Sepedi 2000 (NSO00)
33

Baisraele ba holofetšwa gape tše dibotse

331Ge Jeremia a sa golegilwe ka kgorong ya mošate, Morena a buša a bolela naye a re: 2“Nna, Morena, yo ke dirilego lefase, nna, Morena, yo ke le bopilego ka le bea madulong, nna, yo leina la ka e lego Morena, ke re: 3Ntlhaeletše, mme ke tla go araba; ke tla go botša dilo tše dikgolo le tše o sa di kwešišego, tše o sa di tsebego. 4Mabapi le dintlo tša motse wo le tša magoši a Juda tšeo di lego kgauswi le go hlahlamollwa gore go agwe merako ka tšona ya go le šireletša go bahlasedi ba ba le hlaselago ba le dintotomeng tša mobu,33:4 “gore go agwe ... mobu” Seheberu ga se kwagale gabotse. nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 5Bahlabani ba go lwa le Bababilonia ba etla, gomme dintlo tše di tla tlala33:5 “Bahlabani ... tlala” Seheberu ga se kwagale gabotse. ditopo tša bao ke yago go ba bolaya ke befetšwe, ke galefile, gobane motse wo ke o furaletše ka lebaka la tše mpe tše badudi ba wona ba di dirilego. 6Fela ke tla alafa motse wo le badudi ba wona ka ba fodiša. Ke tla ba tlišetša boiketlo bja mmakgonthe le polokego. 7Ke tla atla batho ba Juda le ba Israele gape, gomme ka ba tsošološa ba swana le pele. 8Ke tla ba hlatswa dibe tše ba mphošeditšego ka tšona, ka ba swarela makgopo ohle a ba nkgopišitšego ka ona ba nthumola. 9Jerusalema e tla ba felo mo go nthabišago le mo ke retwago gona, le mo ke ikgantšhago ka gona, gomme seo se tla tsebja ke ditšhaba tšohle tša lefase; di tla boifa tša thothomela ge di ekwa ka tšohle tše dibotse tše ke di direlago batho ba Jerusalema, le ka katlego ye ke e tlišetšago motse wo.”

10Morena o re: “Lena le re felo mo go swana le lešoka, ga go batho goba diphoofolo tše di phelago gona. Eupša nna ke re metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema ye e se nago selo, go sego batho goba diphoofolo, go sa tlilo kwala 11

33:11
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya menyanya ya manyalo, gwa kwala le mantšu a baopedi ba tliša dikabelo tša tebogo Tempeleng ya ka. Ba tla be ba opela ba re:

“ ‘Retang Morena Ramaatlaohle,

gobane ke yo botho,

gomme lerato la gagwe ke la go ya go ile.’

Ke tla atla naga ye bjalo ka mohlamonene.

Ke realo, nna, Morena!”

12Morena Ramaatlaohle o re: “Mo nageng ye ya go swana le lešoka ya go se dulwe ke batho le diphoofolo, le metseng yohle ya gona go tla buša gwa ba le mafulo mo badiša ba ka robatšago dihuswane tša bona gona. 13Kua metseng ya dithabeng, le go ya nagatlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, le seleteng sa Benjamene, le metseng ya kgauswi le Jerusalema le go ya Juda badiša ba tla buša ba bala dihuswane tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

14

33:14-16
Jer. 23:5-6
Morena o re: “Nako e etla mohla ke tlago phethagatša se ke se holofeditšego batho ba Israele le ba Juda. 15Mehleng yeo kgoši ke tla bea setlogolo sa Dafida se se lokilego. Kgoši yeo e tla dira tše di swanelago le tše di lokilego mo nageng. 16Batho ba Juda ba tla phološwa, ba Jerusalema le bona ba tla phela ba bolokegile. Motse wo o tla bitšwa ‘Morena Morephološi’. 17
33:17
2 Sam. 7:12-16
1 Dikg. 2:4
1 Dikr. 17:11-14
Nna, Morena, ke holofetša gore ka mehla go tla dula go na le setlogolo sa Dafida se se tlago ba kgoši ya Israele, 18
33:18
Num. 3:5-10
gape go tla dula go na le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago gape ba dirago dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe.”

19Morena a re go Jeremia: 20“Nna, Morena, ke re: Ge eba le ka senya kgwerano ye ke e dirilego le letšatši goba ye ke e dirilego le bošego, gore letšatši le bošego di se sa ba gona ka nako ya tšona, 21gona le kgwerano ye ke e dirilego le Dafida, mohlanka wa ka, e ka senyega, mme yena a se be le setlogolo sa go mo hlatlama bogošing, kgwerano ye ke e dirilego le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago le yona e ka senyega. 22Ke tla atiša ditlogolo tša mohlanka wa ka, Dafida, le Balefi ba go ntlhankela, gore go se kgonege go ba bala bjalo ka ge go sa kgonege go bala dinaledi tša legodimo, goba dithorwana tša lešabašaba la lebopo la lewatle.”

