Sepedi 2000 (NSO00)
6

Motse wa Jerusalema o tla dikanetšwa ke manaba

61Lena Babenjamene, tšhabang, le tšwe Jerusalema, le itote, le yo letša phalafala kua Tekoa, gomme le gotše mollo e be sešupo sa ntwa kua Bethe-Kereme, gobane masetlapelo le tshenyo ye kgolo di etla di tšwa leboa. 2Motse wa Sione o swana le morwedi yo mobotse wa seithati, fela ke tla o fediša; 3magoši le madira a ona ba tla tla go o hlasela. Ba tla hloma mešaša ya bona go dikologa motse, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla šwahlela karolo ye nngwe ya wona. 4Magoši ao a tla re: “Itokišetšeng go hlasela Jerusalema! Itokišeng, re yo hlasela mosegare!” Eupša a mangwe a tla re: “Aowii, tšatši le šetše le thapame, le meriti ya mathapama e lelefetše. 5Itokišeng, re tle re hlaseleng bošego, re pšhatlaganyeng dibo tša motse wo.”

6Morena Ramaatlaohle o laetše magoši a gore a reme dihlare, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša Jerusalema. A re: “Wo ke motse wo o swanetšego go otlwa, ka gobane o tletše batho ba go gatelela ba bangwe. 7Bjalo ka ge meetse a sediba a sa pšhe, bobe bja Jerusalema le bjona bo ka se fele. Ke kwa šiši le tshenyo mo motseng; ke bona fela malwetši le dintho. 8Lena batho ba Jerusalema, eletšegang, go sego bjalo gona ke tla le ngala, ka fetoša motse wa lena mašope, felo moo go sa dulego motho.”

Setšhaba sa Israele sa manganga

9Morena Ramaatlaohle a re go nna: “Mašaledi a setšhaba sa Israele a tla hlakolwa dithoto tša ona a ba bjalo ka serapa sa merara se se kgobišitšwego. Ka gona o hlakodiše bohle ba o ka kgonago go ba hlakodiša.”

10Nna ka mo fetola ka re: “Ke mang yo a kago ntheeletša ge ke bolela nabo ke ba eletša? Ba thibane ditsebe mme ga ba kgone go theeletša; ba nyatša lentšu la gago, ga ba le thabele. 11Ka gona, Morena, le nna ke ba galefetše go no swana nago, gomme ga ke sa kgona go itshwara.”

Ya ba Morena o re go nna: “Hlatšetša kgalefo ya ka godimo ga bana mebileng, ešita le godimo ga dihlopha tša masogana. Banna le basadi ba bona ba tla thopša, diputswa ešita le bona batšofaditšofadi. 12

6:12-15
Jer. 8:10-12
Magae a bona gotee le mašemo le basadi ba bona di tla fiwa bangwe. Ke tlilo otla badudi ba naga ye, 13ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 14
6:14
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se go loke selo. 15Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša. Fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla, e tla napa ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.”

Baisraele ba gana tsela ya Modimo

16Morena o rile go setšhaba sa gagwe: “Emang magahlanong a ditsela le lebeleleng. Botšišang batho ditsela tša bogologolo, le kgethe ye kaonekaone. Le tšeeng yona, gomme le tla phela le iketlile.”

Fela bona ba re: “Aowa, ga re nyake!” 17Gomme Morena a bea balebeledi gore ba theeletše mollo wa phalafala. Le bona ba re: “Ga re nyake.”

18Ka gona Morena a re: “Theeletšang, lena ditšhaba, tsebang se se tlago hlagela setšhaba sa ka lena ka moka. 19Theeletša, wena lefase! Ke fediša setšhaba se e le kotlo ya maanonyana a bona, ka gobane ga se ba phetha tše ke ba laetšego tšona, le thuto ya ka ba e ganne. 20Kgane seorelo sa go tšwa Sheba se ba ntlišetšago sona, goba senkgabose sa go tšwa lefaseng la kgole ke na le taba natšo? Dihlabelo tša bona tša ditšhungwakamoka ga ke di amogele, le tše dingwe dihlabelo tša bona ga di nkgahle. 21Ka gona, setšhaba se ke tla se beela dikgopi tša go ba kgopa. Botatagobana le barwa ba bona, le baagišani le bagwera ba bona ba tla hwa.”

Tlhaselo ya go tšwa ka leboa

22Morena o re: “Setšhaba se se tšwago nageng ye nngwe ka leboa se etla; morafe wo maatla kua kgolekgole o itokišetša ntwa. 23Ba itlhamile ka mesebe le marumo; ke ba sehlogo, ga ba na lešoko. Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona. Ba itokišeditše go lwa le wena, motse wa Sione.”

24Batho ba Jerusalema ba re: “Ditaba tšeo re di kwele, gomme re rephile matsogo; re aparetšwe ke tlalelo, re šokwa wa mosadi ge a belega. 25Le se tšwele ka ntle nageng, goba la sepela ditseleng, ka gobane manaba a rena a itlhamile ka dihlabano gomme a re tšhoša ka gohle.”

26“Lena setšhaba sa gešo, aparang tša go ilela, le pshikologeng meloreng. Kgitlang sello se bohloko bjalo ka yo a hwetšwego ke morwagwe a nnoši, ka gobane yo a tlilego go re fediša o tla re hlasela ka bjako. 27Wena Jeremia, ke go beile mohlahlobi wa setšhaba sa ka; ke tla go tiiša. O nyakišiše o be o hlahlobe tše ba di dirago. 28Bohle ke dinganganganga, ba tšama ba senya batho maina, ke ba thata bjalo ka mphiri le tshipi, bohle ke ba kgopo. 29Mouba o butšwetša ka maatla go tšhuma morodi ka mollo; motološi o šomela lefeela, ka gobane manyedi a a ganelela. 30Baisraele ba ba bitšwa siliberatahlwa, ka gobane nna, Morena, ke ba lahlile.”