Sepedi 2000 (NSO00)
32

Jeremia o reka tšhemo

321

32:1
2 Dikg. 25:1-7
Morena o boletše le moprofeta Jeremia ka ngwaga wa lesome wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, woo gape e bego e le wa lesome le metšo ye seswai wa ge Nebukadnesare e le kgoši. 2Mehleng yeo madira a kgoši ya Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, gomme Jeremia a tswaleletšwe ka kgorong ya kgolego ye e bego e le ka mošate, ga kgoši ya Juda. 3Kgoši Tsedekia wa Juda o be a mo golegile, a ba a mmotšiša gore ke ka lebaka la eng a porofeta a re Morena o rile: “Ke tlilo gafela kgoši ya Babilonia motse wo, yena a o thopa, 4gomme Kgoši Tsedekia wa Juda a ka se phonyokge Bababilonia. O tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia; o tla bolela naye ka boyena, a mmona ba tomolelane mahlo. 5Kgoši ya Babilonia e tla iša Tsedekia Babilonia, a dula gona go fihlela ke mo otla. Le ge a ka lwa le Bababilonia a ka se ba fenye. Ke realo, nna, Morena.”

6Jeremia a re: “Morena o mpoditše 7gore Hanamele, morwa wa rangwane, Shalume, o tla tla go nna go nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe kua Anathote, ka ge ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. 8Ke moka, bjalo ka ge Morena a be a boletše, Hanamele a tla go nna kua kgorong ya kgolego, a nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe ye e bego e le gona Anathote, seleteng sa Benjamene, ka ge ke be ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. Ka napa ka lemoga gore ye ke taelo ya Morena. 9Ka gona ka reka tšhemo yeo go Hanamele, morwa wa rangwane, gomme ka mo elela tšhelete ya gona, ya ba dipapetlana tše lesome le tše di šupago tša silibera. 10Ka ngwala lengwalo la theko, ka le kiba ka sekibo sa ka, ka bitša dihlatse tša ngwala maina a tšona go lona, gomme ka ela tšhelete ya gona ka kelo. 11Ka tšea mangwalo ao a theko ka mabedi – le le kibilwego ka sekibo mme le swerego setlamo le mabaka a sona, le lela la go se kibje – 12gomme ka a fa Baruke, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. Ka mo fa ona pele ga Hanamele, morwa wa rangwane, le pele ga dihlatse tšela tša go hlatsela lengwalo la theko, le pele ga Bajuda ba ba bego ba dutše kgorong. 13Ka botša Baruke pele ga bona ka re: 14‘Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o go laela gore o tšee mangwalo a a theko, la go kibja le la go se kibje, o a bee ka sebjaneng sa letsopa gore a tle a lotege nako ye telele. 15Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re dintlo le mašemo le dirapa tša merara di tla buša tša rekwa mo nageng ye.’ ”

Thapelo ya Jeremia

16Ka morago ga ge ke seno fa Baruke, morwa wa Neria, lengwalo la theko, ka rapela ka re: 17“Morena, Mong wa ka, ke wena o dirilego magodimo le lefase ka maatla a gago a magolo le bonatla; ga go se se go palelago. 18Diketekete tša batho o di bontšha leratorato, eupša le gona o otla bana ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona. O Modimo yo mogolo yo maatla; leina la gago o Morena Ramaatlaohle. 19Merero ya gago ke ye megolo, o dira tše maatla; o bona tšohle tše batho ba di dirago, gomme wa ba putsa go ya ka ditiro tša bona. 20O ile wa dira mehlolo le dimakatšo kua Egepeta, gomme wa tšwela pele le go di dira gare ga Baisraele le gare ga ditšhaba tše dingwe go fihlela le lehono, gomme ke ka lebaka leo bjale o tumilego. 21Ka mehlolo le dimakatšo le ka maatla a gago a magolo le bonatla le ka go tšhoša manaba a rena o ile wa ntšha setšhaba sa gago sa Israele Egepeta. 22Wa ba fa naga ye ya mokhora le monono, bjalo ka ge o be o enetše borakgolokhukhu ba bona. 23Eupša ya re ge ba fihla mo nageng ye mme ba e thopa, ba se go theeletše, ba se phethe melao ya gago; ba se dire tše o bego o ba laetše tšona. Ka gona wa ba tlišetša masetlapelo a ka moka.

