Sepedi 2000 (NSO00)
31

Baisraele ba boela gae

311Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona ke tlago ba Modimo wa dikgoro tšohle tša Israele, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 2Kua lešokeng ke ile ka šokela batho bale ba go phonyokga ntweng. Mohla setšhaba sa Israele se le leetong la go ya bokhutšong nageng ya sona, 3ke ile ka iponagatša go sona31:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “sona” Seheberu se re “nna”. ke le kgole. Lena setšhaba sa Israele, ka ge e sa le ke le rata go tloga mathomong, le bjale ke tla no fela ke le botegetše. 4Wena moratiwa wa ka, setšhaba sa Israele, ke tla buša ka go tsošološa wa tsosološega. O tla swanelwa ge o letša meropa ya gago, o yo bina le bao ba thabilego. Lena setšhaba sa Israele, le tla buša la lema dirapa tša merara dithabeng tša Samaria, gomme bao ba di lemago ba tla ja diterebe tša gona. 5Ee, nako e batametše yeo ka yona bafeti ba tlago goeletša ba le dithabeng tša Efraime ba re: ‘A re rotogeleng Sione, go Morena Modimo wa rena!’ ”

6Morena o re:

“Hlabelang ditlogolo tša Jakobo mekgolokwane,

dudueletšang setšhaba se se tumilego go feta tše dingwe!

Kwatšang koša ya lena ya go reta ya go re:

‘Morena o hlakodišitše setšhaba sa gagwe,

mašaledi a Israele!’

7Ke tla ba buša nageng ya ka leboa,

ka ba kgoboketša le nageng tša kgolekgole.

Difofu le digole tša bona di tla tla nabo,

le baimana le bao ba belegago.

Ba tla boa e le lešaba le legolo.

8Setšhaba sa ka se tla boa se lla,

se rapela ge se boa se etetšwa ke nna.

Ke tla se lebiša meeleng ya meetse,

ke ba sepetša tseleng ye boreledi mo ba ka se kego ba kgopša,

ka gobane go Israele ke swana le motswadi,

gomme Efraime ke morwa wa ka wa leitšibolo.”

9Morena o re:

“Lena ditšhaba, ekwang tše Morena a di bolelago,

gomme le di tsebagatše dihlakahlakeng tša kgole le re:

‘Nna ke šwalalantše setšhaba sa ka,

ke tla se kgoboketša,

ka se diša bjalo ka modiša ge a diša mohlape wa gagwe.

10Ke hlakodišitše ditlogolo tša Jakobo,

ke di phološitše setšhabeng se se di fetago ka maatla.

11Ba tla tla ba hlaba mekgolokwane thabeng ya Sione,

ba thabile kudu ka lebaka la botho bja ka –

ka ge ke ba file mabele,

beine le makhura a mohlware,

dikwanyana, diputšane le manamane.

Ba tla swana le serapa se se nošetšwago gabotse;

ba ka se sa hloka selo.

12Ke moo banenyana ba tlago ipshina ka go bina;

masogana le bakgalabje le bona ba tla thaba.

Ke tla ba homotša,

ka fetoša sello sa bona lethabo, matshwenyego a bona ka a fetoša boiketlo.

13Ke tla khoriša baprista ka dijo tša manoni,

ka šegofatša setšhaba sa ka kudu.

Ke realo, nna, Morena.’ ”

Morena o šokela Baisraele

14Morena o re:

“Kua Rama go kwagala lentšu,

sello sa masetlapelo sa go golola.

Ragele o llela bana ba gagwe;

o gana go homotšwa,

gobane ga ba sa le gona.

15

31:15
Gen. 35:16-19
Mat. 2:18
Hle, homola,

o phumole meokgo.

O tla putsetšwa tše o di diretšego bana ba gago;

ba tla boa ba etšwa nageng ya manaba.

16Go sa na le se sengwenyana

se o ka se holofelago;

bana ba gago ba tla boela gae.

Ke realo, nna, Morena.

17“Ke kwa batho ba Efraime31:17 “batho ba Efraime” Ke go re setšhaba sa Israele. ba bolela ka bohloko ba re:

“ ‘Joo, Morena o re otlile,

re otlilwe bjalo ka pholwana ye e sego ya tlwaetšwa.

Re bušetše go wena mme re tla boa,

ka gobane ke wena Morena Modimo wa rena.

18Re ile ra go furalela,

eupša ra ba ra itshola.

Ka morago ga ge o re lemošitše bošaedi bja rena,

re ile ra inamiša difahlego ka dihlong.

Re be re inyatša re hlabja ke dihlong,

ka gobane re dirile dibe re sa le bana.’

