Sepedi 2000 (NSO00)
39

Go thopša ga Jerusalema

391Ka kgwedi ya lesome ya ngwaga wa senyane wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a tla motseng wa Jerusalema le madira a gagwe ka moka, gomme a o dikanetša. 2Ka tšatši la senyane la kgwedi ya bone ya ngwaga wa lesome le motšo o tee wa ge Tsedekia e le kgoši, morako wa motse wa phulwa.

3Ge motse wa Jerusalema o thopša,39:3 “Ge motse wa Jerusalema o thopša” Mantšu a a tlošitšwe mafelelong a kgaolo 38 a tlišwa mo. bahlankedi ba bagolo ka moka ba kgoši ya Babilonia ba ile ba tlo dula Lesorong la Gare. E be e le Nergale-Saretsere le Shamgare-Nebu le Sare-Sekime, molaodi yo mogolo, le Nergale-Saretsere yo mongwe, yo le yena e bego e le molaodi yo mogolo, le ba bangwe bahlankedi ba kgoši ya Babilonia.

4Ge Kgoši Tsedekia le bahlabani ba gagwe ka moka ba bona tše di diregago, ba tšhaba motseng bošego, ba tšwa ka tsela ya go leba serapeng sa mošate, ba tšwa ka lesoro le le lego mokgahlo ga merako yeo ye mebedi, gomme ba tšhabela thokong ya moedi wa Jordane. 5Eupša madira a Babilonia a ba hlomara mme a swara Tsedekia kua melaleng ya kgauswi le Jeriko, a mo thopa. Ba mo iša go Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, yo a bego a le motseng wa Ribla kua seleteng sa Hamate, gomme gona moo Nebukadnesare a mo ahlola. 6Moo Ribla a bolaya barwa ba Tsedekia, yena Tsedekia a lebeletše, a bolaya le bahlomphegi bohle ba naga ya Juda. 7Ka morago ga moo a laela gore Tsedekia a gonywe mahlo a be a kgokwe ka diketane mme a išwe Babilonia. 8Bababilonia ba tšhuma mošate le dintlo tša batho ka mollo, ba ba ba kgereša merako ya Jerusalema. 9Nebusaradane, molaodi wa baleti ba kgoši, a thopa mašaledi a motse a a iša Babilonia le bao ba bego ba ineetše go yena, gotee le mašaledi a setšhaba. 10Nageng ya Juda a šadiša badiidi ba bangwenyana, ba go hloka le pudi ya leleme le letala, ya ba o ba fa dirapa tša merara le mašemo.

Jeremia o a lokollwa

11Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a laela Nebusaradane, molaodi wa baleti ba kgoši, mabapi le Jeremia a re: 12“Mo tšee, o mo hlokomele gabotse. O se ke wa mo kweša bohloko, eupša o mo direle se a se nyakago.” 13Ka gona Nebusaradane gotee le balaodi ba bagolo, boNebushasbane, le Nergale-Seretsere, le balaodi ka moka ba kgoši ya Babilonia, ba roma batho 14ba yo tšea Jeremia kgorong ya mošate. Ba bea Gedalia, morwa wa Ahikamo, setlogolo sa Shafane, gore a mo hlokomele mme a šetše gore a fihle gae a lotegile. Ka gona Jeremia a yo dula le batho ba gabo.

Ebedmeleke o holofetšwa go hlakodišwa

15Ge Jeremia a sa golegilwe ka kgorong ya mošate Morena o ile a mmotša 16gore a botše Ebedmeleke yola wa Moetopia gore yena Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Motse wo ke tlilo o tlišetša masetlapelo bjalo ka ge ke boletše, e sego katlego. Taba ye e tla phethagala o lebeletše. 17Mohlang woo wena ke tla go hlakodiša, nna, Morena, wa se gafelwe diatleng tša banna bao o ba tšhabago. 18Ke tla go phološa, wa se bolawe ka tšhoša. O tla phologa ka gobane o mpotile. Ke realo, nna, Morena.”

40

Jeremia o dula ga Gedalia

401Morena a bolela le Jeremia ka morago ga ge Nebusaradane, molaodi wa baleti ba kgoši, a mo lokolotše kua Rama. O be a išitšwe gona a kgokilwe ka diketane gotee le batho ka moka ba go tšwa Jerusalema le Juda ba ba bego ba išwa Babilonia e le dibofša.

