Sepedi 2000 (NSO00)
44

Molaetša wa Morena go Baisraele Egepeta

441Morena a bolela le Jeremia mabapi le batho ka moka ba Juda ba ba dulago nageng ya Egepeta, motseng wa Migdolo, le wa Tagpanese, le wa Memfise, le seleteng sa Patrose, a re: 2“Nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: Le iponetše masetlapelo ka moka a ke a tlišeditšego Jerusalema le metse ka moka ya Juda. Le gonabjale e sa le matoko, ga go motho yo a dulago go ona, 3ka gobane batho ba gona ba be ba dira tše mpe, ba nthumola ka go direla medimo ye mengwe dihlabelo, ba loba medimo yeo bona goba lena goba borakgolokhukhu ba lena ba bego ba sa e tsebe. 4Ke be ke fela ke le romela bahlanka ba ka, baprofeta, ke le botša ke re: Hle, le se dire bohlola bjo ke bo hloilego bjo. 5Fela lena le be le sa ntheeletše, le sa ntlhwaele tsebe la tlogela bokgopo bja lena bja go direla medimo ye mengwe dihlabelo. 6Ka lebaka leo, nna ka tšhollela pefelo le kgalefo ya ka godimo ga metse ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema, tša tšhuma metse yeo ka mollo. Ya šala e le matoko mo go sa dulego motho, gomme le lehono e sa le ka wona mokgwa woo.

7“Ka gona ge, nna, Morena Modimo Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le botšiša gore le reng le itlišetša masetlapelo a makaaka le bolaiša banna le basadi le bana le masea a mo Juda, gore go se šale motho wa lena? 8Le nthumolelang ka go itirela medimo ya diswantšho, le direla medimo ye mengwe dihlabelo mo Egepeta, mo le falaletšego gona? Kgane seo le se direla go ipolaya fela, gore ditšhaba tšohle mo lefaseng di tle di rogake ka leina la lena, di le kwere? 9Na le lebetše makgopo ohle ale a dirilwego ke borakgolokhukhu ba lena, le magoši a Juda, le basadi ba bona, le lena le basadi ba lena nageng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema? 10Eupša le go fihlela lehono ga le itshole, ga le mpoife, ga le phethe melao le ditaelo tše ke di filego lena le borakgolokhukhu ba lena.

11“Ka gona, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re ke ikemišeditše go le tlišetša masetlapelo ka fediša batho ba Juda. 12Batho ba Juda ba ba šetšego mme ba ikemišeditšego go falalela nageng ya Egepeta bona ke tla ba fediša. Ka moka ga bona, ba bagolo le ba banyenyane, ba tla bolawa nageng ya Egepeta ka tšhoša goba ka tlala. Batho ba tla rogaka ka leina la bona, ba tla tšhoga ge ba ba bona, ba tla ba kgatlela motswiri, ba ba kodutla. 13Ke tla otla ba ba dulago nageng ya Egepeta, bjalo ka ge ke ile ka otla badudi ba Jerusalema – ka go ba bolaya ka tšhoša, le ka tlala, le ka leuba la bolwetši. 14Ga go le o tee wa mašaledi a Juda yo a falaletšego Egepeta yo a tlago phonyokga goba a phologa. Ba ka se boele Juda mo ba dumago go yo dula gona gape, ge e se fela bafaladi ba se ba kae.”

15Ke mo banna ka moka bao ba bego ba tseba gore basadi ba bona ba ile ba direla medimo ye mengwe dihlabelo, gotee le basadi bohle bao ba bego ba eme moo, ke go re batho bohle bao ba bego ba dula Patrose, nageng ya Egepeta – e le lešaba le legolo la batho – ba ilego ba re go Jeremia: 16“Tše o rego Morena o go laetše gore o re botše tšona ga re di amogele. 17Rena re tla dira tšohle tše re rilego re tla di dira. Re tla direla modimo wa mosadi, Mohumagadi wa Legodimo, dihlabelo, gomme re tla mo tšhelela kabelo ya dino, go no swana le ka mo borakgolokhukhu ba rena, le kgoši ya rena, le baetapele ba rena ba bego ba dira kua metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema. Mehleng yeo re be re na le dijo tše dintši, re atlegile le gona re se ne mathata. 18Eupša mola ra lesago go direla Mohumagadi wa Legodimo dihlabelo le go mo tšhelela dikabelo tša dino, ga re sa ba le selo, le batho ba gaborena ba bolawa ka tšhoša le ka tlala.”

19Gomme basadi ba tlaleletša ka go re: “Kgane o bona nke mola re direla modimo wa mosadi, Mohumagadi wa Legodimo, dihlabelo, re o tšhelela kabelo ya dino, re o apeela dinkgwana tša go swana nawo, banna ba rena ba be ba sa tsebe?”

