Sepedi 2000 (NSO00)
42

Setšhaba se kgopela Jeremia gore a se rapelele

421Ke moka balaodi bohle ba madira, go balwa le Johanane, morwa wa Kareage, le Asaria,42:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Asaria” Lebelela le Jer. 43:2. Seheberu se re “Jesania”. morwa wa Hoshaya, le batho ka moka, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ba batamela 2moprofeta Jeremia, ba re go yena: “Hle, dira se re go kgopelago sona! Re rapelele go Morena Modimo wa gago, rena ka moka re šetšego. Re be re le ba bantši, eupša bjale ba re šetšego ga re nene, bjalo ka ge le wena o iponela. 3Rapela Morena Modimo wa gago, gore a re bontšhe tsela ye re swanetšego go tšea ka yona, le se re swanetšego go se dira.”

4Moprofeta Jeremia a ba fetola a re: “Go lokile. Ke tla rapela Morena Modimo wa lena, go ya ka mo le nkgopelago, gomme sengwe le sengwe se a se bolelago ke tla le botša sona. Nka se le fihlele selo.”

5Bona ba re go Jeremia: “Re itlema go phetha tšohle tše Morena Modimo wa gago a go laelago gore o re botše tšona. Ge re ka se di phethe Morena a re tšwe, gobane yena ke hlatse ya nnete ye e tshephegago. 6Re tla phetha ditaelo tša Morena Modimo wa rena, yena yo re go kgopelago gore o re rapelele go yena ge di re kgahla le ge di sa re kgahle, gore tšohle di tle di re atle.”

Ka mo Morena a arabilego kgopelo ya Jeremia

7Ge go fetile matšatši a lesome Morena a bolela le Jeremia; 8ka gona Jeremia a bitša Johanane, morwa wa Kareage, le balaodi bohle ba madira bao ba bego ba na le yena, le batho ka moka, ba go nyatšega le ba go hlomphega. 9A re go bona: “Morena Modimo wa Israele, yo le nthomilego gore ke iše kgopelo ya lena go yena, o re: 10‘Ge le ka fela le dutše mo nageng ye ke tla le phediša ka se le fediše; ke tla le hloma ka se le tumole, gobane ke itshola ka lebaka la masetlapelo a ke le otlilego ka ona. 11Le se sa tšhaba kgoši ya Babilonia ye gabjale le e tšhabago. Nna, Morena, ke re le se sa mmoifa, gobane ke na le lena go le phološa le go le hlakodiša diatleng tša gagwe. 12Ke tla le šokela gore le yena a le šokele mme a le lese le ipoelele nageng ya gabolena.’

13“Eupša ge le ka no fela le re: ‘Ga re nyake go dula mo nageng ye,’ e le ge le sa theeletše Morena Modimo wa lena, 14le ge le ka re: ‘Aowa, re tla ikela nageng ya Egepeta mo re ka se kego ra hlaselwa, goba ra kwa phalafala ya ntwa, goba ra bolawa ke tlala, moo ke mo re nyakago go dula gona,’ 15gona Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re go lena, mašaledi a Juda: ‘Ge eba le tloga le ikemišeditše go falalela Egepeta, 16gona ntwa ye le e tšhabago e tla le hwetša gona kua Egepeta, le tlala ye le e boifago e tla le hlomara le le Egepeta, gomme le tla hwela gona. 17Batho ka moka ba ba ikemišeditšego go falalela Egepeta ba tla bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši. Go ka se phologe le o tee, le o tee wa bona a ka se phonyokge masetlapelo a ke tlago ba tlišetša ona.’

18“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: ‘Bjalo ka ge ke ile ka tšhollela pefelo le kgalefo ya ka godimo ga batho ba Jerusalema, le lena, ge le ka ya Egepeta, ke tla tšhollela kgalefo ya ka godimo ga lena. Batho ba tla rogaka ka leina la lena; ba tla tšhoga ge ba le bona; ba le kgatlela motswiri, ba le kodutla. Le ka se sa tsoga le bone felo fa.’

19“Morena o le boditše, lena mašaledi a Juda, gore le se ke la ya Egepeta. Tsebang gore lehono ke le kgadile. 20Ge le be le nkgopela le re: ‘Re rapelele go Morena Modimo wa rena; tšohle tše a tlago re laela tšona o re botše, gomme re tla di phetha,’ le be le ikgakantšha. 21Gomme bjale ke le boditše tšona, eupša la nyatša se sengwe le se sengwe se Morena Modimo wa rena a nthomilego gore ke le botše sona. 22Bjale ge, tsebang gore le ya go bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši nageng ye le nyakago go falalela go yona.”