2Molaodi yoo wa baleti ba kgoši a laela gore Jeremia a tlišwe go yena, mme a re go yena: “Morena Modimo wa gago ke yena a rilego o tla tlišetša naga ye masetlapelo a, 3gomme bjale o dirile se a rilego o tla se dira ka lebaka la ge le mo fošeditše, le se la mo theeletša. Ke ka lebaka leo le wetšwego ke masetlapelo a. 4Fela wena lehono ke go bofolla diketane diatleng. Ge o rata go ya Babilonia le nna, a re ye, gomme ke tla go hlokomela. Eupša ge o sa rate, o ka no itšhalela. Naga še e ikadile, gomme o ka no ya mo o ratago.”

5Ya re pele Jeremia a sepela, Nebusaradane a re: “O ka no boela go Gedalia, morwa wa Ahikamo, setlogolo sa Shafane, yoo kgoši ya Babilonia a mmeilego mmušiši metseng ya naga ya Juda. O ka no itulela le yena wa iphelela le batho ba gona, goba wa ikela mo gongwe le mo gongwe mo o bonago o ka ya gona.” A napa a mo fa mphago le mphonyana, a mo lesa a wela tsela. 6Jeremia a ya go dula le Gedalia, morwa wa Ahikamo, motseng wa Mitsepa, mme a iphelela le batho bao ba bego ba šetše nageng ya Juda.

Gedalia, mmušiši wa naga ya Juda

(2 Dikg. 25:22-24)

7

40:7-9
2 Dikg. 25:22-24
Balaodi ba bangwe ba madira a naga ya Juda le bahlabani ba bona ba be ba sa le kua šokeng. Ba ile ba kwa gore kgoši ya Babilonia e beile Gedalia, morwa wa Ahikamo, mmušiši wa naga, ebile o mmeile mohlokomedi wa banna le basadi le bana ba e lego badiididiidi mo nageng, ba ba sego ba thopelwa Babilonia. 8Ka gona, Ishmaele, morwa wa Netania, le Johanane le Jonathane, barwa ba Kareage, le Seraya, morwa wa Tanhumete, le barwa ba Efai wa Netofa, le Jaasania wa Maaka ba ya le bahlabani ba bona go Gedalia kua Mitsepa. 9Gedalia, morwa wa Ahikamo, setlogolo sa Shafane, a re go bona: “Ke bolela ke tiišitše ke re le se ke la tšhaba go hlankela Bababilonia. Dulang mo nageng ye, le hlankele kgoši ya Babilonia, gomme le tla iketla. 10Ge e le nna, ke tla dula Mitsepa ka le bolelela go Bababilonia ge ba etla mo. Ge e le lena, le bune diterebe, le dikenywa tša lehlabula, le dikenywa tša mohlware, le di tšhele ka dinkgong tša lena, mme le dule metseng yeo le e thopilego.” 11Batho ba Juda ka moka ba ba bego ba le Moaba, le gare ga Baamone, le Edomo, le dinageng tše dingwe ba kwa gore kgoši ya Babilonia e dumeletše batho ba bangwe ba Juda gore ba šale moo, le gore o beile Gedalia mmuši wa bona. 12Ka gona ba boa mafelong ohle ao ba bego ba šwalalanyeditšwe go ona, mme ba tla nageng ya Juda go Gedalia kua Mitsepa, gomme moo ba buna diterebe le dikenywa tše dintši tša lehlabula.

Gedalia o a bolawa

(2 Dikg. 25:25-26)

13Johanane, morwa wa Kareage, le balaodi ka moka ba madira ba ba bego ba sa le kua šokeng ba tla go Gedalia kua Mitsepa 14gomme ba re go yena: “Afa o a tseba gore Baalise, kgoši ya Baamone, o romile Ishmaele, morwa wa Netania, gore a tle a go bolaye?” Eupša Gedalia a se ba kgolwe. 15Ke mo Johanane a boletšego naye ka sephiring a re: “Ntumelele ke yo bolaya Ishmaele, gomme go ka se tsebe motho gore o bolailwe ke mang. Yena o reng a nyaka go go bolaya, gore batho bohle ba Juda ba ba phelago le wena ba šwalalane, le gore bohle ba ba šetšego mo Juda ba bolawe?”

