Sepedi 2000 (NSO00)
49

Morena o tla otla Baamone

491

49:1-6
Hes. 21:33-37
25:1-7
Amose 1:13-15
Sof. 2:8-11
Mabapi le Baamone Morena o re:

“Kgane Israele ga a sa na bana?

Ga a na mojalefa?

Bjale modimo Milkomo o reng a thopile

naga ya kgoro ya Gade,

mme batho ba wona ba dula metseng ya wona?

2Fela nna, Morena, ke re go tla tla nako

ya gore ke hlabele batho ba motse wa Raba wa Baamone mokgoši wa ntwa,

gomme wona e tla šala e le matoko,

le metsana ya wona e tla šala e tšhumilwe ka mollo.

Ya ba gona Baisraele ba amogago bale ba go ba thopela naga ya bona.

Ke realo, nna, Morena.

3Lena batho ba Heshbone, gololang,

gobane motse wa Ai o thubilwe!

Lena basadi ba Raba, hlabang mokgoši!

Aparang tša go ilela, le lle!

Tlarumang mašakeng a dihuswane!

Milkomo, modimo wa lena,

o tla išwa bothopša gotee le baprista le badiredi ba wona.

4Le reng le ikgantšha ka meeding ya lena ya monono,

bakgelogi tenang?

Etse le botile mahumo a lena, mme le re:

‘Ke mang yo a ka re hulago ona?’

5Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle, ke re

ke tla dira gore baagišani bohle ba lena ba le tšhoše.

Le tla šwalalanywa,

mme mongwe le mongwe o tla tšhaba,

a leka go iphološa,

gomme batšhabi ba hloka mokgoboketši.

6“Eupša ka morago ke tla kgoboketša Baamone ba ba lego bothopša.

Ke realo, nna, Morena.”

Morena o tla otla Baedomo

7

49:7-22
Jes. 34:5-17
63:1-6
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Mabapi le Baedomo Morena o re:

“Na ga go sa na ba bohlale moo Temane?

Kgane dihlalefi tša bona ga di sa ba eletša?

Na e ka ba bohlale bja bona bo nyameletše?

8Lena batho ba Dedane,

retologang le tšhabe!

Khutang mo go sa fihlwego!

Ke ya go fediša ditlogolo tša Esau,

ka gobane nako ya gore ke ba otle e fihlile.

9Ge bafudi ba diterebe ba ka tsena ka dirapeng tša lena,

na ba ka se tlogele mabudutša?

Mahodu ona ge a ka tla bošego,

na a ka se utswe se a se ratago?

10Eupša nna ke hlakotše ditlogolo tša Esau,

gomme ka fenyekolla le bokhuto bja bona

gore ba se sa kgona go khuta.

Setšhaba sa Edomo se fedišitšwe,

bomorwarragobona le baagišani ba bona ba fedišitšwe – ga ba sa le gona.

11Šadišang ditšhiwana tša gabolena le nna,

gomme ke tla di hlokomela.

Bahlologadi ba gabolena a ba bote nna.

12“Ge ešita le bale ba bego ba se ba swanela go otlwa ba ile ba otlwa, na wena o gopola gore o tla phonyokga kotlo? Le gatee; o swanetše go otlwa! 13Nna, Morena, ke re ke ikanne gore motse wa Botsra o tla fetoga setšhoša, batho ba tla o kwera, e tla ba mašope, ba le kgatlela motswiri. Metse yohle ya kgauswi e tla fetoga matoko go ya go ile.”

14Ke ile ka re:

“Ke amogetše molaetša wa go tšwa go Morena.

O romile motseta gore a tle a botše ditšhaba gore di rape madira,

di itokišetše ntwa,

di hlasele Edomo.

15Edomo, Morena o tla go nyenyefatša gare ga ditšhaba tšohle,

wa nyatšwa ke batho.

16Ga go motho yo a go tšhabago ka mo wena o gopolago ka gona.

O forilwe ke boikgogomošo bja gago,

wena o phelago magageng,

o tsoramego ntlhohlong ya thaba.

