o tla go šireletša,11:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Modimo o tla go šireletša” Seheberu ga se kwagale gabotse.

wa robala o iketlile.

19O tla ithobalela go se yo o mmoifago;

ba bantši ba tla nyaka go ithatiša wena.

20Yo kgopo yena o tla timelelwa ke sefahlego,

le botšhabelo o tla bo hloka.

Sa gagwe e tla ba go letela lehu fela.”