Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Morena o re: “Mehleng yeo marapo a magoši a Juda le a bakgomana ba gona, gotee le a baprista le a baprofeta le a batho ba bangwe bao ba bego ba dula Jerusalema a tla epollwa mabitleng a ona. 2A tla gašanywa fase pele ga letšatši le ngwedi le dinaledi, tšona dilo tše batho ba bego ba di rata mme ba di hlankela, tše ba bego ba kgopela maele go tšona ba bile ba di khunamela. A ka se kgoboketšwe a bolokwa, eupša a tla swana le dišu nageng. 3Gape mašaledi a setšhaba se, ao a dulago mafelong ao ke ba šwalalanyeditšego go ona, a tla bona go le kaone go hwa go na le gore ba fele ba phela. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

Sebe le kotlo

4Morena o ntaetše gore ke re go bona: “Na ge motho a wele ga a tsoge? Ge motho a arogile tseleng ga a boele mo a arogilego gona? 5Bjale ge, lena setšhaba, le reng le ngangabaletše go kgeloga? Le kgomaretše medimo ya lena ya diswantšho gomme le gana go boela go nna. 6Ke be ke hlwaile tsebe, fela ga le bolele therešo. Ga go le o tee gare ga lena yo a itsholelago bokgopo bja gagwe a re: ‘Joo, na ke dirileng!’ Mongwe le mongwe o itirela se a se ratago bjalo ka pere ye e kitimelago ntweng. 7Ešita le mogolodi o tseba sehla sa wona; mokgorwane le peolwane le leakabosane le tšona di tseba nako ya go ya phuphu. Eupša lena, setšhaba sa ka, ga le tsebe melao ya ka. 8Le reng le re le hlalefile ka ge le na le melao ya ka, etšwe bangwadi ba yona ba go se botege ba e semile ya maaka? 9Dihlalefi di tla lešwa dihlong; ge ba swerwe ke manaba ba tla gakanega. Ba ganne tše ke di boletšego; bjale ke bohlale mang bjo ba nago nabjo? 10

8:10-12
Jer. 6:12-15
Ka gona, basadi ba bona ke tla ba fa banna ba bangwe, le mašemo a bona ka a fa batho ba bangwe, ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 11
8:11
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se na se se lokilego. 12Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša; fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla e tla nama ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.

13“Ke be ke nyakile go ba kgoboketša bjalo ka monna ge a kgoboketša tše a di bunnego; eupša ba swana le morara wo o sa enywego, ba etša mogo wo o sa enywego, le matlakala a ponne. Ka gona, ke tla ba lesa ba fenywa ke manaba a bona.”8:13 “Ka gona ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

14Bona ba re: “Re sa duletšeng? A re yeng, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako re yo hwela gona. Morena Modimo wa rena o re gafetše go hwa; o re file meetse a mpholo gore re nwe, ka ge re mo fošeditše. 15Re be re holofetše go hwetša khutšo, fela go padile; re holofetše gore mathata a tla fela, eupša ke gona re welwa ke tše di šiišago. 16Dipere tša manaba tša go letša dinko di šetše di kwagala ka motseng wa Dane; naga yohle e a thothomela ge dipere tša bona di lla. Ba tlile go senya naga le tšohle tše di lego go yona, le motse le badudi ba wona.”

17Morena o re: “Tsebang, ke tla le romela dinoga tša mpholo tše di sa upegego, gomme di tla le loma.”

Jeremia o kwela setšhaba sa gabo bohloko

18Ke wetšwe ke manyami a a sa ntlogelego;8:18 Mohlomonge go swanetše go balwa “Ke wetšwe ... ntlogelego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

pelo ya ka e bohloko.

19Theeletšang! Nageng yohle

ke kwa setšhaba sa ka se lla se re:

“Kgane Morena ga a sa le mo Sione?

Na kgoši ya Sione ga e sa le gona?”

Morena a fetola a re:

“Lena le nthumoletšeng ka medingwana ya lena ya diswantšho,

le ka medimo e šele ya lefeela?”

20Setšhaba se re:

“Go buna go fedile,

le selemo se fetile,

eupša ga sešo ra hlakodišwa.”

21Ka ge setšhaba sa ka se nyamile,

le nna ke nyamile, ke bohlokong;

ke rarilwe ke kgakanego.

22Na go ne sehlare kua Gileade?8:22 “Gileade” Ke selete sa ka bohlabela bja Jordane se se tumilego ka dimela tše di bego di šomišwa go alafa.

Na ngaka yona ga e gona?

Bjale go tla bjang ge setšhaba sa ka se ile sa se fodišwe?

23Nke hlogo ya ka e ka be e le sediba sa meetse,

mme mahlo a ka e le mothopo wa meokgo;

ke mo ke bego ke tla lla bošego le mosegare,

ke llela ba gaborena ba ba gagarilwego.