24“Motse o dikaneditšwe ka dintotoma tša mobu gore o thopše. Ntwa le tlala le leuba la bolwetši di tla dira gore motse o wele diatleng tša Bababilonia ba ba lwago nawo. Tšela o di boletšego bjale di a phethega, bjalo ka ge le wena o iponela. 25Le ge go le bjalo, Morena, Mong wa ka, ke wena o ntaetšego gore ke reke tšhemo yela pele ga dihlatse, le ge motse o le kgauswi le go gafelwa diatleng tša Bababilonia.”

26Ke mo Morena a rilego go Jeremia: 27“Ke nna Morena, Modimo wa batho ka moka. Kgane go na le se se ntšhitago? 28

32:28
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
Ka gona, nna, Morena, ke re ke tlilo gafela motse wo diatleng tša Bababilonia le go tša Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, mme o tla o thopa. 29Bababilonia ba ba lwago le motse wo ba tla fihla ba o tšhuma ka mollo gotee le dintlo tšeo beng ba tšona ba bego ba tšhumela Baale diorelo godimo ga ditlhaka tša tšona, ba bile ba tšhelela medimo e šele dino e le kabelo godimo ga tšona, ya ba ge ba ntsheleka. 30Batho ba Israele le ba Juda, ge e sa le go tloga mathomong a ditšhaba tše, sa bona e bile go dira tše mpe pele ga ka; batho ba Israele sa bona e bile go ntsheleka ka tše ba di dirago. 31Batho ba motse wo ba mpefedišitše, ba nkgalefiša go tloga mola o agwago. Ke ikemišeditše go o fediša 32ka lebaka la tše mpe ka moka tše di dirilwego ke batho ba Israele le ba Juda, gotee le magoši le baetapele ba bona, le baprista le baprofeta ba bona, le batho bohle ba Juda le badudi ba Jerusalema gore ba nkgalefiše. 33Ba mphuraletše, ga ba sokologele go nna; gomme le ge ke be ke hlwa ke ba ruta, ba be ba gana go ntheeletša le go kgalwa. 34
32:34
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30-31
19:1-6
Ba ile ba ba ba bea medimo ya bona ya diswantšho ya go šišimiša ka Tempeleng mo ke swanetšego go khunamelwa gona, ba e tšhilafatša. 35
32:35
Lef. 18:21
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:31
Ba bopetše Baale dintotoma ka moeding wa Hinomo, gore ba tle ba direle modimo wa seswantšho, Mologo, dihlabelo ka barwa le barwedi ba bona. Ga se nna ke ba laetšego go dira taba ye, le go nagana ga se nke ke nagane gore ba ka dira taba ya mohuta wo, gomme ba diriša batho ba Juda sebe.”

Baisraele ba holofetšwa tše dibotse

36“Ka gona, mabapi le motse wo le rego o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 37Bona, ke yo kgoboketša batho ka ba ntšha dinageng tšohle tše ke ba raketšego go tšona ke selekegile, ke befetšwe, ke bile ke galefile kudu, gomme ke yo ba bušetša felong fa mme ka ba dudiša mo ba bolokegile. 38Ke gona e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 39Ke tla dira gore ba mpoife ka dipelo tša bona ka moka ba sa kgeloge, e le gore go tle go holege bona le ditlogolo tša bona. 40Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya gore nka se tsoge ke lesitše go ba direla tše dibotse, gomme ke tla dira gore ba mpoife, ba se sa mphuralela. 41Ke tla kgahlwa ke go ba direla tše dibotse, gomme ke tla ba dudišetša sa ruri mo nageng ye ke thabile kudu.

