Sepedi 2000 (NSO00)
31

Baisraele ba boela gae

311Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona ke tlago ba Modimo wa dikgoro tšohle tša Israele, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 2Kua lešokeng ke ile ka šokela batho bale ba go phonyokga ntweng. Mohla setšhaba sa Israele se le leetong la go ya bokhutšong nageng ya sona, 3ke ile ka iponagatša go sona31:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “sona” Seheberu se re “nna”. ke le kgole. Lena setšhaba sa Israele, ka ge e sa le ke le rata go tloga mathomong, le bjale ke tla no fela ke le botegetše. 4Wena moratiwa wa ka, setšhaba sa Israele, ke tla buša ka go tsošološa wa tsosološega. O tla swanelwa ge o letša meropa ya gago, o yo bina le bao ba thabilego. Lena setšhaba sa Israele, le tla buša la lema dirapa tša merara dithabeng tša Samaria, gomme bao ba di lemago ba tla ja diterebe tša gona. 5Ee, nako e batametše yeo ka yona bafeti ba tlago goeletša ba le dithabeng tša Efraime ba re: ‘A re rotogeleng Sione, go Morena Modimo wa rena!’ ”

6Morena o re:

“Hlabelang ditlogolo tša Jakobo mekgolokwane,

dudueletšang setšhaba se se tumilego go feta tše dingwe!

Kwatšang koša ya lena ya go reta ya go re:

‘Morena o hlakodišitše setšhaba sa gagwe,

mašaledi a Israele!’

7Ke tla ba buša nageng ya ka leboa,

ka ba kgoboketša le nageng tša kgolekgole.

Difofu le digole tša bona di tla tla nabo,

le baimana le bao ba belegago.

Ba tla boa e le lešaba le legolo.

8Setšhaba sa ka se tla boa se lla,

se rapela ge se boa se etetšwa ke nna.

Ke tla se lebiša meeleng ya meetse,

ke ba sepetša tseleng ye boreledi mo ba ka se kego ba kgopša,

ka gobane go Israele ke swana le motswadi,

gomme Efraime ke morwa wa ka wa leitšibolo.”

9Morena o re:

“Lena ditšhaba, ekwang tše Morena a di bolelago,

gomme le di tsebagatše dihlakahlakeng tša kgole le re:

‘Nna ke šwalalantše setšhaba sa ka,

ke tla se kgoboketša,

ka se diša bjalo ka modiša ge a diša mohlape wa gagwe.

10Ke hlakodišitše ditlogolo tša Jakobo,

ke di phološitše setšhabeng se se di fetago ka maatla.

11Ba tla tla ba hlaba mekgolokwane thabeng ya Sione,

ba thabile kudu ka lebaka la botho bja ka –

ka ge ke ba file mabele,

beine le makhura a mohlware,

dikwanyana, diputšane le manamane.

Ba tla swana le serapa se se nošetšwago gabotse;

ba ka se sa hloka selo.

12Ke moo banenyana ba tlago ipshina ka go bina;

masogana le bakgalabje le bona ba tla thaba.

Ke tla ba homotša,

ka fetoša sello sa bona lethabo, matshwenyego a bona ka a fetoša boiketlo.

13Ke tla khoriša baprista ka dijo tša manoni,

ka šegofatša setšhaba sa ka kudu.

Ke realo, nna, Morena.’ ”

Morena o šokela Baisraele

14Morena o re:

“Kua Rama go kwagala lentšu,

sello sa masetlapelo sa go golola.

Ragele o llela bana ba gagwe;

o gana go homotšwa,

gobane ga ba sa le gona.

15

31:15
Gen. 35:16-19
Mat. 2:18
Hle, homola,

o phumole meokgo.

O tla putsetšwa tše o di diretšego bana ba gago;

ba tla boa ba etšwa nageng ya manaba.

16Go sa na le se sengwenyana

se o ka se holofelago;

bana ba gago ba tla boela gae.

Ke realo, nna, Morena.

