Sepedi 2000 (NSO00)
27

Jeremia o rwala joko molaleng

271

27:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
E rile ge Tsedekia, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a laela Jeremia 2gore a itirele joko ya go ba le marala, gomme a e rwale molaleng. 3A mo laela gore a romele molaetša go kgoši ya Edomo, le go ya Moaba, le go ya Amone, le go ya Tirose, le go ya Sidone ka batseta ba bona bao ba bego ba tlile Jerusalema go bona Tsedekia, kgoši ya Juda. 4Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a mmotša gore a ba laele gore ba tsebiše magoši a bona gore Morena o rile: 5“Ka maatla a ka a magolo le bonatla ke hlodile lefase le batho le diphoofolo tšohle tše di phelago lefaseng, gomme maatla a ke a fa yo ke mo ratago. 6Ke nna ke gafetšego dinaga tše ka moka diatleng tša mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, ke mo file le diphoofolo tša naga gore di mo šomele. 7Ditšhaba tšohle di tla mo loba, tša loba le morwagwe le setlogolo sa gagwe go fihlela go etla nako ya gore setšhaba sa gagwe se otlwe. Ke gona setšhaba seo sa gagwe se tlago loba ditšhaba tše maatla le dikgoši tše dikgolo.

8“Eupša ge go ka ba le setšhaba goba mmušo wo o ganago go loba Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, goba go ithweša joko ya gagwe, gona ke tla otla setšhaba seo ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, ka ba ka se feleletša ka seatla sa Nebukadnesare. 9Le se ke la theeletša baprofeta ba gabolena, goba didupe tša gabolena, goba balori ba gabolena, goba dinoge tša gabolena, goba baloi ba gabolena, bona batho ba ba le botšago gore le ka se lobe kgoši ya Babilonia. 10Ba le porofetela maaka gore le tle le thopelwe kgole le naga ya gabolena. Ke tla le raka, gomme la fedišwa. 11Eupša setšhaba se se ka ithwešago joko ya kgoši ya Babilonia sa mo loba, ke tla se lesa sa no fela se dutše nageng ya sona, sa e lema gomme sa phela go yona. Ke realo, nna, Morena.”

12Le Kgoši Tsedekia wa Juda ke ile ka mmotša bjalo, ka re: “Ithweše joko ya kgoši ya Babilonia. O lobe yena le setšhaba sa gagwe, gomme o tla phela. 13Ke ka lebaka la eng ge wena le setšhaba sa gago le swanetše go bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši? Etse seo ke se Morena a rilego se tla hlagela setšhaba sefe le sefe se se sa lobego kgoši ya Babilonia. 14Le se ke la theeletša baprofeta ba ba le botšago gore le ka se mo lobe, gobane ba le porofetela maaka. 15Morena ka boyena o boletše gore ga se ba rongwa ke yena, le gore ba porofeta maaka ka leina la gagwe. Ka gona, yena o tla le šwalalanya, gomme le tla bolawa, lena le baprofeta ba ba le porofetelago.”

16Ke moka ka botša baprista le setšhaba sohle gore Morena o re: “Le se ke la theeletša baprofeta ba ba rego thoto ya ka Tempeleng ya ka e tla tloga e bušwa Babilonia. Ba le porofetela maaka. 17Le se ke la ba theeletša! Lobang kgoši ya Babilonia gomme le tla phela! Ke ka lebaka la eng ge motse wo o swanetše go ba mašope? 18Ge eba ruri ke baprofeta, le gona ge eba ba na le molaetša wa ka, a ba nkgopele, nna, Morena Ramaatlaohle, gore thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema e se thopelwe Babilonia.

19-20“Mola Kgoši Nebukadnesare a thopa kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, le bakgomana ka moka ba Juda le ba Jerusalema a ba iša Babilonia, o ile a šadiša dikokwane, le legopo le legolo, le dikoloyana, le thoto ye nngwenyana ye e bego e tlogetšwe ka motseng wo.

21“Mabapi le thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: 22E tla thopelwa Babilonia, ya dula gona go fihlela ge ke e lata. Ke tla e bušetša ka motseng wo. Ke realo, nna, Morena.”