42“Nna, Morena, ke re: Bjalo ka ge ke ile ka tlišetša setšhaba se masetlapelo a ka moka, ka mokgwa wo mobjalo ke yo ba fa tšohle tše dibotse tše ke ba holofetšago tšona. 43Mo nageng ye lena le rego go tlilo swana le lešokeng, naga ya hloka batho le diphoofolo, gape le rego e tlilo gafelwa diatleng tša Bababilonia, nna ke re mašemo a a sa tlilo buša a rekwa. 44Batho ba tla a reka ka tšhelete, mangwalo a theko a tla ngwalwa, a kibja sekibo, a hlatselwa ke dihlatse seleteng sa Benjamene, metseng ya kgauswi le Jerusalema, le metseng ya Juda, le metseng ya dithabeng, le go ya nagengtlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, gobane ke tla ba atla gape. Ke realo, nna, Morena.”

33

Baisraele ba holofetšwa gape tše dibotse

331Ge Jeremia a sa golegilwe ka kgorong ya mošate, Morena a buša a bolela naye a re: 2“Nna, Morena, yo ke dirilego lefase, nna, Morena, yo ke le bopilego ka le bea madulong, nna, yo leina la ka e lego Morena, ke re: 3Ntlhaeletše, mme ke tla go araba; ke tla go botša dilo tše dikgolo le tše o sa di kwešišego, tše o sa di tsebego. 4Mabapi le dintlo tša motse wo le tša magoši a Juda tšeo di lego kgauswi le go hlahlamollwa gore go agwe merako ka tšona ya go le šireletša go bahlasedi ba ba le hlaselago ba le dintotomeng tša mobu,33:4 “gore go agwe ... mobu” Seheberu ga se kwagale gabotse. nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 5Bahlabani ba go lwa le Bababilonia ba etla, gomme dintlo tše di tla tlala33:5 “Bahlabani ... tlala” Seheberu ga se kwagale gabotse. ditopo tša bao ke yago go ba bolaya ke befetšwe, ke galefile, gobane motse wo ke o furaletše ka lebaka la tše mpe tše badudi ba wona ba di dirilego. 6Fela ke tla alafa motse wo le badudi ba wona ka ba fodiša. Ke tla ba tlišetša boiketlo bja mmakgonthe le polokego. 7Ke tla atla batho ba Juda le ba Israele gape, gomme ka ba tsošološa ba swana le pele. 8Ke tla ba hlatswa dibe tše ba mphošeditšego ka tšona, ka ba swarela makgopo ohle a ba nkgopišitšego ka ona ba nthumola. 9Jerusalema e tla ba felo mo go nthabišago le mo ke retwago gona, le mo ke ikgantšhago ka gona, gomme seo se tla tsebja ke ditšhaba tšohle tša lefase; di tla boifa tša thothomela ge di ekwa ka tšohle tše dibotse tše ke di direlago batho ba Jerusalema, le ka katlego ye ke e tlišetšago motse wo.”

10Morena o re: “Lena le re felo mo go swana le lešoka, ga go batho goba diphoofolo tše di phelago gona. Eupša nna ke re metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema ye e se nago selo, go sego batho goba diphoofolo, go sa tlilo kwala 11

33:11
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya menyanya ya manyalo, gwa kwala le mantšu a baopedi ba tliša dikabelo tša tebogo Tempeleng ya ka. Ba tla be ba opela ba re:

“ ‘Retang Morena Ramaatlaohle,

gobane ke yo botho,

gomme lerato la gagwe ke la go ya go ile.’

Ke tla atla naga ye bjalo ka mohlamonene.

Ke realo, nna, Morena!”

