Sepedi 2000 (NSO00)
32

Jeremia o reka tšhemo

321

32:1
2 Dikg. 25:1-7
Morena o boletše le moprofeta Jeremia ka ngwaga wa lesome wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, woo gape e bego e le wa lesome le metšo ye seswai wa ge Nebukadnesare e le kgoši. 2Mehleng yeo madira a kgoši ya Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, gomme Jeremia a tswaleletšwe ka kgorong ya kgolego ye e bego e le ka mošate, ga kgoši ya Juda. 3Kgoši Tsedekia wa Juda o be a mo golegile, a ba a mmotšiša gore ke ka lebaka la eng a porofeta a re Morena o rile: “Ke tlilo gafela kgoši ya Babilonia motse wo, yena a o thopa, 4gomme Kgoši Tsedekia wa Juda a ka se phonyokge Bababilonia. O tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia; o tla bolela naye ka boyena, a mmona ba tomolelane mahlo. 5Kgoši ya Babilonia e tla iša Tsedekia Babilonia, a dula gona go fihlela ke mo otla. Le ge a ka lwa le Bababilonia a ka se ba fenye. Ke realo, nna, Morena.”

6Jeremia a re: “Morena o mpoditše 7gore Hanamele, morwa wa rangwane, Shalume, o tla tla go nna go nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe kua Anathote, ka ge ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. 8Ke moka, bjalo ka ge Morena a be a boletše, Hanamele a tla go nna kua kgorong ya kgolego, a nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe ye e bego e le gona Anathote, seleteng sa Benjamene, ka ge ke be ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. Ka napa ka lemoga gore ye ke taelo ya Morena. 9Ka gona ka reka tšhemo yeo go Hanamele, morwa wa rangwane, gomme ka mo elela tšhelete ya gona, ya ba dipapetlana tše lesome le tše di šupago tša silibera. 10Ka ngwala lengwalo la theko, ka le kiba ka sekibo sa ka, ka bitša dihlatse tša ngwala maina a tšona go lona, gomme ka ela tšhelete ya gona ka kelo. 11Ka tšea mangwalo ao a theko ka mabedi – le le kibilwego ka sekibo mme le swerego setlamo le mabaka a sona, le lela la go se kibje – 12gomme ka a fa Baruke, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. Ka mo fa ona pele ga Hanamele, morwa wa rangwane, le pele ga dihlatse tšela tša go hlatsela lengwalo la theko, le pele ga Bajuda ba ba bego ba dutše kgorong. 13Ka botša Baruke pele ga bona ka re: 14‘Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o go laela gore o tšee mangwalo a a theko, la go kibja le la go se kibje, o a bee ka sebjaneng sa letsopa gore a tle a lotege nako ye telele. 15Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re dintlo le mašemo le dirapa tša merara di tla buša tša rekwa mo nageng ye.’ ”

Thapelo ya Jeremia

16Ka morago ga ge ke seno fa Baruke, morwa wa Neria, lengwalo la theko, ka rapela ka re: 17“Morena, Mong wa ka, ke wena o dirilego magodimo le lefase ka maatla a gago a magolo le bonatla; ga go se se go palelago. 18Diketekete tša batho o di bontšha leratorato, eupša le gona o otla bana ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona. O Modimo yo mogolo yo maatla; leina la gago o Morena Ramaatlaohle. 19Merero ya gago ke ye megolo, o dira tše maatla; o bona tšohle tše batho ba di dirago, gomme wa ba putsa go ya ka ditiro tša bona. 20O ile wa dira mehlolo le dimakatšo kua Egepeta, gomme wa tšwela pele le go di dira gare ga Baisraele le gare ga ditšhaba tše dingwe go fihlela le lehono, gomme ke ka lebaka leo bjale o tumilego. 21Ka mehlolo le dimakatšo le ka maatla a gago a magolo le bonatla le ka go tšhoša manaba a rena o ile wa ntšha setšhaba sa gago sa Israele Egepeta. 22Wa ba fa naga ye ya mokhora le monono, bjalo ka ge o be o enetše borakgolokhukhu ba bona. 23Eupša ya re ge ba fihla mo nageng ye mme ba e thopa, ba se go theeletše, ba se phethe melao ya gago; ba se dire tše o bego o ba laetše tšona. Ka gona wa ba tlišetša masetlapelo a ka moka.