17“Ke kwa batho ba Efraime31:17 “batho ba Efraime” Ke go re setšhaba sa Israele. ba bolela ka bohloko ba re:

“ ‘Joo, Morena o re otlile,

re otlilwe bjalo ka pholwana ye e sego ya tlwaetšwa.

Re bušetše go wena mme re tla boa,

ka gobane ke wena Morena Modimo wa rena.

18Re ile ra go furalela,

eupša ra ba ra itshola.

Ka morago ga ge o re lemošitše bošaedi bja rena,

re ile ra inamiša difahlego ka dihlong.

Re be re inyatša re hlabja ke dihlong,

ka gobane re dirile dibe re sa le bana.’

19“Israele, ga ke re o morwa wa ka yo ke mo ratago,

ngwana yo a nkgahlago?

Ka mehla ge ke bolela leina la gago ke go gopola ka lerato.

Pelo ya ka e nagana wena;

ruri, ke tla go šokela.

20Itlhomele dišupatsela,

o swaye tselakgolo ye o tšeago ka yona,

o lebelediše wona mmila woo.

Boang, lena setšhaba sa Israele,

boelang metseng ye le e tlogetšego ye.

21Le tla ba pelopedi go fihla neng, bakgelogi tenang?

Ke dirile se sengwenyana se sefsa,

go swana le mosadi ge a šireletša monna.”

Bokamoso bja setšhaba sa Modimo

22Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Mohla ke bušetša setšhaba nageng ya sona, se tla buša sa bolela nageng ya Juda le metseng ya yona sa re:

“ ‘Nke Morena a go šegofatše,

wena thaba ye kgethwa,31:22 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego ga agilwe Tempele.

felo mo gokgethwa mo a dulago gona.’

23“Batho ba tla dula nageng ya Juda le metseng yohle ya yona gotee le balemi le badiša le mehlape ya bona. 24Ke tla lapološa ba ba lapilego, ka khoriša bohle ba ba swerwego ke tlala. 25Ka gona motho o tla re: ‘Ke ile ka robala, ka tsoga, ka lebaleba, ka kwa ke lapologile.’

26“Nna, Morena, ke re nako e etla yeo ka yona ke tlago tlatša naga ya Israele le ya Juda batho le diphoofolo. 27Gomme bjalo ka ge ke ile ka phafogela go kweša setšhaba sa ka bohloko, go se hlahlamolla, go se uša, go se pšhatla le go se fediša, ka wona mokgwa woo ke tla phafogela go se hloma le go se aga. 28

31:28
Hes. 18:2
Ge nako yeo e fihlile batho ba ka se sa re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana.’

29“Eupša ka nako yeo yo a jago diterebe tše bodila, meno go tla šia a gagwe; motho o tla bolawa ka lebaka la sa gagwe sebe.”

30

31:30
Mat. 26:28
Mar. 14:24
Luk. 22:20
1 Bakor. 11:25
2 Bakor. 3:6
31:30-33
Bah. 8:8-12
Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago dira kgwerano ye mpsha le setšhaba sa Israele le sa Juda. 31Yona e ka se swane le yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona mohla wola ke ba swere ka seatla ke ba ntšha nageng ya Egepeta. Le ge ke be ke le bjalo ka mogatšabona, ke bona ba ilego ba lahla kgwerano yeo.” 32
31:32
Bah. 10:16
Morena o re: “Bjale kgwerano ye ke tlago e dira le setšhaba sa Israele matšatšing a a tlago še: Ke tla tsenya molao wa ka ka teng ga bona, ka ba ka o ngwala dipelong tša bona. Ke tla ba Modimo wa bona, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 33
31:33
Bah. 10:17
Motho a ka se sa swanela go ruta mogagabo goba morwarragwe a re: ‘Tseba Morena,’ ka gobane bohle ba tla be ba ntseba, banyatšegi le bahlomphegi. Ke tla ba swarela bokgopo bja bona, gomme nka se sa gopola dibe tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

34Morena o hlabiša letšatši gore e be seedi mosegare,

o laela ngwedi le dinaledi gore di tage bošego.