19“Israele, ga ke re o morwa wa ka yo ke mo ratago,

ngwana yo a nkgahlago?

Ka mehla ge ke bolela leina la gago ke go gopola ka lerato.

Pelo ya ka e nagana wena;

ruri, ke tla go šokela.

20Itlhomele dišupatsela,

o swaye tselakgolo ye o tšeago ka yona,

o lebelediše wona mmila woo.

Boang, lena setšhaba sa Israele,

boelang metseng ye le e tlogetšego ye.

21Le tla ba pelopedi go fihla neng, bakgelogi tenang?

Ke dirile se sengwenyana se sefsa,

go swana le mosadi ge a šireletša monna.”

Bokamoso bja setšhaba sa Modimo

22Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Mohla ke bušetša setšhaba nageng ya sona, se tla buša sa bolela nageng ya Juda le metseng ya yona sa re:

“ ‘Nke Morena a go šegofatše,

wena thaba ye kgethwa,31:22 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego ga agilwe Tempele.

felo mo gokgethwa mo a dulago gona.’

23“Batho ba tla dula nageng ya Juda le metseng yohle ya yona gotee le balemi le badiša le mehlape ya bona. 24Ke tla lapološa ba ba lapilego, ka khoriša bohle ba ba swerwego ke tlala. 25Ka gona motho o tla re: ‘Ke ile ka robala, ka tsoga, ka lebaleba, ka kwa ke lapologile.’

26“Nna, Morena, ke re nako e etla yeo ka yona ke tlago tlatša naga ya Israele le ya Juda batho le diphoofolo. 27Gomme bjalo ka ge ke ile ka phafogela go kweša setšhaba sa ka bohloko, go se hlahlamolla, go se uša, go se pšhatla le go se fediša, ka wona mokgwa woo ke tla phafogela go se hloma le go se aga. 28

31:28
Hes. 18:2
Ge nako yeo e fihlile batho ba ka se sa re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana.’

29“Eupša ka nako yeo yo a jago diterebe tše bodila, meno go tla šia a gagwe; motho o tla bolawa ka lebaka la sa gagwe sebe.”

30

31:30
Mat. 26:28
Mar. 14:24
Luk. 22:20
1 Bakor. 11:25
2 Bakor. 3:6
31:30-33
Bah. 8:8-12
Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago dira kgwerano ye mpsha le setšhaba sa Israele le sa Juda. 31Yona e ka se swane le yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona mohla wola ke ba swere ka seatla ke ba ntšha nageng ya Egepeta. Le ge ke be ke le bjalo ka mogatšabona, ke bona ba ilego ba lahla kgwerano yeo.” 32
31:32
Bah. 10:16
Morena o re: “Bjale kgwerano ye ke tlago e dira le setšhaba sa Israele matšatšing a a tlago še: Ke tla tsenya molao wa ka ka teng ga bona, ka ba ka o ngwala dipelong tša bona. Ke tla ba Modimo wa bona, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 33
31:33
Bah. 10:17
Motho a ka se sa swanela go ruta mogagabo goba morwarragwe a re: ‘Tseba Morena,’ ka gobane bohle ba tla be ba ntseba, banyatšegi le bahlomphegi. Ke tla ba swarela bokgopo bja bona, gomme nka se sa gopola dibe tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

34Morena o hlabiša letšatši gore e be seedi mosegare,

o laela ngwedi le dinaledi gore di tage bošego.

O ferehla lewatle mme maphoto a rora;

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

35Yena Morena yo o holofetša gore ge a sa phethagatša dilo tšeo,

Israele e tla no fela e le setšhaba sa gagwe.

36Ge eba ka moso legodimo kua godimo le ka elwa,

le metheo ya lefase mo fase ya nyakišišwa,

le nna nka lahla setšhaba sa Israele ka lebaka la tšohle tše ba di dirilego.

O realo, Morena.

37Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona Jerusalema yohle e tlago tsošološetšwa nna go tloga Toreng ya Hananele go ya bodikela go yo fihla Lesorong la Sekhutlo. 38Gomme mollwane o tla tšwela pele go tloga moo ka bodikela go yo fihla mmotong wa Garebe, gomme wa phamogela Goa. 39Moedi wohle moo go bolokelwago bahu le mo go tšhollwago melora ya aletare gotee le mašemo ka moka a a lego mokgahlo ga motse le nokana ya Kidrone go yo fihla Lesorong la Dipere, e tla šegofaletšwa nna. Jerusalema e ka se sa tsoga e kgerešitšwe goba e phušotšwe.”