24“Motse o dikaneditšwe ka dintotoma tša mobu gore o thopše. Ntwa le tlala le leuba la bolwetši di tla dira gore motse o wele diatleng tša Bababilonia ba ba lwago nawo. Tšela o di boletšego bjale di a phethega, bjalo ka ge le wena o iponela. 25Le ge go le bjalo, Morena, Mong wa ka, ke wena o ntaetšego gore ke reke tšhemo yela pele ga dihlatse, le ge motse o le kgauswi le go gafelwa diatleng tša Bababilonia.”

26Ke mo Morena a rilego go Jeremia: 27“Ke nna Morena, Modimo wa batho ka moka. Kgane go na le se se ntšhitago? 28

32:28
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
Ka gona, nna, Morena, ke re ke tlilo gafela motse wo diatleng tša Bababilonia le go tša Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, mme o tla o thopa. 29Bababilonia ba ba lwago le motse wo ba tla fihla ba o tšhuma ka mollo gotee le dintlo tšeo beng ba tšona ba bego ba tšhumela Baale diorelo godimo ga ditlhaka tša tšona, ba bile ba tšhelela medimo e šele dino e le kabelo godimo ga tšona, ya ba ge ba ntsheleka. 30Batho ba Israele le ba Juda, ge e sa le go tloga mathomong a ditšhaba tše, sa bona e bile go dira tše mpe pele ga ka; batho ba Israele sa bona e bile go ntsheleka ka tše ba di dirago. 31Batho ba motse wo ba mpefedišitše, ba nkgalefiša go tloga mola o agwago. Ke ikemišeditše go o fediša 32ka lebaka la tše mpe ka moka tše di dirilwego ke batho ba Israele le ba Juda, gotee le magoši le baetapele ba bona, le baprista le baprofeta ba bona, le batho bohle ba Juda le badudi ba Jerusalema gore ba nkgalefiše. 33Ba mphuraletše, ga ba sokologele go nna; gomme le ge ke be ke hlwa ke ba ruta, ba be ba gana go ntheeletša le go kgalwa. 34
32:34
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30-31
19:1-6
Ba ile ba ba ba bea medimo ya bona ya diswantšho ya go šišimiša ka Tempeleng mo ke swanetšego go khunamelwa gona, ba e tšhilafatša. 35
32:35
Lef. 18:21
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:31
Ba bopetše Baale dintotoma ka moeding wa Hinomo, gore ba tle ba direle modimo wa seswantšho, Mologo, dihlabelo ka barwa le barwedi ba bona. Ga se nna ke ba laetšego go dira taba ye, le go nagana ga se nke ke nagane gore ba ka dira taba ya mohuta wo, gomme ba diriša batho ba Juda sebe.”

Baisraele ba holofetšwa tše dibotse

36“Ka gona, mabapi le motse wo le rego o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 37Bona, ke yo kgoboketša batho ka ba ntšha dinageng tšohle tše ke ba raketšego go tšona ke selekegile, ke befetšwe, ke bile ke galefile kudu, gomme ke yo ba bušetša felong fa mme ka ba dudiša mo ba bolokegile. 38Ke gona e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 39Ke tla dira gore ba mpoife ka dipelo tša bona ka moka ba sa kgeloge, e le gore go tle go holege bona le ditlogolo tša bona. 40Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya gore nka se tsoge ke lesitše go ba direla tše dibotse, gomme ke tla dira gore ba mpoife, ba se sa mphuralela. 41Ke tla kgahlwa ke go ba direla tše dibotse, gomme ke tla ba dudišetša sa ruri mo nageng ye ke thabile kudu.

42“Nna, Morena, ke re: Bjalo ka ge ke ile ka tlišetša setšhaba se masetlapelo a ka moka, ka mokgwa wo mobjalo ke yo ba fa tšohle tše dibotse tše ke ba holofetšago tšona. 43Mo nageng ye lena le rego go tlilo swana le lešokeng, naga ya hloka batho le diphoofolo, gape le rego e tlilo gafelwa diatleng tša Bababilonia, nna ke re mašemo a a sa tlilo buša a rekwa. 44Batho ba tla a reka ka tšhelete, mangwalo a theko a tla ngwalwa, a kibja sekibo, a hlatselwa ke dihlatse seleteng sa Benjamene, metseng ya kgauswi le Jerusalema, le metseng ya Juda, le metseng ya dithabeng, le go ya nagengtlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, gobane ke tla ba atla gape. Ke realo, nna, Morena.”