O ferehla lewatle mme maphoto a rora;

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

35Yena Morena yo o holofetša gore ge a sa phethagatša dilo tšeo,

Israele e tla no fela e le setšhaba sa gagwe.

36Ge eba ka moso legodimo kua godimo le ka elwa,

le metheo ya lefase mo fase ya nyakišišwa,

le nna nka lahla setšhaba sa Israele ka lebaka la tšohle tše ba di dirilego.

O realo, Morena.

37Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona Jerusalema yohle e tlago tsošološetšwa nna go tloga Toreng ya Hananele go ya bodikela go yo fihla Lesorong la Sekhutlo. 38Gomme mollwane o tla tšwela pele go tloga moo ka bodikela go yo fihla mmotong wa Garebe, gomme wa phamogela Goa. 39Moedi wohle moo go bolokelwago bahu le mo go tšhollwago melora ya aletare gotee le mašemo ka moka a a lego mokgahlo ga motse le nokana ya Kidrone go yo fihla Lesorong la Dipere, e tla šegofaletšwa nna. Jerusalema e ka se sa tsoga e kgerešitšwe goba e phušotšwe.”

32

Jeremia o reka tšhemo

321

32:1
2 Dikg. 25:1-7
Morena o boletše le moprofeta Jeremia ka ngwaga wa lesome wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, woo gape e bego e le wa lesome le metšo ye seswai wa ge Nebukadnesare e le kgoši. 2Mehleng yeo madira a kgoši ya Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, gomme Jeremia a tswaleletšwe ka kgorong ya kgolego ye e bego e le ka mošate, ga kgoši ya Juda. 3Kgoši Tsedekia wa Juda o be a mo golegile, a ba a mmotšiša gore ke ka lebaka la eng a porofeta a re Morena o rile: “Ke tlilo gafela kgoši ya Babilonia motse wo, yena a o thopa, 4gomme Kgoši Tsedekia wa Juda a ka se phonyokge Bababilonia. O tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia; o tla bolela naye ka boyena, a mmona ba tomolelane mahlo. 5Kgoši ya Babilonia e tla iša Tsedekia Babilonia, a dula gona go fihlela ke mo otla. Le ge a ka lwa le Bababilonia a ka se ba fenye. Ke realo, nna, Morena.”

6Jeremia a re: “Morena o mpoditše 7gore Hanamele, morwa wa rangwane, Shalume, o tla tla go nna go nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe kua Anathote, ka ge ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. 8Ke moka, bjalo ka ge Morena a be a boletše, Hanamele a tla go nna kua kgorong ya kgolego, a nkgopela gore ke reke tšhemo ya gagwe ye e bego e le gona Anathote, seleteng sa Benjamene, ka ge ke be ke le moloko wabo wa kgauswi gomme ke na le tokelo ya go ithekela yona. Ka napa ka lemoga gore ye ke taelo ya Morena. 9Ka gona ka reka tšhemo yeo go Hanamele, morwa wa rangwane, gomme ka mo elela tšhelete ya gona, ya ba dipapetlana tše lesome le tše di šupago tša silibera. 10Ka ngwala lengwalo la theko, ka le kiba ka sekibo sa ka, ka bitša dihlatse tša ngwala maina a tšona go lona, gomme ka ela tšhelete ya gona ka kelo. 11Ka tšea mangwalo ao a theko ka mabedi – le le kibilwego ka sekibo mme le swerego setlamo le mabaka a sona, le lela la go se kibje – 12gomme ka a fa Baruke, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. Ka mo fa ona pele ga Hanamele, morwa wa rangwane, le pele ga dihlatse tšela tša go hlatsela lengwalo la theko, le pele ga Bajuda ba ba bego ba dutše kgorong. 13Ka botša Baruke pele ga bona ka re: 14‘Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o go laela gore o tšee mangwalo a a theko, la go kibja le la go se kibje, o a bee ka sebjaneng sa letsopa gore a tle a lotege nako ye telele. 15Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re dintlo le mašemo le dirapa tša merara di tla buša tša rekwa mo nageng ye.’ ”

