Sepedi 2000 (NSO00)
37

Tsedekia o kgopela thapelo go Jeremia

371

37:1
2 Dikg. 24:17
2 Dikr. 36:10
Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a bea Tsedekia, morwa wa Josia, kgoši ya naga ya Juda legatong la Joyakine, morwa wa Joyakime. 2Tsedekia le bahlanka ba gagwe le batho ba naga yeo ba ile ba se theeletše tše Morena a ba botšago tšona ka moprofeta Jeremia.

3Kgoši Tsedekia a roma Jukale, morwa wa Shelemia, le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, go moprofeta Jeremia, ba fihla ba re: “Nke o re rapelele go Morena Modimo wa rena.” 4O be a sešo a išwa kgolegong, a sa itshepelela ka go rata gare ga batho. 5Madira a Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, eupša ge ba ekwa gore madira a Egepeta a tshetše mollwane wa Egepeta, ba boela morago.

6Ke mo Morena Modimo wa Israele a boditšego Jeremia 7gore a botše banna bale ba babedi gore ba yo botša kgoši ya Juda ye e bego e ba romile go yena go kgopela maele ba re: “Madira a kgoši ya Egepeta ao a lego tseleng go tlo le thuša a tlilo boela nageng ya gaboona, nageng ya Egepeta. 8Ya ba gona go boago Bababilonia, ba hlasela motse, ba o thopa, gomme ba o tšhuma ka mollo. 9Nna, Morena, ke le botša gore le se ke la iphora ka go gopola gore Bababilonia ba ka se boe, gobane go boa gona ba tla boa. 10Le ge le be le ka fenya madira ohle a Bababilonia a a lwago le lena, gwa šala fela dikgobadi tše di ithobaletšego ka mešašeng, tšona dikgobadi tšeo di be di tla tsoga tša tšhuma motse wo ka mollo.”

Jeremia o a swarwa a golegwa

11Madira a Bababilonia a ile a boela morago a tloga Jerusalema ka gobane madira a kgoši ya Egepeta a be a batametše. 12Ka gona, Jeremia ge a re o tloga Jerusalema o ya seleteng sa Benjamene go yo rerišana le meloko yabo ka tša go aba bohwa bja gabo, 13ge a fihla lesorong la Benjamene, molaodi wa baletalesoro, yo leina la gagwe e bego e le Jiria, morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Hanania, a mo thibela a re: “Etse o tšhabela go Bababilonia!”

14Jeremia a mo fetola a re: “Ke maaka! Nna ga ke tšhabele go Bababilonia.” Eupša Jiria a se mo theeletše. A mo swara a mo iša go ba bagolo. 15Bona ba mo galefela, ba laela gore a bethwe mme a tswalelelwe ka ntlong ya Jonathane, mongwaledi wa kgoro, yo ntlo ya gagwe e bego e dirilwe kgolego. 16A tsenywa ka phapošing ya ka tlase mme a dula ka moo nako ye telele.

17Ka morago Kgoši Tsedekia a roma batho gore ba yo mo tšea, gomme a fihla a mmotšiša ka sephiring kua mošate a re: “Kgane o na le molaetša wa go tšwa go Morena?”

Jeremia a mo fetola a re: “Ke nawo.” A ba a tlaleletša ka go re: “Wena o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia.” 18A mmotšiša a re: “Ke go senyeditše ka eng, wena le bahlanka ba gago, le setšhaba se ge e bile le nkgolegile? 19Ba kae baprofeta bale ba lena ba go le botša gore kgoši ya Babilonia e ka se le hlasele, lena goba naga ya lena? 20Bjale ge, kgoši, mong wa ka, ke a go rapela, hle, amogela kgopelo ya ka. Se mpušetše ga mongwaledi Jonathane, ka gore nka hwela gona.”

21Ka gona, Kgoši Tsedekia a laela gore Jeremia a tswalelelwe ka kgorong ya mošate. A dula gona, gomme tšatši le lengwe le le lengwe a fiwa senkgwa sa go tšwa go baapei ba dinkgwa. Gwa ba bjalo, go fihlela go se sa na le senkgwa moo motseng.