Le ge o agile malekelekeng boka ntšhu,

Morena o tla go thenkgolla moo.

O realo, Morena.”

17Morena o re: “Edomo e tla fetoga setšhoša. Mofeti wa tsela o tla gakgamala, a kgotsa masetlapelo ohle a yona. 18

49:18
Gen. 19:24-25
Se se ilego sa hlagela Sodoma le Gomora mola yona metse yeo gotee le ya kgauswi le yona e fedišwa, ke sona se se tlago hlagela Edomo mo e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo, go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena. 19Ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela. Ke tla tla ka leleka Baedomo nageng ya bona. Ke gona moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 20Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego Baedomo le se ke ikemišeditšego go se dira badudi ba motse wa Temane: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 21Mohla Edomo e ewa, go tla kwagala modumo wa go rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwagala le go fihla Lewatleng la Mahlaka. 22Setšhabatsoko se tla tla sa phuthuma Botsra bjalo ka ntšhu ye e phurulotšego diphego. Mohlang woo dioka tša Edomo di tla boifa bjalo ka mosadi ge a belega.”

Morena o tla otla Damaskose

23

49:23-27
Jes. 17:1-3
Amose 1:3-5
Sak. 9:1
Mabapi le Damaskose Morena o re:

“Badudi ba Hamate le ba Arpade ba gakanegile ka gobane ba kwele mašula.

Ba tshwenyegile, ga ba na maduledi,

ba etša lewatle le le sa tholego.

24Batho ba Damaskose ba nolegile moko

mme ba itokišetša go hlanola direthe,

ba gakanegile.

Ba swerwe ke tlalelo le dihlabi bjalo ka mosadi ge a belega.

25Motse wola wa go tuma wo o bego o dula o thabile,49:25 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “wo o bego o dula o thabile” Seheberu se re “wa lethabo la ka”. o ngadilwe.

26Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Mohlang woo masogana a wona a tla bolaelwa mabaleng a motse,

bahlabani bohle le bona ba tla bolawa.

27Ke tla tšhuma morako wa Damaskose ka mollo,

wa fiša le dibo tša Kgoši Benhadade.”

Go otlwa ga ba kgoro ya Kedara le ba Hatsore

28Mabapi le kgoro ya Kedara le mebušo ya ba Hatsore ye e bego e fentšwe ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, Morena o re:

“Eyang le hlaseleng Bakedara,

le fediše ba kgoro yeo ya ka bohlabela!

29Ba thopeleng mešaša, le dihuswane,

le digareteine tša mešaša,

gotee le dithoto tšohle.

Le gape dikamela tša bona,

le ba goelele le re:

‘Le dikaneditšwe ke tše di šiišago!’

30“Lena setšhaba sa Hatsore,

nna, Morena, ke le botša gore le tšhabele kgole,

mme le khute mo go sa fihlwego,

gobane Nebukadnesare,

kgoši ya Babilonia,

o le logetše maanomabe.

31Yaang le hlasele setšhaba sela se sa iketlile,

se sa lotegile.

Motse wa bona ga o ne dikgoro le mapheko,

le gona ba dula ba le noši.

32“Dikamela le bontši bja mehlape ya bona di tla thopša.

Bomokotatlopo ke tla ba šwalalanyetša mathokong ohle,

gomme ka ba tlišetša masetlapelo a go tšwa gohle.

33Hatsore e tla fetošwa segola sa diphukubje,

lešoka la go ya go ile.

Go ka se sa tsoga go phetše motho moo,

go ka se sa tsoga go dutše motho.”

Morena o tla otla Baelamo

34Ge Tsedekia a seno bewa kgoši ya Juda, Morena a bolela le Jeremia ka naga ya Elamo. 35Yena Morena Ramaatlaohle a re:

“Ke tla bolaya boramesebe ka moka

ba ba dirilego gore Elamo e be ye maatla ka mokgwa wo.

36Ke tla tšutliša madimo Elamo a etšwa ka mathoko ohle,

gomme ke tla šwalalanyetša batho ba gona mafelong ohle,

go fihlela go se na setšhaba seo bafaladi ba sona ba sego ba ya go sona.