12Morena Ramaatlaohle o re: “Mo nageng ye ya go swana le lešoka ya go se dulwe ke batho le diphoofolo, le metseng yohle ya gona go tla buša gwa ba le mafulo mo badiša ba ka robatšago dihuswane tša bona gona. 13Kua metseng ya dithabeng, le go ya nagatlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, le seleteng sa Benjamene, le metseng ya kgauswi le Jerusalema le go ya Juda badiša ba tla buša ba bala dihuswane tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

14

33:14-16
Jer. 23:5-6
Morena o re: “Nako e etla mohla ke tlago phethagatša se ke se holofeditšego batho ba Israele le ba Juda. 15Mehleng yeo kgoši ke tla bea setlogolo sa Dafida se se lokilego. Kgoši yeo e tla dira tše di swanelago le tše di lokilego mo nageng. 16Batho ba Juda ba tla phološwa, ba Jerusalema le bona ba tla phela ba bolokegile. Motse wo o tla bitšwa ‘Morena Morephološi’. 17
33:17
2 Sam. 7:12-16
1 Dikg. 2:4
1 Dikr. 17:11-14
Nna, Morena, ke holofetša gore ka mehla go tla dula go na le setlogolo sa Dafida se se tlago ba kgoši ya Israele, 18
33:18
Num. 3:5-10
gape go tla dula go na le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago gape ba dirago dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe.”

19Morena a re go Jeremia: 20“Nna, Morena, ke re: Ge eba le ka senya kgwerano ye ke e dirilego le letšatši goba ye ke e dirilego le bošego, gore letšatši le bošego di se sa ba gona ka nako ya tšona, 21gona le kgwerano ye ke e dirilego le Dafida, mohlanka wa ka, e ka senyega, mme yena a se be le setlogolo sa go mo hlatlama bogošing, kgwerano ye ke e dirilego le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago le yona e ka senyega. 22Ke tla atiša ditlogolo tša mohlanka wa ka, Dafida, le Balefi ba go ntlhankela, gore go se kgonege go ba bala bjalo ka ge go sa kgonege go bala dinaledi tša legodimo, goba dithorwana tša lešabašaba la lebopo la lewatle.”

23Morena a re go Jeremia: 24“Afa o lemogile ka mo batho ba ba rego nna ke ngadile Baisraele le Bajuda, yona meloko ye mebedi ye ke ikgethetšego yona? Ka gona ba nyatša setšhaba sa ka, gomme ga ba sa se tšea e le setšhaba. 25Nna, Morena, ke re ge nkabe ke se ka dira kgwerano le letšatši le bošego, ke se ka bea melao ye e laolago leratadima le lefase, 26gona ke be nka lahla ditlogolo tša Jakobo le tša mohlanka wa ka, Dafida, ka se kgethe yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe gore a buše ditlogolo tša Abrahama le tša Isaka le tša Jakobo. Ke tla šokela setšhaba sa ka, ka se atla gape.”

34

Kgoši Tsedekia o tlilo thopša

341

34:1
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
Morena o ile a bolela le Jeremia mola Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le madira a gagwe ba hlasela Jerusalema le metsana ya kgauswi, ba thušwa ke madira a go tšwa ditšhabeng le merafeng ka moka ye e bušwago ke yena. 2Morena Modimo wa Israele a mmotša gore a ye a botše Tsedekia, kgoši ya Juda, a re: “Nna, Morena, ke tla gafela motse wo diatleng tša kgoši ya Babilonia, gomme yena o tla o tšhuma ka mollo. 3Wena o ka se mo tšwe ka diatleng; o tla thopša, wa gafelwa go yena. O tla mmona o tomalelane naye mahlo gomme wa bolela naye ka bowena, ya ba gona o yago Babilonia. 4Wena Tsedekia, kgoši ya Juda, theeletša se nna, Morena, ke go holofetšago sona. Se ke se bolelago ka wena ke gore o ka se bolawe ntweng. 5O tla ithobalela ka khutšo, gomme bjalo ka ge borakgolokhukhu ba gago bao e bego e le magoši pele ga gago ba be ba tšhumelwa diorelo, ka mokgwa wo mobjalo le wena o tla tšhumelwa diorelo. Ba tla go llela ba re: ‘Jonna, mong wa rena!’ Seo ke se le se holofetšwago ke nna, Morena.”