20Ke moka Jeremia a botša lešaba le le bego le le moo, banna le basadi, ba go mo fetola ka mokgwa woo, a re: 21“Ge e le dihlabelo tše lena le borakgolokhukhu ba lena, le magoši a lena, le baetapele ba lena, le batho ba naga ye le bego le di dira metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema – na le bona nke Morena o be a se sa di gopola, goba o be a di lebetše? 22Lehono naga ya lena ke leganata, e a tšhoša, gomme batho ba rogaka ka leina la yona; ga go motho yo a dulago mo go yona, gobane Morena o be a se sa kgona go kgotlelela tše mpe le tša go šišimiša tše le bego le di dira. 23Masetlapelo a a gonabjale a le wetše ka lebaka la ge le diretše medimo ye mengwe dihlabelo mme la senyetša Morena, la se mo theeletše la se phethe melao ya gagwe le ditaelo tša gagwe.”

24Jeremia o ile a botša setšhaba ka moka, kudu basadi, a re: “Theeletšang se Morena a se bolelago, lena batho bohle ba Juda le lego mo nageng ya Egepeta: 25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: ‘Lena le basadi ba lena le phethile tše le rilego le tla di phetha. Le rile le tla phetha tše le ikanetšego tšona, e lego go direla Mohumagadi wa Legodimo dihlabelo, le go mo tšhelela dikabelo tša dino. Go lokile, ge, phethang tše le ikanetšego tšona, di phetheng! 26Fela bjale lena batho bohle ba Juda le lego mo Egepeta, ntheeletšeng nna, Morena. Ke ikana ka nna mong ke re: Mo nageng ya Egepeta go ka se sa ba le Mojuda yo a tlago ikana ka nna a re: “Ka Mong wa rena, Morena yo a phelago!” 27Ke tla dira gore le se ke la atlega, le upše le sotlege. Lena batho bohle ba Juda le lego mo nageng ya Egepeta le tla bolawa ka tšhoša goba ka tlala go fihlela go se sa šetše motho wa lena. 28Ke malotwana fela ao a ka se bolawego ka tšhoša mme a tloga Egepeta a boela Juda. Ya ba gona mašaledi ohle a batho ba Juda a a falaletšego Egepeta a tlago tseba gore mantšu go phethagala a mang, a ka goba a bona. 29Nna, Morena, ke tla le bontšha sešupo sa gore ke tla le otla gona mo lefelong le, gore le tsebe gore se ke le boditšego sona se tla phethagala. 30

44:30
2 Dikg. 25:1-7
Ke tla gafela Kgoši Hofra wa Egepeta diatleng tša manaba a gagwe ao a nyakago go mmolaya, go no swana le ge ke ile ka gafela Tsedekia, kgoši ya Juda, diatleng tša Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, yo e bego e le lenaba la gagwe le le bego le nyaka go mmolaya.’ ”

45

Se Modimo a se holofeditšego Baruke

451

45:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1,2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Baruke a ngwala tše Jeremia a bego a mo laela tšona ka pukung. Ya ba Jeremia o mmotša a re: 2“Morena Modimo wa Israele o re: ‘Wena Baruke, 3o re: Jonna! Morena o nkokeleditše matshwenyego ka manyami. Ke lapišitšwe ke mefegelo ya ka, le khutšo ga ke e hwetše!’

4“Morena o mpoditše gore ke go botše gore o re yena o hlahlamolla se a se agilego, ebile o tumola se a se bjetšego. Seo o tla se dira mo nageng yohle. 5Kgane wena o nyaka go swarwa ka mokgwa wo mongwenyana wo mokaone? O se nyake bjalo. Morena o tlišetša batho bohle masetlapelo, eupša wena o tla go phološa lehung kae le kae mo o yago gona. O realo, yena Morena.”

46

Baegepeta ba fenywa kua Karkemishe

461Morena o boletše le moprofeta Jeremia mabapi le ditšhaba. 2

46:2-26
Jes. 19:1-25
Tša Egepeta šedi: Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, o ile a fenya madira a Kgoši Neko wa Egepeta kua motseng wa Karkemishe, go bapela le noka ya Yufratese. Gomme mabapi le madira ao a Kgoši Neko Morena o re:

3“Tšeang dithebe le dikotse tša lena le lebe ntweng!

4Lena banamedi,

apešang dipere tša lena ditomo le di namele!

Emang senna le rwele dikefa tša ntwa!

Lootšang marumo a lena,

aparang tša ntwa!”

5Morena o a botšiša o re:

“Na ke bonang?

Ba boela morago ba gakanegile.

Dioka tša gabobona di gomišwa di fentšwe;

di tšhaba parapara,

le morago ga di lebelele,

di tšhogile.

6Dikitimi di šitwa ke maoto;

dioka ga di kgone go tšhaba.

Ka leboa, lešing la Yufratese,

di a kgopša tša wa.

7Ke mang yo wa go korologa boka noka ya Naele,

boka dinoka tše di bilogago?