Thapelo ya Jeremia

16Ka morago ga ge ke seno fa Baruke, morwa wa Neria, lengwalo la theko, ka rapela ka re: 17“Morena, Mong wa ka, ke wena o dirilego magodimo le lefase ka maatla a gago a magolo le bonatla; ga go se se go palelago. 18Diketekete tša batho o di bontšha leratorato, eupša le gona o otla bana ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona. O Modimo yo mogolo yo maatla; leina la gago o Morena Ramaatlaohle. 19Merero ya gago ke ye megolo, o dira tše maatla; o bona tšohle tše batho ba di dirago, gomme wa ba putsa go ya ka ditiro tša bona. 20O ile wa dira mehlolo le dimakatšo kua Egepeta, gomme wa tšwela pele le go di dira gare ga Baisraele le gare ga ditšhaba tše dingwe go fihlela le lehono, gomme ke ka lebaka leo bjale o tumilego. 21Ka mehlolo le dimakatšo le ka maatla a gago a magolo le bonatla le ka go tšhoša manaba a rena o ile wa ntšha setšhaba sa gago sa Israele Egepeta. 22Wa ba fa naga ye ya mokhora le monono, bjalo ka ge o be o enetše borakgolokhukhu ba bona. 23Eupša ya re ge ba fihla mo nageng ye mme ba e thopa, ba se go theeletše, ba se phethe melao ya gago; ba se dire tše o bego o ba laetše tšona. Ka gona wa ba tlišetša masetlapelo a ka moka.

24“Motse o dikaneditšwe ka dintotoma tša mobu gore o thopše. Ntwa le tlala le leuba la bolwetši di tla dira gore motse o wele diatleng tša Bababilonia ba ba lwago nawo. Tšela o di boletšego bjale di a phethega, bjalo ka ge le wena o iponela. 25Le ge go le bjalo, Morena, Mong wa ka, ke wena o ntaetšego gore ke reke tšhemo yela pele ga dihlatse, le ge motse o le kgauswi le go gafelwa diatleng tša Bababilonia.”

26Ke mo Morena a rilego go Jeremia: 27“Ke nna Morena, Modimo wa batho ka moka. Kgane go na le se se ntšhitago? 28

32:28
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
Ka gona, nna, Morena, ke re ke tlilo gafela motse wo diatleng tša Bababilonia le go tša Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, mme o tla o thopa. 29Bababilonia ba ba lwago le motse wo ba tla fihla ba o tšhuma ka mollo gotee le dintlo tšeo beng ba tšona ba bego ba tšhumela Baale diorelo godimo ga ditlhaka tša tšona, ba bile ba tšhelela medimo e šele dino e le kabelo godimo ga tšona, ya ba ge ba ntsheleka. 30Batho ba Israele le ba Juda, ge e sa le go tloga mathomong a ditšhaba tše, sa bona e bile go dira tše mpe pele ga ka; batho ba Israele sa bona e bile go ntsheleka ka tše ba di dirago. 31Batho ba motse wo ba mpefedišitše, ba nkgalefiša go tloga mola o agwago. Ke ikemišeditše go o fediša 32ka lebaka la tše mpe ka moka tše di dirilwego ke batho ba Israele le ba Juda, gotee le magoši le baetapele ba bona, le baprista le baprofeta ba bona, le batho bohle ba Juda le badudi ba Jerusalema gore ba nkgalefiše. 33Ba mphuraletše, ga ba sokologele go nna; gomme le ge ke be ke hlwa ke ba ruta, ba be ba gana go ntheeletša le go kgalwa. 34
32:34
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30-31
19:1-6
Ba ile ba ba ba bea medimo ya bona ya diswantšho ya go šišimiša ka Tempeleng mo ke swanetšego go khunamelwa gona, ba e tšhilafatša. 35
32:35
Lef. 18:21
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:31
Ba bopetše Baale dintotoma ka moeding wa Hinomo, gore ba tle ba direle modimo wa seswantšho, Mologo, dihlabelo ka barwa le barwedi ba bona. Ga se nna ke ba laetšego go dira taba ye, le go nagana ga se nke ke nagane gore ba ka dira taba ya mohuta wo, gomme ba diriša batho ba Juda sebe.”