28

Moprofeta Jeremia le moprofeta Hanania ba a ngangišana

281

28:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
Go be go na le moprofeta yo mongwe wa go tšwa Gibeone yo leina la gagwe e bego e le Hanania, morwa wa Asure. Ka wona ngwaga woo,28:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ka wona ngwaga woo” Seheberu se re “Ka wona ngwaga woo, ge Tsedekia a sa tšo bewa kgoši ya Juda”. ka kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa bone wa ge Tsedekia e le kgoši, o ile a bolela le Jeremia ka Tempeleng ya Morena, a mmotša pele ga baprista le batho ka moka ba ba bego ba le moo 2gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ke amogile kgoši ya Babilonia maatla. 3Pele mengwaga ye mebedi e fela, thoto ka moka ya ka Tempeleng ya ka yeo Kgoši Nebukadnesare a e tšerego mo a e iša Babilonia ke tla be ke e bušitše. 4Ke tla buša le kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, gotee le mathopša ohle a Juda a a išitšwego Babilone. Ee, ke tla amoga kgoši ya Babilonia maatla. Ke realo, nna, Morena.”

5Ke moka moprofeta Jeremia a botša moprofeta Hanania pele ga baprista le batho ka moka bao ba bego ba eme ka Tempeleng ya Morena a re: 6“Nke go ka ba bjalo! A Morena a dire bjalo! A a phethagatše tše o di porofetilego mme a buše thoto ya Tempele ya gagwe, le mathopša ohle a a lego Babilonia a a bušetše mo. 7Nke o hlwaye tsebe, o kwe tše ke go botšago tšona, wena le batho ka moka. 8Go tloga mehleng yela ya bogologolo baprofeta ba ba bilego gona pele ga ka le wena ba be ba porofetela dinaga tše dintši le mebušo ye maatla dintwa le masetlapelo le mauba a bolwetši. 9Moprofeta yo a porofetago boiketlo o lemogwa gore ka nnete ke moprofeta yo a romilwego ke Morena ge fela tše a di porofetilego di hlaga.”

10Ke moo moprofeta Hanania a tšerego joko yela molaleng wa moprofeta Jeremia, a e robaganya, 11gomme a bolela pele ga batho ka moka a re: “Morena o rile joko yeo Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia a e rwešitšego ditšhaba tšohle melaleng o tla e roba ka wona mokgwa wo, gomme seo o tla se dira go sešo gwa feta mengwaga ye mebedi.” Ke moka moprofeta Jeremia a tloga.

12Ka moragonyana ga ge moprofeta Hanania a robile joko ye a bego a e tšere molaleng wa moprofeta Jeremia, Morena a laela Jeremia 13gore a yo botša Hanania a re: “Morena o rile ge e le joko ya kota yona o ka no kgona go e roba, eupša yena28:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yena” Seheberu se re “wena”. o tla dira ya tshipi legatong la yona. 14Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o rile o tla rweša ditšhaba tše ka moka joko ya tshipi melaleng, gomme tšona di tla šomela Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. O tla dira gore le diphoofolo tša naga di šomele Nebukadnesare.”

15Ke mo moprofeta Jeremia a boditšego moprofeta Hanania a re: “Theeletša, wena Hanania! Ga se wa rongwa ke Morena, gomme o dira gore batho ba ba dumele maaka. 16Ka gona Morena o re o tla go tloša tšatšing. Ka wona ngwaga wo o tla hwa ka gobane o boditše batho gore ba kgeloge go Morena.”

17Moprofeta Hanania a hwa ka kgwedi ya bošupa ya wona ngwaga woo.

29

Lengwalo le Jeremia a le ngwaletšego Bajuda Babilonia

291

29:1-2
2 Dikg. 24:12-16
2 Dikr. 36:10
Moprofeta Jeremia o ile a ngwalela mašaledi a bagolo ba setšhaba kua bothopša lengwalo a le Jerusalema; a le ngwalela le baprista, le baprofeta, le setšhaba ka moka se Nebukadnesare a bego a se thopile Jerusalema a se iša Babilonia. 2Lengwalo leo o le ngwadile ka morago ga ge Kgoši Joyakine, le mmagwe,29:2 “mmagwe” goba “mohumagadi wa gagwe” le bakgomana ba mošate, le baetapele ba Juda le ba Jerusalema, le bakgoni ba mediro ya diatla, le barulatshipi ba seno tloga Jerusalema. 3A le fa Elasa, morwa wa Shafane, le Gemaria, morwa wa Hilkia, bao Kgoši Tsedekia a bego a ba roma go Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia. Lona le be le re:

4“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o botša bohle bao a ba lesitšego ba thopša Jerusalema ba išwa Babilonia o re: 5‘Le ikagele dintlo le itulele. Le leme dirapa le je dibjalo tša tšona. 6Le nyale, le be le bana. Le nyadiše bana ba lena gore le bona ba tle ba be le bana. Le ate, le se fokotšege. 7Le šomele go hola metse yeo ke le lesitšego le thopelwa go yona. Le e rapelele go nna, ka gobane ge e holega, le lena le tla holega. 8Nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le laya gore le se ke la forwa ke baprofeta le didupe ba ba lego gare ga lena. Ditoro tša bona le se ke la di ela hloko, 9gobane ba le porofetela maaka ka leina la ka. Ga se ba rongwa ke nna. Ke realo, nna, Morena.’