8Ke Egepeta,

e korologa boka Naele,

boka dinoka tše di bilogago.

Egepeta e rile:

‘Ke tla korologa ka khupetša lefase;

ke tla fediša metse le badudi ba yona.

9Phalalang, lena banamedi ba dipere!

Hlaselang,

lena banamedi ba dikoloi tša ntwa!

A dioka di šwahlele:

banna ba go tšwa Etopia le Libia ba swere dikotse,

le boramesebe ba go tšwa Lidia.’ ”

10Le ke letšatši la Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle;

ke letšatši la go itefeletša,

la go itefeletša manabeng a gagwe.

Tšhoša ya gagwe e tla ba ja ya ba ya khora,

ya nwa madi a bona go fihlela e kgolwa,

gobane Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle,

o dira sehlabelo ka manaba a gagwe ka leboa,

nokeng ya Yufratese.

11Lena Baegepeta, rotogelang Gileade46:11 “Gileade” Lebelela Jer. 8:22. le yo epa dihlare!

Dihlare tšohle tša lena ga di thuše selo;

ga go se se kago le alafa.

12Ditšhaba di kwele go nyatšega ga lena;

sello sa lena se kwagala mo gohle;

dioka di a thetšana, tša wela fase.

Go tla ga Nebukadnesare

13

46:13
Jer. 43:10-13
E rile ge Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a etla go hlasela naga ya Egepeta, Morena a bolela le moprofeta Jeremia a re:

14“Begelang Baegepeta,

le tsebišeng ba Migdolo,

le ba Memfise,

le ba Tagpanese, le re:

‘Emang senna,

gobane baagišani ba lena

ba tlilo bolawa ka tšhoša!

15Modimo wa lena, Apise, o tšhabelang?

Poo yeo ya lena e reng e sa itsemelele?

Ke ka gobane Morena o e kgoromeditše.’

16Bahlabani ba thwalwa ba lena ba kgopilwe,

ba wa;46:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bahlabani ba thwalwa ... ba wa” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba botšana ba re:

‘A re boeleng go batho ba gaborena,

nageng ye re tswaletšwego go yona,

re phonyokgeng tšhoša ya lenaba!’

17“Theang kgoši ya Egepeta leina la ‘Ralešatana Moipolai’.

18Nna, Kgoši, Morena Ramaatlaohle, ke re:

Ruri, monnatsoko o etla, o bjalo ka

thaba ya Taboro, kokamadithaba;

o etša thaba ya Karmele, kokamalewatle.

19Itokišetšeng go ba mathopša,

lena badudi ba Egepeta!

Memfise e tla ngalwa,

ya ba matoko, ya hloka badudi.

20Egepeta e bjalo ka sethole se se nonnego,

se se longwago ke seboba sa go tšwa ka leboa.

21Le bahlabani ba bona ba ba thwetšwego ke Baegepeta

ba tšhoga fela,

ba etša dinamane tše di nonnego.

Ga se ba ka ba ema ba lwa;

bohle ba retologile ba tšhaba.

Letšatši la go lahlega ga bona le be le fihlile,

yona nako ya go otlwa ga bona.

22Baegepeta ba šutša boka noga e tšhaba,

manaba a bona a tla ka bontši.

A ba hlasela ka dilepe bjalo ka baremi ba dihlare.

23Nna, Morena, ke re ba tla rema sethokgwa sa bona

le ge e le lesodi la go tsikana,

gobane ba feta le tšie ka bontši,

ga ba balege.

24Baegepeta ba a nyatšwa;

ke ba gafela setšhaba sa ka leboa.”

25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ke yo otla Amone, modimo wa Thebese, gammogo le kgoši ya Egepeta le medimo ya gona, le magoši a mangwe a gona, le ba ba mmotilego. 26Ke tla ba gafela diatleng tša bao ba nyakago go ba bolaya, e lego Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le balaodi ba madira a gagwe. Eupša ka morago batho ba tla buša ba dula Egepeta gape, go no swana le pele. Ke realo, nna, Morena.”

Morena o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

27

46:27-28
Jer. 30:10-11
“Lena ditlogolo tša mohlanka wa ka, Jakobo,

le se ke la boifa,

lena setšhaba sa Israele,

le se ke la tšhoga.

Ke tla le hlakodiša gonamoo nageng ya kgole;

bana ba lena ke tla ba phološa nageng yeo ba thopetšwego go yona.

Le tla boa la dula le iketlile;

le tla bolokega,

mme la se tšhošwe ke motho.

28Nna, Morena, ke re lena ditlogolo tša mohlanka wa ka, Jakobo,

le se boife, gobane ke na le lena.

Ke tla fediša ditšhaba tšohle tše ke le šwalalanyeditšego go tšona,

eupša lena nka se le fediše.

Go le otla gona nka se go lese,

fela e tla ba ka toka.”