37Ke tla dira gore batho ba Elamo ba tšhabe manaba a bona ao a ratago go ba bolaya.

Nna, Morena, ke re ke tla tlišetša batho ba Elamo masetlapelo ke galefile,

ka ba romela madira a ba bolaya ka tšhoša go fihlela ke ba feleletša.

38Nna, Morena, ke re ke tla bolaya kgoši ya bona le baetapele,

gomme ka hloma setulo sa ka sa bogoši Elamo.

39Eupša ge nako e fihla Baelamo ba ba lego bothopša ke tla ba kgoboketša.49:39 “Baelamo ... kgoboketša” goba “Baelamo ke tla ba atla gape”

Ke realo, nna, Morena.”

50

Babilone e a thopša

501

50:1 – 51:64
Jes. 13:1 – 14:23;
Mabapi le motse wa Babilone le naga ya Babilonia Morena o boletše ka molomo wa moprofeta Jeremia a re:

2“Tsebišang ditšhaba, di begeleng!

Hlomang sefoka le begeng ditaba!

Le se ke la di fihla, le re:

‘Babilone e a thopša!

Modimo wa yona, Bele,

o a nyatšwa!

Modimo wa yona, Merodake,

o nolega moko!

Medimo ya diswantšho ya Babilone e a gobošwa!

Dipheko tša gona di a pšhatlaganywa!’

3“Setšhaba sa go tšwa ka leboa se tletše go tlo hlasela naga ya Babilonia, gomme se tlo e fetoša lešoka. Batho ba tla tšhaba gotee le diphoofolo, gomme ga go yo a tlago dula moo.”

Go boa ga Baisraele

4Morena o re: “Mohla nako yeo e fihla batho ba Israele le ba Juda ba tla tla ba lla, ba nnyaka, nna, Morena Modimo wa bona. 5Ba tla botšiša tsela ya go ya Sione, ba napa ba leba gona. Ba tla itlemaganya le nna go ya go ile ka setlemo se se ka se kego sa kgaoga.

6“Setšhaba sa ka se be se le bjalo ka dinku tše badiša ba tšona ba di timeditšego kua dithabeng. Ba gerema le dithaba le meboto bjalo ka dinku tše di gakilwego ke lešaka. 7Ba be ba hlaselwa ke bohle ba ba ba hwetšago. Manaba a bona a re: ‘Se re se dirilego ga se phošo, ka gobane bona ba fošeditše Morena, yena toka ya ka mehla, yo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba mmotile.’

8

50:8
Kut. 18:4
“Tšhabang le tloge Babilonia! Etšwang ka nageng ya Bababilonia, le be bjalo ka diphooko tše di etilego mohlape pele! 9Ke ya go hlohleletša ditšhaba tše maatla tše di itirilego seboka tša hlasela Babilonia di etšwa nageng ya ka leboa. Di tla ema ka lethete go hlasela naga yeo mme tša e fenya. Ke bagale ba bokgoni, ba go thunya mesebe ka go nepa. 10Babilonia e tla thopelwa, gomme bohle ba ba e thopelago ba tla tšea tšohle tše ba di nyakago. Ke realo, nna, Morena.”

Go thopša ga Babilone

11“Lena bahudi ba tšhaba sa ka,

le thabile, le a ipshina,

le kgana bjalo ka sethole bjanyeng,

le letša dinko bjalo ka pere,

12eupša mmagolena Babilone

o tla kokobetšwa, a gobošwa.

Bababilonia e tla ba setšhaba se se nyatšegago gare ga tšona ka moka;

Babilonia e tla fetoga lešoka le le omilego mme le se nago meetse.

13Ka lebaka la go galefa ga ka

ga go motho yo a tlago dula Babilone;

e tla ba mašopešope;

mofetagona o tla gakgamala,

a kgotsa masetlapelo ohle a yona.

14“Lena boramesebe bohle,

emang ka lethete go dikologa Babilone.

