Sepedi 2000 (NSO00)
9

91Nke nkabe ke na le ntlo ya basepedi kua lešokeng;

ke be ke tla tlogela tšhaba sa gešo ka ya gona,

gobane bohle ke diotswa,

ke lekoko la baeki.

2Mantšu a bona a hlaba bjalo ka mesebe;

batho ba naga ye ba rata maaka go feta nnete.

Morena o re:

“Ba dira dilo tše mpe ka go latelana ga tšona,

gomme ga ba ntsebe.”

3Motho a itote,

a se tshephe mogweragwe,

a se tshephe ngwanabo,

gobane ngwanabomotho ke moradia bjalo ka Jakobo,

mogwera o senya mogwera leina.

4Bohle ba radia bagwera ba bona,

gomme ga go yo a bolelago therešo;

ba itlwaeditše go bolela maaka,

ebile ga ba nyake go itshola.

5Ba hlakiša batho leboelela,

le boradia bja bona bo a latelana.

Morena o re ga ba rate go mo tseba.

6Ke ka lebaka leo Morena Ramaatlaohle a rego:

“Ke tla ba hlwekiša ka ba ka ba leka.

Setšhaba sa ka se dirile tše mpe –

ke ge nka hlwa ke sa dirang ka bona?

7Maleme a bona ke mesebe ye e bolayago;

ba dula ba bolela tša boradia.

Ka molomo motho o bolela gabotse le mongwekayena,

mola ka pelong a mo theile.

8Na nka napa ka se ba otlele dilo tše dibjalo?

Go botšiša nna, Morena.

Nka napa ka se itefeletše ka setšhaba sa mohuta wo?”

9Ke ile ka re:

“Ke tla hlaba mokgoši ke llela dithaba,

ka opelela mafulo a lešoka sefela sa mahloko,

ka gobane a swele,

gomme ga go motho yo a putlago go ona.

Mollo wa dikgomo ga o sa kwagala;

dinonyana le diphoofolo di tšhabile, di ile.”

10Morena o re:

“Ke tla fetoša Jerusalema mašope,

ya ba segola sa diphukubje;

metse ya Juda ke tla e fetoša lešoka,

felo mo go sa phelego motho.”

11Ke ile ka botšiša ka re:

“Ke mang yo a hlalefilego go kwešiša taba ye?

Morena o e hlalošeditše mang gore a e botše ba bangwe?

Naga e reng e senyegile,

e swele bjalo ka lešoka le le tšhumilwego,

mme go se motho yo a e putlago?”

12Morena a fetola a re: “Ke ka lebaka la ge ba tlogetše melao ye ke ba beetšego yona. Ga se ba ntheeletša goba ba dira tše ke ba laetšego tšona. 13Ba ngangabaletše go dira tše ba di ratago, le gona ba khunamela boBaale go ya ka moo borakgolokhukhu ba bona ba ba lailego ka gona. 14Ka gona, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: Ke tla ba leša lengana, ka ba ka ba noša meetse a mpholo. 15Ke tla ba šwalalanyetša ditšhabeng tšeo bona goba borakgolokhukhu ba bona ba bego ba sa di tsebe, ka ba romela madira a ba hlomara go fihlela ke ba feleletša.”

Batho ba Jerusalema ba itlhobogile

16Morena Ramaatlaohle a re:

“Lemogang tše di diregago!

Bitšang basadi ba go lla ba tle;

bitšang ba ba kgonago sello.”

17Setšhaba sa re:

“Ba botšeng ba itlhaganele ba tle ba re opelele sefela sa mahloko,

mahlo a rena a be a ele meokgo,

le dintši tša rena di thapišwe ke go lla.”

18Gobane mokgoši wa sello o kwagala o etšwa Sione

o re: “Joo, re lobile!

Re lewa ke dihlong e le ruri,

gobane go huduga nageng ya gaborena go re lebane,

ka ge re kgerešeditšwe dintlo.”

19Lena basadi,

le theeletšeng tše di bolelwago ke Morena,

le ele mantšu a gagwe hloko.

Le ruteng barwedi ba lena go golola,

le lena le rutaneng sefela se sa mahloko:

20“Lehu le re tsenetše ka maroba,

la tsena ka dibong tša rena;

le ripitletše bana mekgotheng,

la ripitlela le masogana mapatlelong.”

21Morena o ntaile gore ke bolele tše a mpoditšego tšona, a re:

“Ditopo di tla rapalala boka dišu nageng,

boka dingatana tša mabele tše di tlogetšwego ke babuni,

tše di sa kgoboketšwego ke motho.”

22Morena o re:

“Mohlale a se kgantšhe bohlale bja gagwe,

le senatla se se kgantšhe maatla a sona,

le mohumi a se kgantšhe lehumo la gagwe.

23

9:23
1 Bakor. 1:31
2 Bakor. 10:17
Ge motho a nyaka go kgantšha,

a a kgantšhe go nkwešiša le go ntseba ga gagwe,

gobane ke nna Morena yo a dirago ka leratorato,

yo a phethagatšago toka le tshwanelo mo lefaseng.

Tšeo ke tše di nkgahlago.

Ke realo, nna, Morena.”

24Morena o re: “Nako e etla ge ke tlilo otla bohle ba ba bolotšego nameng fela, 25e lego batho ba Egepeta, le ba Juda, le ba Edomo, le ba Amone, le ba Moaba, le ba go boola tlopo9:25 “ba go boola tlopo” Batho ba go dula lešokeng ba be ba boola tlopo e le go hlompha modimo wa bona, setlwaedi se Baisraele ba bego ba ganetšwa go se phetha. Lebelela Lef. 19:27. ba go dula lešokeng. Gobane ditšhaba tšeo ka moka gotee le sona setšhaba ka moka sa Israele ga se ba bolla pelong, ke go re ga ba ntlhomphe.”