23Morena a re go Jeremia: 24“Afa o lemogile ka mo batho ba ba rego nna ke ngadile Baisraele le Bajuda, yona meloko ye mebedi ye ke ikgethetšego yona? Ka gona ba nyatša setšhaba sa ka, gomme ga ba sa se tšea e le setšhaba. 25Nna, Morena, ke re ge nkabe ke se ka dira kgwerano le letšatši le bošego, ke se ka bea melao ye e laolago leratadima le lefase, 26gona ke be nka lahla ditlogolo tša Jakobo le tša mohlanka wa ka, Dafida, ka se kgethe yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe gore a buše ditlogolo tša Abrahama le tša Isaka le tša Jakobo. Ke tla šokela setšhaba sa ka, ka se atla gape.”

34

Kgoši Tsedekia o tlilo thopša

341

34:1
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
Morena o ile a bolela le Jeremia mola Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le madira a gagwe ba hlasela Jerusalema le metsana ya kgauswi, ba thušwa ke madira a go tšwa ditšhabeng le merafeng ka moka ye e bušwago ke yena. 2Morena Modimo wa Israele a mmotša gore a ye a botše Tsedekia, kgoši ya Juda, a re: “Nna, Morena, ke tla gafela motse wo diatleng tša kgoši ya Babilonia, gomme yena o tla o tšhuma ka mollo. 3Wena o ka se mo tšwe ka diatleng; o tla thopša, wa gafelwa go yena. O tla mmona o tomalelane naye mahlo gomme wa bolela naye ka bowena, ya ba gona o yago Babilonia. 4Wena Tsedekia, kgoši ya Juda, theeletša se nna, Morena, ke go holofetšago sona. Se ke se bolelago ka wena ke gore o ka se bolawe ntweng. 5O tla ithobalela ka khutšo, gomme bjalo ka ge borakgolokhukhu ba gago bao e bego e le magoši pele ga gago ba be ba tšhumelwa diorelo, ka mokgwa wo mobjalo le wena o tla tšhumelwa diorelo. Ba tla go llela ba re: ‘Jonna, mong wa rena!’ Seo ke se le se holofetšwago ke nna, Morena.”

6Ke moka moprofeta Jeremia a botša Tsedekia, kgoši ya Juda, taba tšeo ka moka Jerusalema, 7mola madira a kgoši ya Babilonia a hlasetše motse. Madira ao a be a hlasetše le Lakishe le Aseka, yeo e bego e le yona fela metse ye e sa šetšego gare ga metse ya Juda ye e ageleditšwego ka merako.

Tša go lokolla makgoba

8Kgoši Tsedekia le batho ka moka ba Jerusalema ba be ba kwane go lokolla 9makgoba a bona a Baheberu, a banna le a basadi, gore go se sa ba le yo a šomelwago ke lekgoba le e lego Mojudakayena. 10Baetapele bohle le batho bohle ba ba bego ba kwane gore yo mongwe le yo mongwe o tla lokolla lekgoba la gagwe, la monna goba la mosadi, le gore ba ka se sa tsoga ba ba dirile makgoba gape. Ba ile ba ya ka kwano yeo, ba ba lokolla. 11Eupša ka morago ba ile ba hlanama, ba ba buša, ba ba gapeletša go ba makgoba gape.

12Ke mo Morena a boditšego Jeremia 13gore a botše setšhaba gore yena Morena Modimo wa Israele o re: “Ke dirile kgwerano le borakgolokhukhu ba lena mola ke ba ntšha Egepeta mo e bego e le makgoba. Ke ba boditše gore 14

34:14
Eks. 21:2
Doit. 15:12
ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa motho mang le mang wa bona a lokolle Moheberukayena yo a ithekišitšego go yena ya ba lekgoba mme a mo šomela mengwaga ye e selelago. Eupša borakgolokhukhu ba lena ba ile ba se nkele hloko goba ba ntheeletša. 15Ga se kgale le hlaname le dirile tše di nkgahlago ka go lokolla Bajudakalena, la dira kgwerano pele ga ka ka Tempeleng moo ke swanetšego go khunamelwa gona. 16Eupša ya re ka morago la hlanama gape gomme la nkgoboša. Ka moka ga lena le bušitše makgoba ale le bego le a lokolotše go ya ka mo a bego a nyakile, la a gapeletša go ba makgoba a lena gape. 17Bjale ge, nna, Morena, ke re le nnyaditše ka go se lokolle Bajudakalena. Go lokile ge, nna ke tla le lokolla gore le bolawe ntweng, le bolawe le ka leuba la bolwetši, le ka tlala. Ke tla dira gore batho ba mebušo yohle ya lefase ba tšhošwe ke tše ke tlago le dira tšona. 18-19Baetapele ba Juda le ba Jerusalema, gotee le bahlanka ba ka mošate, le baprista, le batho ka moka ba naga ye ba ile ba dira kgwerano le nna ka go sepela magareng a mahlakore a mabedi a namane ye ba bego ba e pharotše ka bogare. Eupša ba lahlile kgwerano ye ba e dirilego pele ga ka, ba se phethe ditaelo tša yona. Ka gona batho ba ke tla ba dira se ba ilego ba se dira namane. 20Ke tla ba gafela diatleng tša manaba a bona ao a nyakago go ba bolaya, gomme ditopo tša bona di tla jewa ke manong le dibata. 21Tsedekia, kgoši ya Juda, le bakgomana ba gagwe le bona ke tla ba gafela diatleng tša manaba a bona ao a nyakago go ba bolaya, ka ba gafela madireng ao a kgoši ya Babilonia a sa tšogo boela morago ga gaboona. 22Ke tla laela gore ba boele mo motseng wo. Ba tla o hlasela, ba o thopa, ba o tšhuma ka mollo. Ke tla dira gore metse ya Juda e be bjalo ka lešoka, mo go sa dulego motho. Ke realo, nna, Morena.”