16Eupša Gedalia a mo fetola a re: “O se ke wa ba wa dira taba yeo. Se o se bolelago ka Ishmaele ga se nnete!”

41

411

41:1-3
2 Dikg. 25:25
Ka kgwedi ya bošupa ya ngwaga woo Ishmaele, morwa wa Netania, setlogolo sa Elishama, wa lapa la mošate yo e bego e le yo mongwe wa balaodi ba madira a kgoši, a tla go Gedalia, morwa wa Ahikamo, motseng wa Mitsepa, a na le banna ba lesome. Ya re ge ba le dijong mmogo 2Ishmaele le banna bale ba gagwe ba lesome ba emelela, ba hlasela Gedalia ka ditšhoša, ba mmolaya, yena yo kgoši ya Babilonia a bego a mmeile mmuši wa naga. 3Ishmaele a bolaya le batho ba Juda bao ba bego ba na le Gedalia moo Mitsepa, le bahlabani ba Bababilonia bao ba bego ba le moo.

4Ka letšatši le le latelago, pele go tseba motho ka go bolawa ga Gedalia, 5gwa tla banna ba masome a seswai, ba bangwe ba etšwa Shekeme, bangwe Shilo, bangwe Samaria. Ba be ba ipootše maledu, ba ikgagoletše diaparo, ba bile ba ikgaile. Ba be ba iša dikabelo tša bupi le diorelo go di neela ka Tempeleng ya Morena. 6Ka gona Ishmaele a tloga Mitsepa go yo ba gahlanetša a tšama a lla. Ge a fihla go bona a re: “A re yeng ga Gedalia, morwa wa Ahikamo.” 7Ya re ge ba šetše ba le ka gare ga motse, Ishmaele le banna ba ba bego ba na le yena ba ba bolaya, gomme ba lahlela ditopo tša bona ka sekoting.

8Ba lesome mo sehlopheng seo ba ile ba re go Ishmaele: “Hle, o se ke wa re bolaya! Re na le mabele le garase le makhura a mohlware le todi, mme dilo tšeo re di fihlile kua šokeng.” Ka gona a ba lesa, a se ba bolaye mmogo le bangwekabona. 9Sekoti seo ka go sona Ishmaele a ilego a lahlela ditopo tša banna bale a ba bolailego ke sela se segolo sa go epša ke Kgoši Asa mola a hlaselwa ke Kgoši Basha wa Israele. Ishmaele a se tlatša ka ditopo tša bao a ba bolailego. 10Ke moka a thopa barwedi ba kgoši le mašaledi ka moka a batho ba Mitsepa bao Nebusaradane, molaodi wa baleti ba kgoši, a bego a ba beetše Gedalia, morwa wa Ahikamo, gore e be mohlokomedi wa bona. Ishmaele a ba thopa, a tloga nabo a re o ya go Baamone.

11Johanane, morwa wa Kareage, le balaodi bohle ba madira bao ba bego ba na le yena ba kwa dilo tšohle tše mpe tše Ishmaele a di dirilego. 12Ka gona ba tšea bahlabani ka moka ba bona ba yo lwa le yena, ba mo swara mogobeng wo mogolo wa kua Gibeone. 13Bohle ba ba bego ba na le Ishmaele, bao a bego a ba thopile Mitsepa, ge ba bona Johanane le balaodi bohle ba madira bao ba bego ba na le yena, ba thaba; 14ba retologa ba boela go Johanane. 15Eupša Ishmaele le banna ba gagwe ba seswai ba phonyokga Johanane ba tšhabela go Baamone.

16Johanane le balaodi bohle ba madira ba ba bego ba na le yena ba nama ba tšea batho bao Ishmaele a bego a ba thopile kua Mitsepa ge a seno bolaya Gedalia, morwa wa Ahikamo, e lego bahlabani le basadi le bana le baamogwabonna, bao Johanane a bego a tšo ba gomiša Gibeone. 17-18Ba be ba boifa Bababilonia ka gore Ishmaele o be a bolaile Gedalia, yoo kgoši ya Babilonia e bego e mmeile mmuši wa naga. Ka fao ba tloga ba re ba ya Egepeta gore ba tšhabele Bababilonia. Mo tseleng ba ile ba ema bophirimalelong bja Kimehamo, kgauswi le Betlelehema.