Thuntšhang motse wa Babilone ka mesebe yohle ya lena,

ka gobane wona o mphošeditše,

nna, Morena.

15O hlabeleng mokgoši ka mathoko ohle!

Bjale Babilone e ineetše.

Dibo tša yona di pšhatlagantšwe;

merako ya yona e kgerešitšwe.

Ke itefeletša ka Bababilonia.

Ka gona le lena itefeletšeng ka bona,

le ba sware ka moo le bona ba ilego ba swara ba bangwe ka gona.

16Le bolayeng mobjadi yo mongwe le yo mongwe nageng ya Babilonia,

le mmunakasekele nakong ya puno.

Mofaladi yo mongwe le yo mongwe o tla boela go ba gabo;

motho yo mongwe le yo mongwe

o tla tšhabela nageng ya gabo go phonyokga tšhoša ya manaba.”

Go boa ga Baisraele

17“Setšhaba sa Israele se bjalo ka dinku tše di lelekišitšwego mme tša šwalalanywa ke ditau. Pele ba ile ba hlaselwa ke kgoši ya Asiria, ba tla ba hlaselwa ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. 18Ka lebaka la taba yeo nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla otla kgoši ya Babilonia le naga ya gagwe ka mokgwa wo ke otlilego kgoši ya Asiria ka wona. 19Ke tla bušetša setšhaba sa Israele nageng ya sona bjalo ka dinku ge di bušetšwa mafulong a tšona. Ba tla ja tše di bjalwago thabeng ya Karmele le seleteng sa Bashane, ba tla ja ba khora le tše di bjalwago nageng ya dithaba ya Efraime le ya Gileade. 20Mohla nako yeo e fihla Baisraele ba ka se hwetšwe ba na le molato, le Bajuda ba ka se hwetšwe ba dirile sebe, ka gobane ke tla lebalela bao ke sego ka ba lesa ba bolawa. Ke realo, nna, Morena.”

Modimo o tla otla Bababilonia

21Morena o re:

“Hlaselang batho ba naga ya Merataime le badudi ba Pekode.

Ba gagareng molokwanarite.

Le phetheng tšohle tše ke le laelago tšona.

Ke realo, nna, Morena.

22Legoa la ntwa le a kwagala mo nageng,

gomme naga yohle e a senywa.

23Babilonia, noto ya lefase lohle,

ga se ka ge e robegile!

Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego naga yeo.

24Wena, Babilonia,

etse o be o nthumola,

ka gona o tantšwe ke sefu se ke go theilego ka sona,

le ge moka o be o sa tsebe.

25Ke butše bobolokelo bja ditlhabano tša ka,

ka ntšha dibetša tša ge ke galefile,

ka gobane nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke na le mošomo wo ke swanetšego go o phetha kua Babilonia.

26E hlaseleng le etšwa ka mathoko ohle,

mme le bule matlolo a yona!

Le kgobeleng tše le e hutšego tšona di swane le mekgobo ya mabele!

Le senyeng naga!

Le se tlogeleng selo!

27Le bolayeng bahlabani ba gona ka moka!

A ba bolawe!

Batho ba Babilonia ke ba madimabe gobane tšatši la bona le fihlile,

yona nako ya gore ba otlwe.”

28“Ekwang ka mo batšhabi le bafaladi ba go tšwa nageng ya Babilonia ba begago motseng wa Jerusalema gore Morena Modimo wa rena o lefeletša tše Bababilonia ba di dirilego Tempele ya gagwe.

29

50:29
Kut. 18:6
“Rapang boramesebe, bohle ba ba kgonago go šomiša bora le mosebe, gore ba hlasele motse wa Babilone. Dikanetšang motse mme go se phonyokge motho. Le o lefeletše tše o di dirilego, gomme le o sware ka mo o ilego wa swara batho ka gona, ka gobane o be o nkganyetša, nna, Mokgethwa wa Israele. 30Ka gona, mohlang woo masogana a wona a tla bolawa mabaleng a motse, le bahlabani bohle le bona ba tla fedišwa. Ke realo, nna, Morena.

