Sepedi 2000 (NSO00)
29

Lengwalo le Jeremia a le ngwaletšego Bajuda Babilonia

291

29:1-2
2 Dikg. 24:12-16
2 Dikr. 36:10
Moprofeta Jeremia o ile a ngwalela mašaledi a bagolo ba setšhaba kua bothopša lengwalo a le Jerusalema; a le ngwalela le baprista, le baprofeta, le setšhaba ka moka se Nebukadnesare a bego a se thopile Jerusalema a se iša Babilonia. 2Lengwalo leo o le ngwadile ka morago ga ge Kgoši Joyakine, le mmagwe,29:2 “mmagwe” goba “mohumagadi wa gagwe” le bakgomana ba mošate, le baetapele ba Juda le ba Jerusalema, le bakgoni ba mediro ya diatla, le barulatshipi ba seno tloga Jerusalema. 3A le fa Elasa, morwa wa Shafane, le Gemaria, morwa wa Hilkia, bao Kgoši Tsedekia a bego a ba roma go Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia. Lona le be le re:

4“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o botša bohle bao a ba lesitšego ba thopša Jerusalema ba išwa Babilonia o re: 5‘Le ikagele dintlo le itulele. Le leme dirapa le je dibjalo tša tšona. 6Le nyale, le be le bana. Le nyadiše bana ba lena gore le bona ba tle ba be le bana. Le ate, le se fokotšege. 7Le šomele go hola metse yeo ke le lesitšego le thopelwa go yona. Le e rapelele go nna, ka gobane ge e holega, le lena le tla holega. 8Nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le laya gore le se ke la forwa ke baprofeta le didupe ba ba lego gare ga lena. Ditoro tša bona le se ke la di ela hloko, 9gobane ba le porofetela maaka ka leina la ka. Ga se ba rongwa ke nna. Ke realo, nna, Morena.’

10

29:10
2 Dikr. 36:21
Jer. 25:11
Dan. 9:2
“Morena o re: ‘Mola mengwaga ye masome a a šupago ya Babilonia e fetile, ke tla le šetša, ka phetha se ke le holofeditšego sona ka le bušetša mo. 11Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago. 12Ke mo e tlago re ge le nkgopela, le etla le nthapela, nna ka le theeletša. 13
29:13
Doit. 4:29
E tla re ge le nnyaka, la nkhwetša, ge eba le nnyaka ka dipelo tša lena ka moka. 14Ee, ke re le tla nkhwetša, gomme ke tla le atla gape. Ke tla le kgoboketša ka le ntšha ditšhabeng tšohle le mafelong ohle moo ke le raketšego gona, ka le bušetša nageng ye ke le ntšhitšego go yona ge le thopša. Ke realo, nna, Morena.’

15“Le re Morena o le file baprofeta kua Babilonia. 16Mabapi le kgoši ye e bušago setšhaba seo Dafida a bego a se buša, le bohle ba ba dulago motseng wo, ke go re meloko ya bolena ye e ilego ya se išwe bothopša le lena, 17Morena Ramaatlaohle o re: ‘Ke tla ba tlišetša ntwa le tlala le leuba la bolwetši, gomme ke tla dira gore ba swane le mago ao a bodilego wa go se lewe. 18Ke tla ba hlomara ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla tšhoga. Ditšhaba tšohle tše ke tla bego ke ba raketše go tšona di tla rogaka ka leina la bona, tša tšhošwa tša ba tša gakgamatšwa ke tše di ba hlagetšego, tša ba kwera. 19Tšeo di tla ba hlagela ka ge ba se ba theeletša molaetša wo ke bego ke fela ke ba romela wona ka bahlanka ba ka, baprofeta. Ba ganne go ba theeletša. 20Bjale ge, lena mathopša ohle ke le tlošitšego Jerusalema ka le iša Babilonia, theeletšang se nna, Morena, ke se bolelago.’

21“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o bolela mabapi le Ahaba, morwa wa Kolaya, le Tsedekia, morwa wa Maasea, bao ba le porofetelago maaka ka leina la gagwe. O rile o tla ba gafela diatleng tša Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia, gomme yena o tla ba bolaya le lebeletše. 22Batho bale ba go thopša Juda ba išwa Babilonia ge ba nyaka go rogaka motho ba tla re: ‘Morena a go dire se kgoši ya Babilonia a kilego a se dira Tsedekia le Ahaba: a ba beša ba phela.’ 23Ba dirile taba ya bohlola – ba otswa le basadi ba baagišani ba bona, ba ba ba bolela maaka ka leina la Morena ba se ba laelwa ke yena. Yena o tseba tše ba di dirilego, ebile ke hlatse. Ke realo, nna, Morena.”

Lengwalo la Shemaya

24-25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o ile a mpha molaetša wa go ya go Shemaya wa Nehelamo, yo a bego a ngwaletše batho ka moka ba Jerusalema le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, le baprista ba bangwe ka moka, ka leina la gagwe. Ka lengwalong leo Shemaya o be a ngwaletše Sofonia a re: 26“Morena o go dirile moprista legatong la Joyada gore Tempele ya Morena e be le mohlankedi. Segafi se se itirago moprofeta o se tleme maoto le molala dikoteng. 27Bjale o reng o se wa kgala Jeremia wa Anathote, yo a dikilego a le porofetela, 28ka ge a re rometše molaetša Babilonia wa gore re sa tlilo tšea nako ye telele re le mathopša, le gore re ikagele dintlo re itulele, re leme dirapa, re je dibjalo tša tšona?”

29Moprista Sofonia o ile a balela moprofeta Jeremia lengwalo leo. 30Ke moka Morena a botša Jeremia 31-32gore a romele molaetša wo go mathopša ohle: “Mabapi le Shemaya wa Nehelamo nna, Morena, ke re ke tla mo otla, yena le ditlogolo tša gagwe. Le ge a se a rongwa ke nna o le porofetetše, gomme a le dira gore le dumele maaka. Ga go le o tee wa leloko labo yo a tlago šala mo setšhabeng se. Tše dibotse tše ke tlago di direla setšhaba sa ka a ka se di bone, ka ge a boditše batho gore ba kgeloge go nna. Ke realo, nna, Morena.”