Sepedi 2000 (NSO00)
30

Tše Morena a di holofeditšego setšhaba sa gagwe

301-2Morena Modimo wa Israele o rile go Jeremia: “Tšohle tše ke go boditšego tšona di ngwale ka pukung, 3ka gobane nako e etla ya gore ke tle ke kgoboketše setšhaba sa ka, sa Israele le sa Juda, ditšhaba tšeo di lego bothopša.30:3 “gore ke tle ke kgoboketše ... bothopša” goba “gore ke tle ke atle setšhaba sa ka gape, sa Israele le sa Juda” Ke tla ba bušetša nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba bona, gomme ba tla e tšea gape ya ba ya bona. Ke realo, nna, Morena.”

4Morena o re go setšhaba sa Israele le sa Juda:

5“Ke kwele sello sa letšhogo,

go na le poifo, e sego khutšo.

6Eyang le boneng ka bolena,

le ipotšiše:

Kgane monna a ka belega ngwana?

Bjale ke reng ke bona banna ka moka

ba itshwere matheka boka mosadi a belega?

Bohle ba reng ba sehlefetše?

7Letšatši le le šiišago le etla;

la go swana nalo ga le gona;

ke nako ya masetlapelo go ditlogolo tša Jakobo,

eupša di tla hlakodišwa.”

8Morena Ramaatlaohle o re: “Mohla tšatši leo le etla ke tla roba joko ye e lego melaleng ya bona, ka kgaola le ditlemo tša bona, gomme e ka se sa ba makgoba a bafaladi. 9Ba tla ntlhankela, nna, Morena Modimo wa bona, ba hlankela le setlogolo sa Dafida se ke tlago se bea kgoši ya bona.

10

30:10-11
Jer. 46:27-28
“Ka gona, lena ditlogolo tša mohlanka wa ka,

Jakobo, se boifeng;

lena setšhaba sa Israele, se tšhogeng.

Ke tla le phološa nageng yeo ya kgole,

ka hlakodiša ditlogolo tša lena nageng yeo ya bothopša.

Le tla boa la phela le iketlile;

le tla bolokega,

gwa se be le yo a le boifišago.

11Ke na le lena gore ke le hlakodiše.

Ke tla fediša ditšhaba tšohle tše ke le šwalalanyeditšego go tšona,

fela lena nka se le fediše.

Go le otla gona nka se lese,

fela e tla ba ka toka.

Ke realo, nna, Morena.”

12Morena o re:

“Dintho tša lena ke ditlhokakalafo,

dikgobadi tša lena ga di fole.

13Ga go yo a le direlago selo,

dišo tša lena ke ditlhokasehlare,

di ka se fole.

14Baratiwa bohle ba lena ba le lebetše;

ga ba sa ne taba le lena,

ka gobane ke le hlasetše bjalo ka lenaba;

kotlo ya lena e bile ye sehlogo,

ka ge dibe tša lena e le tše dintši,

le molato wa lena e le wo mogolo.

15Le reng le golodišwa ke dintho tša lena?

Bohloko bja lena ke tlhokasehlare.

Ke le otlile ka mokgwa wo ka ge dibe tša lena e le tše dintši,

le molato wa lena e le wo mogolo.

16Le ge go le bjalo,

bohle ba ba le rwaetšago sa dibata,

le bona ba tla rwaetšwa;

manaba ohle a lena a tla thopša.

Balehlakiši le bona ba tla hlakišwa,

balehlakodi le bona ba tla hlakolwa.

17Ke tla le fodiša dintho,

ka le bušetša sekeng,

le ge le bitšwa ‘Molahlwane’,

‘Sione mohlokamošetši’.

Ke realo, nna, Morena.”

18Morena o re:

“Ke tla atla dikgorwana tša ditlogolo tša Jakobo gape,

ka šokela lapa le lengwe le le lengwe;

Jerusalema e tla agwa ka lefsa mašopeng a yona;

sebo sa yona se tla agwa mo se swanetšego go ba gona.

19Badudi ba gona ba tla gobela dikoša tša tebogo;

ba tla goa ka lethabo.

Ke tla ba atiša,

ba se fokotšege.

Ke tla ba fa seriti,

ba se nyatšege.

20Bana ba bona ba tla etša pele;

ke tla tiiša setšhaba sa bona gape,

ka otla bohle ba ba se hlakišago.

21Kgoši ya bona e tla tšwa go bona,

mmuši wa bona o tla tšwa setšhabeng sa gabobona.

Ke tla mmatametša,

a ba kgauswi le nna.

Na ke mang yo a ka mpatamelago a se hwe?

Ke realo, nna, Morena.

22Bona e tla ba setšhaba sa ka,

gomme nna ka ba Modimo wa bona.”

23Kgalefo ya Morena ke ledimo,

ke sesasedi se se gaketšego,

se se tlago le tšubutla ka godimo ga bakgopo,

24gomme e ka se kgaotše pele a phetha tšohle

tše a nyakago go di phetha.

Lena seo le tla se lemoga ge nako e fihla.