31“Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke lwa nago, mmamakokwana towe!

Letšatši la gago le fihlile,

yona nako ya gore o otlwe.

32Mmamakokwana towe,

o tla thetšwa wa gatlagana fase,

gomme ga go yo a tlago go tsoša.

Ke tla tšhuma metse ya gago,

gomme tšohle tše di go dikaneditšego di tla fedišwa.”

33Morena Ramaatlaohle o re: “Setšhaba sa Israele se gateletšwe, ešita le sona sa Juda. Bathopi ba bona ba ba dišitše kudu, gomme ba ba ganetša go tloga. 34Eupša Mohlakodiši wa bona ke yo maatla, leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle. Yena ka boyena o tla ba lwela gore ba dule nageng ya bona ka khutšo, badudi ba Babilonia bona khutšo ba e hloke.”

35Morena o re:

“Tšhoša a e šupe Babilonia,

e šupe badudi ba Babilonia,

e šupe babuši ba yona le bahlale ba bona.

36Tšhoša a e šupe didupe tša yona,

gore di se sa dupelela.

Tšhoša a e šupe dioka tša yona,

di tšhoge.

37Tšhoša a e šupe dipere le dikoloi tša yona,

le bahlabani ba yona ba ba thwetšwego,

ba hloke maatla ba etše basadi.

A molaodi a šupe matlotlo a yona ka tšhoša gore a thopše.

38Komelelo a e wele naga ya gona gore dinoka tša yona di pšhe,

ka gobane Babilonia ke naga ya medimo ya diswantšho,

gomme medimo yeo ya go šiiša e hlakantšha Bababilonia hlogo.

39

50:39
Kut. 18:2
“Ke ka lebaka leo felo moo go tlago phela diphaga le diphukubje, le dimpšhe di tla dula gona. Batho ba ka se sa tsoga ba dutše gona, go tla dula go se na badudi go ya go ile. 40
50:40
Gen. 19:24-25
Nna, Modimo, motse wa Babilone ke tla o fediša ka mokgwa wo nkilego ka fediša Sodoma le Gomora le metse ya kgauswi le yona, e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo. Go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena.

41“Tšhaba se se tšwago ka leboa se etla;

morafe wo maatla kua kgolekgole

le magoši a mantši ba itokišetša ntwa.

42Ba itlhamile ka mesebe le marumo;

ke ba sehlogo, ga ba na lešoko.

Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona.

Ba itokišeditše go lwa le lena, Bababilonia.

43Kgoši ya Babilonia e kwele taba tšeo,

gomme e rephile matsogo,

e aparetšwe ke tlalelo,

e šokwa wa mosadi ge a belega.

44“Nna, Morena, ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela, ka lelekiša Bababilonia nageng ya bona. Ke mo moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 45Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego motse wa Babilone, le se ke ikemišeditšego go se dira naga ya Bababilonia: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 46Mohla Babilonia e thopša go tla kwagala modumo wa rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwewa ke ditšhaba.”

51

Babilonia e sa fela e otlwa

511Morena o re: “Ke tla tsošetša naga ya Babilonia le badudi ba Lebe-Kamai51:1 “Lebe-Kamai” Ke leina la go gakantšha le le rago naga ya Babilonia. ledimo le lešoro. 2Ke tla roma bafeferi Babilonia ba yo e fefera. Mohla tšatši leo la masetlapelo le fihla ba tla e hlasela ba etšwa ka mathoko ohle, ba e tlogela e le fela. 3Le se ke la fa boramesebe ba gona sebaka sa go thuntšha ka mesebe goba go apara tša ntwa. Masogana a gona le se ke la a šokela. Le fediše madira ohle! 4Nageng ya Babilonia go tla rapalala ba ba bolawago le ba ba gobaditšwego mekgotheng ya gona. 5Nna, Modimo wa bona, Morena Ramaatlaohle, ga se ka tlogela Baisraele le Bajuda, le ge bohle ba be ba na le molato pele ga ka, nna, Mokgethwa wa Israele. 6Tšhabang le tloge Babilonia, le phološe hlogo tša lena! Le se bolaelwe dibe tša Bababilonia. Bjale ke nako ya gore ke itefeletše, ke e otle ka mo go e swanetšego. 7