Baisraele ba holofetšwa tše dibotse

36“Ka gona, mabapi le motse wo le rego o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 37Bona, ke yo kgoboketša batho ka ba ntšha dinageng tšohle tše ke ba raketšego go tšona ke selekegile, ke befetšwe, ke bile ke galefile kudu, gomme ke yo ba bušetša felong fa mme ka ba dudiša mo ba bolokegile. 38Ke gona e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 39Ke tla dira gore ba mpoife ka dipelo tša bona ka moka ba sa kgeloge, e le gore go tle go holege bona le ditlogolo tša bona. 40Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya gore nka se tsoge ke lesitše go ba direla tše dibotse, gomme ke tla dira gore ba mpoife, ba se sa mphuralela. 41Ke tla kgahlwa ke go ba direla tše dibotse, gomme ke tla ba dudišetša sa ruri mo nageng ye ke thabile kudu.

42“Nna, Morena, ke re: Bjalo ka ge ke ile ka tlišetša setšhaba se masetlapelo a ka moka, ka mokgwa wo mobjalo ke yo ba fa tšohle tše dibotse tše ke ba holofetšago tšona. 43Mo nageng ye lena le rego go tlilo swana le lešokeng, naga ya hloka batho le diphoofolo, gape le rego e tlilo gafelwa diatleng tša Bababilonia, nna ke re mašemo a a sa tlilo buša a rekwa. 44Batho ba tla a reka ka tšhelete, mangwalo a theko a tla ngwalwa, a kibja sekibo, a hlatselwa ke dihlatse seleteng sa Benjamene, metseng ya kgauswi le Jerusalema, le metseng ya Juda, le metseng ya dithabeng, le go ya nagengtlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, gobane ke tla ba atla gape. Ke realo, nna, Morena.”

33

Baisraele ba holofetšwa gape tše dibotse

331Ge Jeremia a sa golegilwe ka kgorong ya mošate, Morena a buša a bolela naye a re: 2“Nna, Morena, yo ke dirilego lefase, nna, Morena, yo ke le bopilego ka le bea madulong, nna, yo leina la ka e lego Morena, ke re: 3Ntlhaeletše, mme ke tla go araba; ke tla go botša dilo tše dikgolo le tše o sa di kwešišego, tše o sa di tsebego. 4Mabapi le dintlo tša motse wo le tša magoši a Juda tšeo di lego kgauswi le go hlahlamollwa gore go agwe merako ka tšona ya go le šireletša go bahlasedi ba ba le hlaselago ba le dintotomeng tša mobu,33:4 “gore go agwe ... mobu” Seheberu ga se kwagale gabotse. nna, Morena Modimo wa Israele, ke re: 5Bahlabani ba go lwa le Bababilonia ba etla, gomme dintlo tše di tla tlala33:5 “Bahlabani ... tlala” Seheberu ga se kwagale gabotse. ditopo tša bao ke yago go ba bolaya ke befetšwe, ke galefile, gobane motse wo ke o furaletše ka lebaka la tše mpe tše badudi ba wona ba di dirilego. 6Fela ke tla alafa motse wo le badudi ba wona ka ba fodiša. Ke tla ba tlišetša boiketlo bja mmakgonthe le polokego. 7Ke tla atla batho ba Juda le ba Israele gape, gomme ka ba tsošološa ba swana le pele. 8Ke tla ba hlatswa dibe tše ba mphošeditšego ka tšona, ka ba swarela makgopo ohle a ba nkgopišitšego ka ona ba nthumola. 9Jerusalema e tla ba felo mo go nthabišago le mo ke retwago gona, le mo ke ikgantšhago ka gona, gomme seo se tla tsebja ke ditšhaba tšohle tša lefase; di tla boifa tša thothomela ge di ekwa ka tšohle tše dibotse tše ke di direlago batho ba Jerusalema, le ka katlego ye ke e tlišetšago motse wo.”