6Ke moka moprofeta Jeremia a botša Tsedekia, kgoši ya Juda, taba tšeo ka moka Jerusalema, 7mola madira a kgoši ya Babilonia a hlasetše motse. Madira ao a be a hlasetše le Lakishe le Aseka, yeo e bego e le yona fela metse ye e sa šetšego gare ga metse ya Juda ye e ageleditšwego ka merako.

Tša go lokolla makgoba

8Kgoši Tsedekia le batho ka moka ba Jerusalema ba be ba kwane go lokolla 9makgoba a bona a Baheberu, a banna le a basadi, gore go se sa ba le yo a šomelwago ke lekgoba le e lego Mojudakayena. 10Baetapele bohle le batho bohle ba ba bego ba kwane gore yo mongwe le yo mongwe o tla lokolla lekgoba la gagwe, la monna goba la mosadi, le gore ba ka se sa tsoga ba ba dirile makgoba gape. Ba ile ba ya ka kwano yeo, ba ba lokolla. 11Eupša ka morago ba ile ba hlanama, ba ba buša, ba ba gapeletša go ba makgoba gape.

12Ke mo Morena a boditšego Jeremia 13gore a botše setšhaba gore yena Morena Modimo wa Israele o re: “Ke dirile kgwerano le borakgolokhukhu ba lena mola ke ba ntšha Egepeta mo e bego e le makgoba. Ke ba boditše gore 14

34:14
Eks. 21:2
Doit. 15:12
ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa motho mang le mang wa bona a lokolle Moheberukayena yo a ithekišitšego go yena ya ba lekgoba mme a mo šomela mengwaga ye e selelago. Eupša borakgolokhukhu ba lena ba ile ba se nkele hloko goba ba ntheeletša. 15Ga se kgale le hlaname le dirile tše di nkgahlago ka go lokolla Bajudakalena, la dira kgwerano pele ga ka ka Tempeleng moo ke swanetšego go khunamelwa gona. 16Eupša ya re ka morago la hlanama gape gomme la nkgoboša. Ka moka ga lena le bušitše makgoba ale le bego le a lokolotše go ya ka mo a bego a nyakile, la a gapeletša go ba makgoba a lena gape. 17Bjale ge, nna, Morena, ke re le nnyaditše ka go se lokolle Bajudakalena. Go lokile ge, nna ke tla le lokolla gore le bolawe ntweng, le bolawe le ka leuba la bolwetši, le ka tlala. Ke tla dira gore batho ba mebušo yohle ya lefase ba tšhošwe ke tše ke tlago le dira tšona. 18-19Baetapele ba Juda le ba Jerusalema, gotee le bahlanka ba ka mošate, le baprista, le batho ka moka ba naga ye ba ile ba dira kgwerano le nna ka go sepela magareng a mahlakore a mabedi a namane ye ba bego ba e pharotše ka bogare. Eupša ba lahlile kgwerano ye ba e dirilego pele ga ka, ba se phethe ditaelo tša yona. Ka gona batho ba ke tla ba dira se ba ilego ba se dira namane. 20Ke tla ba gafela diatleng tša manaba a bona ao a nyakago go ba bolaya, gomme ditopo tša bona di tla jewa ke manong le dibata. 21Tsedekia, kgoši ya Juda, le bakgomana ba gagwe le bona ke tla ba gafela diatleng tša manaba a bona ao a nyakago go ba bolaya, ka ba gafela madireng ao a kgoši ya Babilonia a sa tšogo boela morago ga gaboona. 22Ke tla laela gore ba boele mo motseng wo. Ba tla o hlasela, ba o thopa, ba o tšhuma ka mollo. Ke tla dira gore metse ya Juda e be bjalo ka lešoka, mo go sa dulego motho. Ke realo, nna, Morena.”