51:7
Kut. 17:2-4
18:3
Babilonia e be e swana le senwelo sa gauta se ke se swerego ka seatla, mme beine ya sona e taga lefase ka moka. Ditšhaba di nwele beine yeo mme tša gafa. 8Babilonia e lobile ka bjako, e gobetše! E lleleng! E nyakeleng dihlare tša go e alafa dintho, mohlomongwe e ka fola. 9
51:9
Kut. 18:5
Bafaladi ba ba dulago gona ba ile ba re: ‘Re lekile go alafa Babilonia, fela e be e sa alafege. A re e tlogeleng, mongwe le mongwe a ye ga gabo, gobane Modimo o otlile naga ya Babilonia kudu ka kotlo ye bohloko.’ ”

10Morena o re Baisraele ba re: “Morena o bontšhitše gore ga re na molato. A re yeng go botša batho kua Jerusalema tše Morena a di dirilego.”

11“Lootšang mesebe ya lena! E tlatšeng dikgotlopo tša lena!” Morena o hlohleleditše magoši a Media, ka gobane o ikemišeditše go fediša Babilonia. Ke ka mo a tlago lefeletša Tempele ya gagwe ka gona. 12“Bontšhang sefoka sa ge le hlasela merako ya Babilone. Beang baleti! Oketšang bahlapetši! Beang banna ba go lalela!”

Morena o phethile tše a bego a rile o tla di dira badudi ba Babilonia. 13

51:13
Kut. 17:1
Lena baagi ba meetseng a mantši, le humilego ka matlotlo, mafelelo a lena a fihlile, le kgauswi le go bolawa. 14Morena Ramaatlaohle o ikanne gore o tla tliša banna ba bantši go tlo hlasela Babilone bjalo ka tšie, gomme ba tla tšhela legoa la phenyo.

Sefela sa go reta Modimo

15Morena o hlodile lefase ka maatla a gagwe,

ka bohlale bja gagwe a le thekga,

ka tlhaologanyo ya gagwe a phurolla magodimo.

16Ge a popoduma,

meetse a ka godimo ga lefaufau51:16 “meetse a ka godimo ga lefaufau” Lebelela Gen. 1:6-8. a a bopa;

o rotoša mouwane mafelong a kgolekgole a lefase.

O gadimiša legadima puleng,

a bulela phefo mo a e bolokago gona.

17Batho ge ba di bona ba tlaela ba sa di kwešiše;

morulagauta yo mongwe le yo mongwe o inyatša ka medimo ya gagwe ya diswantšho,

ka ge diswanšhobopša tšeo tša gagwe e le tša bofora,

di sa phele.

18Ga di na mohola,

ke diswantšhobopša tša go segiša.

Mohla Morena a etla go di otla,

di tla fedišwa.

19Morena, yena e lego kabelo ya Jakobo,

ga a swane le medimo yeo ya diswantšho,

gobane ke yena Mmopatšohle,

gomme Baisraele ke sona setšhaba sa gagwe.

Leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Thoka ya Morena

20Morena o re:

“Babilonia, ke wena thoka ya ka,

o sehlabano sa ka sa ntwa.

Ka wena ke pšhatlile ditšhaba,

ka wena ke fedišitše mebušo,

21ka wena ke pšhatlile pere le monamedi,

ka wena ke pšhatlile koloi ya ntwa le mootledi,

22ka wena ke pšhatlile monna le mosadi,

ka wena ke pšhatlile mokgalabje le mošemane,

ka wena ke pšhatlile lesogana le lekgarebe,

23ka wena ke pšhatlile modiša le mohlape,

ka wena ke pšhatlile molemi le dipholo,

ka wena ke pšhatlile mmuši le mmušiši.”

