Sepedi 2000 (NSO00)
10

101“Ke tennwe ke go phela;

ke tla phula pelo maroba,

ka tšholla sello sa ka, ka ge ke tsota.

2Ke tla kgopela Modimo ka re:

Hle, o se ntahle,

mpotše se ke go fošeditšego ka sona.

3Na o bona e le tshwanelo go nkgatelela,

go nyatša se se dirilwego ke wena mong,

wa kgahlwa ke merero ya bakgopo?

4Kgane mahlo a gago ke mahlo a nama,

o bona dilo bjalo ka batho?

5Na bophelo bja gago ke bjo bokopana

go etša bja motho?

Na bophelo bja gago bo fela ka pela bjalo ka bja motho?

6Bjale o reng o hlomere bokgopo bja ka,

o šetše dibe tša ka morago,

7etšwe o tseba gore molato wona ga ke nawo,

le gore ga go yo a kago ntamolela go wena?

8“Ke dirilwe ke wena,

wa mpopa ka diatla tša gago,

gomme bjale10:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme bjale” Seheberu ga se kwagale gabotse. o a boa o a mpheleletša.

9Gopola gore o mpopile ka letsopa.

Kgane o nyaka go mphetoša lerole gape?

10A ke re ke wena o ntšholotšego boka lebese,

wa nkgahliša bjalo ka mafsi a makgahla?10:10 Temana ye e ra gore Modimo o kgontšhitše mmagoJobo go mo ima a mo godiša ka popelong ya mmagwe.

11Wa ntshwaraganya ka marapo le mešifa,

wa nkapeša nama le letlalo.

12O dirile gore ke belegwe,

wa fela o nthata,

wa ntlhokomela ka go mpabalela.

13Fela bjale ke a tseba gore ka pelong o be o ntaletše,

o loga maano a go tlo nkweša bohloko.

14O be o ntebeletše gore ke dire sebe,

gore o tle o gane go ntshwarela.

15Ge eba ke na le molato, ga ka le bona;

le ge eba ke se ne molato,

ke šitwa go lebanya mahlo le batho,

ke gobogile, ke tlaišega kudu.

16Ge ke re ke tsoša hlogo,

o ntsoma bjalo ka tau;

o dira le ka dimakatšo gore o nkgobatše.

17O dula o nkhweletša bohlatse bja go ntahla;

o nkgalefela o eya pele,

o fela o ntlhasela leboelela.

18“O reng o ntesitše ke belegwa?

Nke nkabe ke ikhwetše pele ke bonwa.

19Ge nkabe ke hwile ke sa tšo belegwa,

ka bolokwa,

go ka be go swana le ge ke sa ka ba gona.

20A ke re matšatši a ka ga a sa le nene?

Ntlogele ge,10:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ntlogele ge” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke phuthologe gannyane,

21pele ke ikela nageng ya leswiswi le lesoleso,

moo nka se sa tsogago ke boile,

22nageng ya kgampipi le tlhakantswiki,

moo seetša se swanago le leswiswi.”