Sepedi 2000 (NSO00)
1

Sathane o leka Jobo

11Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jobo, a dula nageng ya Utse.1:1 “Utse” Ga go tsebje gabotse gore naga yeo e be e le kae. E be e le monna yo a se nago bosodi, wa go loka le wa go boifa Modimo, gomme a sa dire tše mpe. 2O be a na le barwa ba ba šupago le barwedi ba bararo, 3a ruile dihuswane tše dikete tše di šupago, dikamela tše dikete tše tharo, dikgomo tše sekete, le dipokolo tše makgolo a mahlano. Le gona o be a na le bahlanka ba bantšintši, gomme a humile go feta batho ba Bohlabela ka moka.

4Barwa ba Jobo ba be ba na le setlwaedi sa go šielana ka go direlana monyanya ka malapeng a bona, gomme ba laletša le dikgaetšedi tša bona tše tharo gore di tle di je, di nwe nabo. 5E be e re ge matšatši a monyanya wo mongwe le wo mongwe a fetile, Jobo a bitše bana ba gagwe go tlo direla yo mongwe le yo mongwe wa bona sehlabelo gore a ba hlwekiše. O be a tsoga e sa le bošego a dire dihlabelo tšeo, ka ge a be a gopola gore mohlomongwe ba ka no ba ba rogile Modimo ka phošo.

6

1:6
Gen. 6:2
E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle pele ga Morena, Sathane le yena a tla le tšona. 7Morena a mmotšiša a re: “Na o tšwa kae?”

Sathane a mo fetola a re: “Ke be ke itshepelela le lefase, ke eya kua le kua.”

8Morena a mmotšiša a re: “Afa o bone Jobo, mohlanka wa ka? Lefaseng ka moka ga go motho yo a swanago le yena, wa go se be le bosodi, wa go loka, wa go mpoifa, le wa go se dire tše mpe.”

9

1:9-11
Kut. 12:10
Sathane a mo fetola a re: “Na o ra gore Jobo a ka go boifela lefeela? 10Ga ke re ke wena o dulago o mo šireleditše ka gohle, yena le lapa la gagwe gotee le tšohle tše a nago le tšona. O šegofaditše tšohle tše a di dirilego, gomme mehlape ya gagwe ya ata kudu. 11Eupša ge o ka mo tšeela tšohle tše a nago le tšona o tla go roga mahlong!”

12Ke moo Modimo a rilego go Sathane: “Go lokile ge, tšohle tše a nago le tšona di diatleng tša gago, fela yena mong o se ke wa mo dira selo.” Sathane a nama a tloga.

Bana ba Jobo ba a bolawa, gomme lehumo la gagwe le a senywa

13Ya re ka tšatši le lengwe ge bana ba Jobo ba le monyanyeng ka lapeng la mogolwabona, 14gwa tla motseta go Jobo, a re: “Re be re lema ka dipholo gomme dipokolo tšona di fula kgauswi. 15Gateetee ke ge Basheba1:15 “Basheba” Setšhaba sa bašwahledi ba ba sepelago le naga ba etšwa ka borwa. ba re wela godimo gomme ba di thopa tšohle. Ba bolaya bahlanka ba gago ka moka ka ditšhoša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

16Ya re a sa bolela, gwa fihla yo mongwe, a re: “Legadima le rathile dihuswane la di bolaya gotee le badiša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

17Ya re a sa bolela, gwa tla yo mongwe, a re: “Makoko a mararo a Bakaldea1:17 “Bakaldea” Setšhaba sa bašwahledi ba ba sepelago le naga ba etšwa ka leboa. a re hlasetše, a thopa dikamela, a bolaya le bahlanka ba gago bohle ka ditšhoša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

18Ya re a sa bolela, yo mongwe a fihla, a re: “Bana ba gago ba be ba le monyanyeng ga morwago yo mogolo 19ge go etla ledimo la go tšwa lešokeng. La šikinya ntlo yohle, gomme ya ba wela godimo, ya ba bolaya ka moka. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

20Ke moka Jobo a emelela, a gagola diaparo tša gagwe a nyamile. A ipoola hlogo, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela 21a re: “Ke tlile lefaseng ke le fela, gomme ke tla tloga lefaseng ke le fela. Morena o be a file, mme bjale o tšere. A a retwe!”

22Le ge Jobo a hlagetšwe ke dilo tšeo ka moka, ga se a ka a dira sebe ka go sola Modimo.