Go otlwa ga Babilonia

24Morena o re: “Le tla bona ke itefeletša ka Babilonia le badudi ba gona ka lebaka la tšohle tše mpe tše ba di dirilego Jerusalema. 25Babilonia, wena thaba, sepšhatlaganyafaselohle, ke lwa nago. Ke tla go swara, ka go kgokološa magageng, ka go fetoša thaba ye e swelego. 26Go ka se tšewe leswika la sekhutlo goba la motheo mo go wena. O tla swana le lešoka go ya go ile. Ke realo, nna, Morena.

27“Emišang sefoka nageng sa go hlasela! Galagatšang phalafala ditšhabeng! Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia! Botšang mmušo wa Ararate le wa Mini le wa Ashkenase gore e hlasele. Tlišang dipere di etše tšie ka bontši. 28Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia, gotee le magoši a Media, le babuši le babušiši ba gona, le dinaga tšohle tše ba di laolago. 29Lefase le a rekema ebile le a šikinyega, ka ge Morena a phetha leano la gagwe la go dira Babilonia lešoka, moo go sa dulego motho. 30Bagale ba Babilonia ba lesitše go lwa mme ba dutše ka dibong tša bona. Ba nolegile moko, mme ba hloka maatla bjalo ka basadi. Dintlo di tšhumilwe, mapheko a dikgoro tša motse a kgakgamolotšwe. 31Baromiwa ba rongwa ba sa tšo rongwa, le batseta ba kitima ba šalane morago, ba eya go begela kgoši ya Babilonia gore motse wa yona o šwahletšwe ka mathoko ohle, 32le gore manaba a thibile matšibogo a noka, a bile a tšhuma dibo, le gore bahlabani ba Babilonia ba gakanegile. 33Motse wa Babilone o tla katakelwa bjalo ka seboa pele go bunwa. Taba ye e tla direga kgauswinyana.

“Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele.”

34Badudi ba Jerusalema ba re:

“Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia,

o re thopile,

a re kwametša.

O tlogetše motse o le fela boka motho ge a kgothola tša ka sebjaneng,

a o metša bjalo ka kgolomodumo.

O kwameditše tša rena tše a di ratago,

rena a re tshwa.”

35Batho ba Sione a ba re:

“A dikgobadi tše Babilonia e re ntšhitšego tšona di e boele!”

Batho ba Jerusalema a ba re:

“A polao ya batho ba gaborena e boele badudi ba Babilonia!”

Morena o tla thuša Baisraele

36Ka gona Morena a re go batho ba Jerusalema: “Ke tla le rerelela, ka le lefeletša. Ke tla pšheša noka ya Babilonia, ka gopiša methopo ya gona. 37Motse wa Babilone o tla fetoga mokgobo wa matoko le segola sa diphukubje. O tla fetoga setšhoša, wa gakgamatša batho; ga go motho yo a tlago dula gona. 38Bababilonia ba rora bjalo ka ditau, ba bopa boka ditawana. 39E tla re ba sa kukegile bjalo, ka ba direla monyanya, ba tagwa, ba potuma, ba robalela ruri, ba se sa tsoga. Ke realo, nna, Morena. 40Ke tla ba iša go bolawa, ba etša dikwanyana le dikgapa le dipudi.”

Tše di tlago hlagela Babilone

41Morena o re: “Joo, wa tla wa thubja motse wa Sheshake,51:41 “Sheshake” Ke leina la go gakantšha le le rago motse wa Babilone. moretwa wa lefase lohle! Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego motse woo. 42Babilone e phuthumilwe ke lewatle, la e khupetša ka maphoto a lona a a bopago. 43Metse e fetogile setšhoša gomme e etša naga ya komelelo, ya leganata, moo go sa dulego gape go sa sepelego motho. 44Ke tla otla Bele, modimo wa Babilonia, gomme ka o hlatšiša tše o di kwameditšego. Ditšhaba di ka se sa o loba.

