Sepedi 2000 (NSO00)
46

Baegepeta ba fenywa kua Karkemishe

461Morena o boletše le moprofeta Jeremia mabapi le ditšhaba. 2

46:2-26
Jes. 19:1-25
Tša Egepeta šedi: Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, o ile a fenya madira a Kgoši Neko wa Egepeta kua motseng wa Karkemishe, go bapela le noka ya Yufratese. Gomme mabapi le madira ao a Kgoši Neko Morena o re:

3“Tšeang dithebe le dikotse tša lena le lebe ntweng!

4Lena banamedi,

apešang dipere tša lena ditomo le di namele!

Emang senna le rwele dikefa tša ntwa!

Lootšang marumo a lena,

aparang tša ntwa!”

5Morena o a botšiša o re:

“Na ke bonang?

Ba boela morago ba gakanegile.

Dioka tša gabobona di gomišwa di fentšwe;

di tšhaba parapara,

le morago ga di lebelele,

di tšhogile.

6Dikitimi di šitwa ke maoto;

dioka ga di kgone go tšhaba.

Ka leboa, lešing la Yufratese,

di a kgopša tša wa.

7Ke mang yo wa go korologa boka noka ya Naele,

boka dinoka tše di bilogago?

8Ke Egepeta,

e korologa boka Naele,

boka dinoka tše di bilogago.

Egepeta e rile:

‘Ke tla korologa ka khupetša lefase;

ke tla fediša metse le badudi ba yona.

9Phalalang, lena banamedi ba dipere!

Hlaselang,

lena banamedi ba dikoloi tša ntwa!

A dioka di šwahlele:

banna ba go tšwa Etopia le Libia ba swere dikotse,

le boramesebe ba go tšwa Lidia.’ ”

10Le ke letšatši la Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle;

ke letšatši la go itefeletša,

la go itefeletša manabeng a gagwe.

Tšhoša ya gagwe e tla ba ja ya ba ya khora,

ya nwa madi a bona go fihlela e kgolwa,

gobane Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle,

o dira sehlabelo ka manaba a gagwe ka leboa,

nokeng ya Yufratese.

11Lena Baegepeta, rotogelang Gileade46:11 “Gileade” Lebelela Jer. 8:22. le yo epa dihlare!

Dihlare tšohle tša lena ga di thuše selo;

ga go se se kago le alafa.

12Ditšhaba di kwele go nyatšega ga lena;

sello sa lena se kwagala mo gohle;

dioka di a thetšana, tša wela fase.

Go tla ga Nebukadnesare

13

46:13
Jer. 43:10-13
E rile ge Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a etla go hlasela naga ya Egepeta, Morena a bolela le moprofeta Jeremia a re:

14“Begelang Baegepeta,

le tsebišeng ba Migdolo,

le ba Memfise,

le ba Tagpanese, le re:

‘Emang senna,

gobane baagišani ba lena

ba tlilo bolawa ka tšhoša!

15Modimo wa lena, Apise, o tšhabelang?

Poo yeo ya lena e reng e sa itsemelele?

Ke ka gobane Morena o e kgoromeditše.’

16Bahlabani ba thwalwa ba lena ba kgopilwe,

ba wa;46:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bahlabani ba thwalwa ... ba wa” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba botšana ba re:

‘A re boeleng go batho ba gaborena,

nageng ye re tswaletšwego go yona,

re phonyokgeng tšhoša ya lenaba!’

17“Theang kgoši ya Egepeta leina la ‘Ralešatana Moipolai’.

18Nna, Kgoši, Morena Ramaatlaohle, ke re:

Ruri, monnatsoko o etla, o bjalo ka

thaba ya Taboro, kokamadithaba;

o etša thaba ya Karmele, kokamalewatle.

19Itokišetšeng go ba mathopša,

lena badudi ba Egepeta!

Memfise e tla ngalwa,

ya ba matoko, ya hloka badudi.

20Egepeta e bjalo ka sethole se se nonnego,

se se longwago ke seboba sa go tšwa ka leboa.

21Le bahlabani ba bona ba ba thwetšwego ke Baegepeta

ba tšhoga fela,

ba etša dinamane tše di nonnego.

Ga se ba ka ba ema ba lwa;

bohle ba retologile ba tšhaba.

Letšatši la go lahlega ga bona le be le fihlile,

yona nako ya go otlwa ga bona.

22Baegepeta ba šutša boka noga e tšhaba,

manaba a bona a tla ka bontši.

A ba hlasela ka dilepe bjalo ka baremi ba dihlare.

23Nna, Morena, ke re ba tla rema sethokgwa sa bona

le ge e le lesodi la go tsikana,

gobane ba feta le tšie ka bontši,

ga ba balege.

24Baegepeta ba a nyatšwa;

ke ba gafela setšhaba sa ka leboa.”

25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ke yo otla Amone, modimo wa Thebese, gammogo le kgoši ya Egepeta le medimo ya gona, le magoši a mangwe a gona, le ba ba mmotilego. 26Ke tla ba gafela diatleng tša bao ba nyakago go ba bolaya, e lego Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le balaodi ba madira a gagwe. Eupša ka morago batho ba tla buša ba dula Egepeta gape, go no swana le pele. Ke realo, nna, Morena.”

Morena o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

27

46:27-28
Jer. 30:10-11
“Lena ditlogolo tša mohlanka wa ka, Jakobo,

le se ke la boifa,

lena setšhaba sa Israele,

le se ke la tšhoga.

Ke tla le hlakodiša gonamoo nageng ya kgole;

bana ba lena ke tla ba phološa nageng yeo ba thopetšwego go yona.

Le tla boa la dula le iketlile;

le tla bolokega,

mme la se tšhošwe ke motho.

28Nna, Morena, ke re lena ditlogolo tša mohlanka wa ka, Jakobo,

le se boife, gobane ke na le lena.

Ke tla fediša ditšhaba tšohle tše ke le šwalalanyeditšego go tšona,

eupša lena nka se le fediše.

Go le otla gona nka se go lese,

fela e tla ba ka toka.”