10Morena o re: “Lena le re felo mo go swana le lešoka, ga go batho goba diphoofolo tše di phelago gona. Eupša nna ke re metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema ye e se nago selo, go sego batho goba diphoofolo, go sa tlilo kwala 11

33:11
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya menyanya ya manyalo, gwa kwala le mantšu a baopedi ba tliša dikabelo tša tebogo Tempeleng ya ka. Ba tla be ba opela ba re:

“ ‘Retang Morena Ramaatlaohle,

gobane ke yo botho,

gomme lerato la gagwe ke la go ya go ile.’

Ke tla atla naga ye bjalo ka mohlamonene.

Ke realo, nna, Morena!”

12Morena Ramaatlaohle o re: “Mo nageng ye ya go swana le lešoka ya go se dulwe ke batho le diphoofolo, le metseng yohle ya gona go tla buša gwa ba le mafulo mo badiša ba ka robatšago dihuswane tša bona gona. 13Kua metseng ya dithabeng, le go ya nagatlase, le go ya seleteng sa ka borwa se se omilego, le seleteng sa Benjamene, le metseng ya kgauswi le Jerusalema le go ya Juda badiša ba tla buša ba bala dihuswane tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

14

33:14-16
Jer. 23:5-6
Morena o re: “Nako e etla mohla ke tlago phethagatša se ke se holofeditšego batho ba Israele le ba Juda. 15Mehleng yeo kgoši ke tla bea setlogolo sa Dafida se se lokilego. Kgoši yeo e tla dira tše di swanelago le tše di lokilego mo nageng. 16Batho ba Juda ba tla phološwa, ba Jerusalema le bona ba tla phela ba bolokegile. Motse wo o tla bitšwa ‘Morena Morephološi’. 17
33:17
2 Sam. 7:12-16
1 Dikg. 2:4
1 Dikr. 17:11-14
Nna, Morena, ke holofetša gore ka mehla go tla dula go na le setlogolo sa Dafida se se tlago ba kgoši ya Israele, 18
33:18
Num. 3:5-10
gape go tla dula go na le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago gape ba dirago dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe.”

19Morena a re go Jeremia: 20“Nna, Morena, ke re: Ge eba le ka senya kgwerano ye ke e dirilego le letšatši goba ye ke e dirilego le bošego, gore letšatši le bošego di se sa ba gona ka nako ya tšona, 21gona le kgwerano ye ke e dirilego le Dafida, mohlanka wa ka, e ka senyega, mme yena a se be le setlogolo sa go mo hlatlama bogošing, kgwerano ye ke e dirilego le baprista ba Balefi ba ba ntlhankelago le yona e ka senyega. 22Ke tla atiša ditlogolo tša mohlanka wa ka, Dafida, le Balefi ba go ntlhankela, gore go se kgonege go ba bala bjalo ka ge go sa kgonege go bala dinaledi tša legodimo, goba dithorwana tša lešabašaba la lebopo la lewatle.”

23Morena a re go Jeremia: 24“Afa o lemogile ka mo batho ba ba rego nna ke ngadile Baisraele le Bajuda, yona meloko ye mebedi ye ke ikgethetšego yona? Ka gona ba nyatša setšhaba sa ka, gomme ga ba sa se tšea e le setšhaba. 25Nna, Morena, ke re ge nkabe ke se ka dira kgwerano le letšatši le bošego, ke se ka bea melao ye e laolago leratadima le lefase, 26gona ke be nka lahla ditlogolo tša Jakobo le tša mohlanka wa ka, Dafida, ka se kgethe yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe gore a buše ditlogolo tša Abrahama le tša Isaka le tša Jakobo. Ke tla šokela setšhaba sa ka, ka se atla gape.”