“Morako wa Babilone o kgeregile. 45Lena setšhaba sa ka, tšhabang le tloge mo, le phološe hlogo tša lena pefelong ya ka ye šoro! 46Le se ke la nolega moko goba la boifišwa ke mabarebare ao le a kwago mo nageng. Ngwaga ka ngwaga go kwagala mabarebare a mohuta wo mongwe – mabarebare a dikgaruru mo nageng, kgoši e elwa le ye nngwe. 47Ka gona go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilonia ya diswantšho. Naga yohle e tla gobošwa, gomme badudi ba yona ka moka ba tla bolawa. 48

51:48
Kut. 18:20
Legodimo le lefase le tšohle tše di lego go ona di tla goa ka lethabo ge Babilonia e fenywa ke batho ba go tlo e fediša ba etšwa ka leboa. Ke realo, nna, Morena. 49
51:49
Kut. 18:24
Babilonia ke yona e hloletšego batho lehu lefaseng ka moka, gomme bjale Babilonia e tla fenywa ka gobane e hloletše Baisraele ba bantši lehu.”

Molaetša wa Morena wa go ya go Baisraele ba ba lego Babilonia

50Morena o re: “Lena le phonyokgilego tšhoša, sepelang! Le se diege! Le ge le le nageng ya kgole bjalo, le nkgopole, nna, Morena, le gopole le Jerusalema.” 51Batho ba re: “Re na le dihlong ka gobane re rogilwe; re gobošitšwe ka ge bafaladi ba tsene ka mafelong a makgethwa a ka Tempeleng.” 52Morena o re: “Ka gona nna ke re go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilone ya diswantšho, gomme dikgobadi di tla tsetla mo gohle nageng. 53Le ge Babilone e ka namelela godimo leratadimeng, ya ikagela sebo se se tiilego, ke tla no roma batho gore ba yo se senya. Ke realo, nna, Morena.”

Motse wa Babilone o thubja go iša pele

54Theeletšang sello kua Babilone,

sello sa go llela ge naga e hlakotšwe.

55Morena o thuba motse wa Babilone,

a homotša lešata leo le legolo.

Madira a o kgeregela bjalo ka maphoto a a bopago,

a hlaba mokgoši wa ntwa.

56A tlile go fediša Babilone;

bagale ba gona ba thopilwe,

mme mara a bona a robegile,

gobane Morena ke Modimo wa boitefeletšo,

ga a ke a palelwa ke go itefeletša.

57Kgoši, yo leina la gagwe e lego Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke tla noša babuši ba motse wo bjala ba tagwa –

bona banna ba bohlale le babušiši le bahlankedi le bagale.

Ba tla re go robala ba se sa tsoga.

58Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re:

Merako ya Babilone, motsekgoparara,

e tla kgerešwa,

le mapheko a yona a matelele a tla tšhungwa ka mollo.

Ditšhaba di katanela lefeela;

maitapišo a merafe a felela mollong.”

Molaetša wa Jeremia o romelwa Babilonia

59Mookamedi wa tša mošate e be e le Seraya, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. E rile ka ngwaga wa bone wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, Seraya a ya Babilonia le yena, gomme Jeremia a mo laeletša. 60A ngwala ka pukung e tee masetlapelo ohle a a bego a tlilo wela Babilonia, ke go re tšohle tše di ngwadilwego mabapi le Babilonia. 61Ke moka Jeremia a re go Seraya: “Ge o fihla Babilone o hlokomele gore o balele setšhaba tšohle tše di ngwadilwego mo. 62O rapele o re: ‘Morena, ke wena o rilego o tla fediša motse wo, gore go se sa ba le se se phelago mo, motho goba phoofolo, gomme go tla fetoga lešoka go ya go ile.’

63

51:63-64
Kut. 18:21
“Seraya, ge o fetša go bala puku ye o e kgokaganye le leswika, o e fošetše ka nokeng ya Yufratese, 64gomme o re: ‘Ke ka mokgwa wo motse wa Babilone o tlago sobelela ka gona, mme wa se sa tšwa ka lebaka la masetlapelo ao o tla bego o a tlišeditšwe ke Morena.’ ”51:64 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ke Morena” Seheberu se re “ke Morena, ba tla lapa”.

Tše di boletšwego ke Jeremia di felela mo.