35

Jeremia le Barekabe

351

35:1
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
Mola Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Morena o ile a re go Jeremia: 2“Eya go ba kgorwana ya Rekabe o yo boledišana le bona, e be o ba tliša ka phapošing ye nngwe ya Tempele ya ka, mme o ba tšhelele beine.” 3Ka gona ka tšea bohle ba kgorwana ya Rekabe, e lego Jaasania, morwa wa Jeremia yo mongwe yo e bego e le morwa wa Habatsinya, gotee le bomorwarragwe le barwa ba gagwe ka moka, 4ka ba tliša Tempeleng ya Morena. Ka ba iša ka phapošing ya barutiwa ba Hanane, monna wa Modimo, morwa wa Jigdalia. Phapoši ye e be e le ka godimo ga phapoši ya Maasea, morwa wa Shalume, yo e bego e le moletamojako wa Tempele, mme e le kgauswi le phapoši ya bahlankedi ba bangwe. 5Ka napa ka bea dinkgo tše di tletšego beine, le dinwelo pele ga bona Barekabe bao, gomme ka re go bona: “Enwang beine še.”

6Bona ba mphetola ba re: “Ga re nwe beine. Rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, morwa wa Rekabe, o re boditše gore rena le ditlogolo tša rena re se ke ra tsoga re nwele beine. 7O re boditše le gore re se ke ra ikagela dintlo, goba ra lema mašemo, le gona re se ke ra bjala dirapa tša merara goba ra ba le tšona. O re laile gore ka mehla re dule ka mešašeng, gore re tle re phele galele nageng ye re falaletšego go yona ye. 8Re phethile ditaelo tšohle tše rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, morwa wa Rekabe, a re filego tšona. Ga re ke re enwa beine, ešita le basadi ba rena, le barwa ba rena, le barwedi ba rena. 9-10Ga re ikagele dintlo tša go dula – re itulela ka mešašeng – le gona ga re ne dirapa tša merara, goba mašemo, goba peu. Re phethile tšohle tše rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, a re laetšego tšona. 11Eupša mola Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a šwahlela naga ye, re ile ra kwana go tla Jerusalema gore re tšhabele madira a Bababilonia le a Basiria. Ke ka lebaka leo re dulago mo Jerusalema.”

12-13Ke moka Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a botša Jeremia gore a ye go batho ba Juda le ba Jerusalema, a fihle a re: “Nna, Morena, ke botšiša gore le reng le gana go laiwa ke nna le go theeletša tše ke le botšago tšona. 14Ditlogolo tša Jonadaba, morwa wa Rekabe, di phetha taelo ya gagwe ya gore ba se ke ba nwa beine, gomme le lehono ga ba e nwe, ba phetha taelo ya rakgolokhukhu yo wa bona. Eupša nna ke boletše le lena leboelela le sa ntheeletše. 15Ke ile ka phegelela go le romela bahlanka ba ka, baprofeta, gomme ba le botša gore le sokologe ditseleng tša lena tše mpe le dire tše di lokilego, le gore le se khunamele medimo e šele la e loba. Ke mo le tlago fela le dutše nageng ye ke e filego lena le borakgolokhukhu ba lena. Eupša ga se la nkela hloko goba la ntheeletša. 16Ditlogolo tša Jonadaba di swere taelo ye di e filwego ke rakgolokhukhu wa tšona, eupša lena ga se nke le ntheeletše. 17Bjale ge, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla tlišetša lena batho ba Juda le ba Jerusalema masetlapelo ohle a ke a boletšego, ka gobane le ganne go ntheeletša ge ke bolela le lena, la se nkarabe le ge ke le bitša.”

18Ke mo Jeremia a boditšego ba kgorwana ya Rekabe gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ka ge le phethile molao wa rakgolokhukhu wa lena, Jonadaba, la phetha le ditaelo tšohle tša gagwe, la dira tšohle go ya ka mo a laetšego ka gona, 19nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re Jonadaba, morwa wa Rekabe, o tla fela a na le setlogolo sa monna sa go ntlhankela.”