10

29:10
2 Dikr. 36:21
Jer. 25:11
Dan. 9:2
“Morena o re: ‘Mola mengwaga ye masome a a šupago ya Babilonia e fetile, ke tla le šetša, ka phetha se ke le holofeditšego sona ka le bušetša mo. 11Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago. 12Ke mo e tlago re ge le nkgopela, le etla le nthapela, nna ka le theeletša. 13
29:13
Doit. 4:29
E tla re ge le nnyaka, la nkhwetša, ge eba le nnyaka ka dipelo tša lena ka moka. 14Ee, ke re le tla nkhwetša, gomme ke tla le atla gape. Ke tla le kgoboketša ka le ntšha ditšhabeng tšohle le mafelong ohle moo ke le raketšego gona, ka le bušetša nageng ye ke le ntšhitšego go yona ge le thopša. Ke realo, nna, Morena.’

15“Le re Morena o le file baprofeta kua Babilonia. 16Mabapi le kgoši ye e bušago setšhaba seo Dafida a bego a se buša, le bohle ba ba dulago motseng wo, ke go re meloko ya bolena ye e ilego ya se išwe bothopša le lena, 17Morena Ramaatlaohle o re: ‘Ke tla ba tlišetša ntwa le tlala le leuba la bolwetši, gomme ke tla dira gore ba swane le mago ao a bodilego wa go se lewe. 18Ke tla ba hlomara ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla tšhoga. Ditšhaba tšohle tše ke tla bego ke ba raketše go tšona di tla rogaka ka leina la bona, tša tšhošwa tša ba tša gakgamatšwa ke tše di ba hlagetšego, tša ba kwera. 19Tšeo di tla ba hlagela ka ge ba se ba theeletša molaetša wo ke bego ke fela ke ba romela wona ka bahlanka ba ka, baprofeta. Ba ganne go ba theeletša. 20Bjale ge, lena mathopša ohle ke le tlošitšego Jerusalema ka le iša Babilonia, theeletšang se nna, Morena, ke se bolelago.’

21“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o bolela mabapi le Ahaba, morwa wa Kolaya, le Tsedekia, morwa wa Maasea, bao ba le porofetelago maaka ka leina la gagwe. O rile o tla ba gafela diatleng tša Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia, gomme yena o tla ba bolaya le lebeletše. 22Batho bale ba go thopša Juda ba išwa Babilonia ge ba nyaka go rogaka motho ba tla re: ‘Morena a go dire se kgoši ya Babilonia a kilego a se dira Tsedekia le Ahaba: a ba beša ba phela.’ 23Ba dirile taba ya bohlola – ba otswa le basadi ba baagišani ba bona, ba ba ba bolela maaka ka leina la Morena ba se ba laelwa ke yena. Yena o tseba tše ba di dirilego, ebile ke hlatse. Ke realo, nna, Morena.”

Lengwalo la Shemaya

24-25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o ile a mpha molaetša wa go ya go Shemaya wa Nehelamo, yo a bego a ngwaletše batho ka moka ba Jerusalema le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, le baprista ba bangwe ka moka, ka leina la gagwe. Ka lengwalong leo Shemaya o be a ngwaletše Sofonia a re: 26“Morena o go dirile moprista legatong la Joyada gore Tempele ya Morena e be le mohlankedi. Segafi se se itirago moprofeta o se tleme maoto le molala dikoteng. 27Bjale o reng o se wa kgala Jeremia wa Anathote, yo a dikilego a le porofetela, 28ka ge a re rometše molaetša Babilonia wa gore re sa tlilo tšea nako ye telele re le mathopša, le gore re ikagele dintlo re itulele, re leme dirapa, re je dibjalo tša tšona?”

29Moprista Sofonia o ile a balela moprofeta Jeremia lengwalo leo. 30Ke moka Morena a botša Jeremia 31-32gore a romele molaetša wo go mathopša ohle: “Mabapi le Shemaya wa Nehelamo nna, Morena, ke re ke tla mo otla, yena le ditlogolo tša gagwe. Le ge a se a rongwa ke nna o le porofetetše, gomme a le dira gore le dumele maaka. Ga go le o tee wa leloko labo yo a tlago šala mo setšhabeng se. Tše dibotse tše ke tlago di direla setšhaba sa ka a ka se di bone, ka ge a boditše batho gore ba kgeloge go nna. Ke realo, nna, Morena.”